Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

Sondaż: Rok 2009 był gorszy niż 2008

0
Podziel się

Zdaniem Polaków w tym roku będzie lepiej, zarówno w Polsce jak i na świecie.

Sondaż: Rok 2009 był gorszy niż 2008
bEikEqqd

Ubiegły rok nie był tak dobry jak 2008 ani w sferze prywatnej, ani dla kraju i świata - deklarują Polacy w najnowszym sondażu CBOS.

Rok 2010 rozpoczynają przewidywaniami, że będzie on dobry dla nich osobiście, wyrażane są też nadzieje na poprawę sytuacji w Polsce i na świecie.

Miniony rok jest na ogół dobrze oceniany, jeśli chodzi o sytuację w zakładach pracy (53 proc.), życie osobiste respondentów (50 proc.) i ich sytuację rodzinną (48 proc.).

bEikEqqf

Gorsze oceny są formułowane w odniesieniu do sytuacji na świecie (38 proc. ocenia ją źle, tylko 16 proc. dobrze, a 37 proc. ani dobrze, ani źle) i wydarzeń w kraju - największa grupa (39 proc.) uważa, że miniony rok był dla Polski przeciętny - ani dobry, ani zły, natomiast opinie pozytywne i negatywne się równoważą (po 29 proc.).

ZOBACZ TAKŻE: Zaskakujący sondaż: Młodzi Polacy to egoiści?
Jednak jak wskazuje CBOS, rok 2009 jest oceniany gorzej niż 2008 we wszystkich omawianych wymiarach. W 2008 r. sytuację w zakładach pracy dobrze oceniało 61 proc. respondentów, w życiu osobistym - 56 proc., sytuację rodzinną - 55 proc. Sytuację na świecie w 2008 r. dobrze oceniało 24 proc. badanych, wydarzenia w kraju - 32 proc.

Oceny ubiegłego roku w sferze prywatnej zależą przede wszystkim od wieku, wykształcenia i sytuacji materialnej respondentów. Im są młodsi, lepiej wykształceni, a także im uzyskują wyższe dochody i mają lepsze warunki materialne, tym częściej wyrażają zadowolenie z sytuacji osobistej oraz rodzinnej w 2009 roku.

CBOS wskazuje, że czynniki takie jak wykształcenie czy dochody determinują również oceny dotyczące życia zawodowego. Ponadto ubiegły rok jako udany z tego względu postrzegają zatrudnieni w instytucjach publicznych, natomiast pracownicy prywatnych gospodarstw rolnych relatywnie najczęściej wyrażają opinię, że nie był on ani dobry, ani zły.

bEikEqql

W tym roku będzie lepiej?

Mniej więcej dwie piąte Polaków przewiduje, że rok 2010 będzie dobry dla nich osobiście (45 proc.), dla ich rodziny (42 proc.) i zakładów pracy (41 proc.). Optymiści przeważają, jeśli chodzi o postrzeganie perspektyw rozwoju sytuacji w kraju (42 proc.) i na świecie (43 proc.).

CBOS zaznacza jednocześnie, że o ile we wszystkich wymienionych aspektach pesymiści są nieliczni (od 9 proc. do 13 proc.), o tyle często pojawiają się stwierdzenia, że rok bieżący będzie taki sam jak poprzedni (od 34 proc. do 42 proc.).

_ _Pracownia podkreśla, że optymistami w sferze prywatnej relatywnie częściej są ludzie młodsi, a także osoby będące w lepszej sytuacji materialnej i respondenci mający wyższe wykształcenie. Te czynniki decydują też w pewnym stopniu o przewidywaniu rozwoju sytuacji w kraju i na świecie.

bEikEqqm

Poprawy kondycji zakładu pracy, stosunkowo częściej niż inne grupy zawodowe, oczekują prywatni przedsiębiorcy. Częściej są to również osoby zatrudnione w sektorze prywatnym (poza rolnictwem) niż w instytucjach państwowych czy - tym bardziej - w gospodarstwach rolnych.

Badanie _ Aktualne problemy i wydarzenia _ przeprowadzono w dniach 7-13 stycznia 2010 roku na liczącej 1052 osoby reprezentatywnej próbie losowej dorosłych Polaków.

bEikEqqG
wiadomości
wiadmomości
Źródło:
PAP
KOMENTARZE
(0)