Notowania

reforma służby zdrowia
24.04.2009 09:43

Zielone światło dla ustaw zdrowotnych

Posłowie przyjęli ustawę wprowadzającą w życie reformę służby zdrowia.

Podziel się
Dodaj komentarz
(PAP/EPA)

Posłowie przyjęli ustawę wprowadzającą w życie trzy niezawetowanie przez prezydenta ustawy zdrowotne.

Za ustawą głosowało 269 posłów, przeciw było 134, od głosu wstrzymało się ośmiu. Zawiera ona przepisy wprowadzające ustawy:

* o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
* o konsultantach medycznych
* o akredytacji w ochronie zdrowia

Były one częścią pakietu sześciu projektów zdrowotnych autorstwa PO. W listopadzie podpisał je prezydent Lech Kaczyński, ale jednocześnie zawetował ustawy: o przekształceniu szpitali w spółki, o pracownikach zakładów opieki zdrowotnej oraz ustawę wprowadzającą reformę. W grudniu weto prezydenta podtrzymał Sejm.

Jak podkreśla ministerstwo zdrowia, brak ustawy wprowadzającej powoduje duże problemy interpretacyjne dotyczące przepisów znajdujących się w trzech ustawach zdrowotnych. Zapisano w niej także terminy wejścia w życie ustaw, które podpisał prezydent.

Sejm odrzucił poprawkę PiS, która miała wyeliminować zapis o nadaniu Rzecznikowi Praw Pacjenta uprawnień do nałożenia na organizatora strajku, zorganizowanego wbrew przepisom ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, kary do 500 tys. zł. Kara dotyczy naruszenia praw pacjenta w zakładzie opieki zdrowotnej; złamanie przepisów o rozwiązywaniu sporów musi zostać wcześniej stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu.

Jak powiedział wiceminister zdrowia Marek Twardowski, argumentując konieczność odrzucenia poprawki, nie istnieje żadna kolizja między ustawą o prawach pacjenta i ustawą o sporach zbiorowych.

Tymczasem zdaniem szefa sejmowej komisji zdrowia Bolesława Piechy z PiS taka kolizja jest i - jak mówił w piątek w Sejmie - może być powodem niekonstytucyjności ustawy.

* **ZOBACZ TAKŻE:**
* [ Poprawki PiS do ustaw zdrowotnych przepadły ]( http://news.money.pl/artykul/poprawki;pis;do;ustaw;zdrowotnych;przepadly,5,0,445957.html )
* [ Sejm odrzucił weto do Konwencji ws. kontaktów z dziećmi ]( http://news.money.pl/artykul/sejm;odrzucil;weto;do;konwencji;ws;kontaktow;z;dziecmi,251,0,446203.html )
* [ Wracają ustawy zdrowotne zawetowane przez prezydenta ]( http://news.money.pl/artykul/wracaja;ustawy;zdrowotne;zawetowane;przez;prezydenta,179,0,445107.html )

Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta zakłada utworzenie urzędu Rzecznika Praw Pacjenta, którego na 5-letnią kadencję będzie powoływał premier. Zebrano w niej najważniejsze prawa i obowiązki pacjenta. Zagwarantowano m.in. prawo do świadczeń zdrowotnych odpowiadających aktualnej wiedzy medycznej, a w sytuacji ograniczonego do nich dostępu - do _ rzetelnej, opartej na kryteriach medycznych, procedury ustalającej kolejność dostępu do tych świadczeń _.

Ustawa o akredytacji reguluje możliwość wystąpienia przez podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych z wnioskiem o potwierdzenie spełniania określonych standardów ich udzielania. Potwierdzenie ma wydawać minister zdrowia, na wniosek Rady Akredytacyjnej, w formie certyfikatu. W przypadku gdy podmiot nie spełnia wymaganych standardów, nastąpi odmowa akredytacji.

Ustawa o konsultantach w większości sankcjonuje przepisy już obowiązujące w rozporządzeniach. Określa tryb powoływania i odwoływania konsultantów w ochronie zdrowia, zarówno na poziomie krajowym, jak i wojewódzkim.

* [ Wiadomości z kraju i ze świata na Twojej stronie internetowej ]( http://www.money.pl/webmaster/do_pobrania/artykuly/ )
* [ Najważniejsze informacje w twojej skrzynce e-mail! ]( http://www.money.pl/egazety/ )
Tagi: reforma służby zdrowia, szpital, wiadomości, gospodarka, polityka, najważniejsze, pap
Źródło:
PAP
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz