Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

Prezydent broni niezależności NIK, ustawa do TK

0
Podziel się

Ustawa wprowadza audyt zewnętrzny Izby.

Prezydent broni niezależności NIK, ustawa do TK
(prezydent.pl/GFDL)
bDIIorvp

PrezydentLech Kaczyńskiskierował do Trybunału Konstytucyjnego nowelizację ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli, wprowadzającą audyt zewnętrzny Izby co najmniej raz na trzy lata.

Sejm przyjął tę ustawę 22 stycznia 2010 roku. Upoważnia ona marszałka Sejmu do zlecania audytu zewnętrznego zgodnie z przepisami ustawy o zamówieniach publicznych, określa uprawnienia takiego audytora oraz obowiązki pracowników NIK związane z audytem. Sprawozdanie z audytu wraz ze stanowiskiem prezesa NIK ma być przekazywane marszałkowi Sejmu.

[

bDIIorvr

Druzgocący raport NIK o sprzęcie w szpitalach ]( http://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/druzgocacy;raport;nik;o;sprzecie;w;szpitalach,154,0,585882.html )W ocenie prezydenta wprowadzone regulacje są niezgodne z konstytucją, gdyż _ zobowiązano nimi marszałka Sejmu do ingerencji w działalność kontrolną NIK _ oraz nieprecyzyjnie zdefiniowano termin _ audyt zewnętrzny _.

_ Jeżeli celem działalności kontrolnej NIK jest zapewnienie właściwego funkcjonowania systemu organów państwa, to można przyjąć, że należyta realizacja tej funkcji może być zagrożona lub wręcz uniemożliwiona poprzez wprowadzenie regulacji, które ograniczają jej samodzielność _ - czytamy we wniosku do TK.

Ponadto zlecenie audytu zewnętrznego NIK przez marszałka Sejmu oznacza - w ocenie prezydenta - przekroczenie zasady podległości NIK Sejmowi.

bDIIorvx

Przeciwny wprowadzeniu zapisu o audycie był prezes NIK Jacek Jezierski. W jego ocenie ogranicza on niezależność Izby. Nowelizacja zastępuje dwa dokumenty pokontrolne (protokół i wystąpienie pokontrolne) jednym: wystąpieniem pokontrolnym. Kierownikowi jednostki kontrolowanej ma przysługiwać prawo do zgłoszenia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego w ciągu 21 dni.

Nowelizacja ustawy o NIK ustala liczbę wiceprezesów na trzech. Wprowadza zapis, że dyrektorzy i wicedyrektorzy NIK są powoływani na pięcioletnią kadencję, ale przepis ma obowiązywać dopiero od roku 2013.

ZOBACZ TAKŻE:

bDIIorvS
wiadomości
wiadmomości
Źródło:
KOMENTARZE
(0)