Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na
Informacja prasowa
|
aktualizacja
Informacja prasowa: Kochański & Partners

Ponad połowa długości ziemskiego równika - tyle kilometrów dróg zniszczyli Rosjanie w Ukrainie

Podziel się:

Prawie 24 tysiące kilometrów dróg, czyli odpowiednik ok. 60% długości ziemskiego równika, a także 208 firm, 508 placówek medycznych oraz 1502 szkół i przedszkoli – to tylko niewielki ułamek zniszczeń, których doświadczyła Ukraina w związku z trwającą agresją rosyjską. Nawet jeśli Rosjanie zajmą Donbas, mogą nie być w stanie podjąć podobnego wysiłku w innych rejonach. Na południu już zaczęła się ukraińska kontrofensywa, a tymczasem w Polsce i całej UE rozpoczęła się szeroka dyskusja dotycząca perspektyw odbudowy całego kraju. Jakie są zatem widoki i możliwe scenariusze niwelowania oraz łagodzenia konsekwencji trwającej jeszcze wojny?

Ponad połowa długości ziemskiego równika - tyle kilometrów dróg zniszczyli Rosjanie w Ukrainie
(Pexels)

Ukraińska gospodarka potrzebuje dzisiaj wsparcia na poziomie ok. 21,5 mld PLN miesięcznie. Ogromna skala zniszczeń spowodowała utratę blisko 50% PKB Ukrainy. Należy również pamiętać, że wojna nadal trwa i codziennie rozgrywają się kolejne ludzkie dramaty, więc wszystkie liczby, które znamy dzisiaj, najprawdopodobniej nie będą długo aktualne. Zatem priorytetem powinny być wszelkie działania, które doprowadzą do jak najszybszego zakończenia konfliktu.

Jednak równie istotnym jest, by w cieniu tych wszystkich wydarzeń, myśleć jednocześnie o powojennej perspektywie funkcjonowania całego kraju. Dziś już wiemy, że liderzy UE poparli wniosek o dodatkowe wsparcie finansowe dla Kijowa. W "trybie pilnym" przekażą Ukrainie dodatkowe 9 mld EUR, które Komisja Europejska zaproponowała 18 maja w formie pożyczek. Pieniądze będą kredytowane na rynkach finansowych w ramach gwarantowanego przez unijny rząd tzw. mechanizmu pomocy makrofinansowej. Ich celem ma być stabilizacja finansów publicznych Ukrainy oraz wsparcie w odbudowie krytycznej infrastruktury. Odpowiadając na pytanie, czy nie jest aby za wcześnie, żeby mówić o odbudowie Ukrainy, dr hab. Markiyan Malskyy, Partner Kierujący Ukrainian Desk w kancelarii Kochański & Partners, przekonuje, że moment jest jak najbardziej właściwy, bo taka idea daje siłę walczącym żołnierzom i nadzieję, że po wojnie świat będzie lepszy. Dodał również, że koszty odbudowy kraju mogłyby zostać pokryte m. in. ze środków ulokowanych na kontach rosyjskiego banku centralnego, które na początku wojny zostały zamrożone przez UE i jej sojuszników. Mowa tutaj o kwotach liczonych w setkach miliardów dolarów. W marcu Federacja Rosyjska poinformowała, że nałożone na bank centralny sankcje spowodowały zamrożenie rezerw złota i rezerw walutowych o wartości ok. 300 mld USD z dostępnych w sumie 600 mld USD.

Jednym z wielu sektorów, który ma znaczenie strategiczne, a jego transformacja powinna wieść prym w procesie odbudowy Ukrainy, jest przemiana gospodarczo-energetyczna. Jak mówi Wojciech Wrochna, Partner Kierujący Praktyką Energetyki, Surowców Naturalnych i Przemysłu Chemicznego w kancelarii Kochański & Partners, niemal cała infrastruktura wymaga odbudowy. Przy tym procesie warto jednak zwrócić uwagę na możliwość jej zmodernizowania zgodnie ze światowymi kierunkami, co może też w przyszłości przynieść Ukrainie niemałe korzyści ekonomiczne. W tym miejscu należy podkreślić rolę nowego pakietu pomocy dla Ukrainy o wartości 40 mld dolarów, który jest obecnie rozpatrywany przez Kongres USA. Jego znaczna część ma posłużyć odbudowie infrastruktury krytycznej, a w szczególności odbudowie energetyki.

Związane z działaniami wojennymi straty w obszarze infrastruktury energetycznej w Ukrainie są znaczne. Największe i najważniejsze z perspektywy systemu energetycznego i bezpieczeństwa dostaw energii elektrownie jądrowe na szczęście działają bez problemu. Infrastruktura służąca do przesytu, stacje transformatorowe są już jednak w wielu obszarach zniszczone. Zniszczeniu uległy również systemy ciepłownicze. To wszystko wymaga odbudowania, aby można było na nowo dostarczać energię i kluczowe w okresie zimowym ciepło do mieszkań. Niezbędne inwestycje w sektor elektroenergetyczny to równocześnie wielka szansa na jego unowocześnienie zgodnie ze światowymi kierunkami – dekarbonizacją, inteligentnymi sieciami czy wykorzystaniem magazynów energii na większą skalę. Budowa stabilnego systemu elektroenergetycznego może być również korzystna dla sąsiadów Ukrainy, w tym Polski pozwalając na wymianę energii w obie strony, zwiększając obustronnie korzyści ekonomiczne z handlu energią – mówi Wojciech Wrochna z kancelarii Kochański & Partners.

Bez wątpienia Ukraina w procesie odbudowy będzie potrzebowała wsparcia w niemal każdej dziedzinie gospodarki. Jednak Łukasz Węgrzyn, Partner Kierujący Praktyką Technologii w kancelarii Kochański & Partners, szczególną uwagę zwraca jeszcze na sektor usług IT, który przed wojną stanowił ok. 4% ukraińskiego PKB.

Ten sektor to duży potencjał wynikający m.in. z faktu licznej puli talentów oraz personelu IT obecnego na Ukrainie. Dzisiaj kluczowe dla spółek z sektora IT są dwa elementy. Po pierwsze utrzymanie bieżącego zaangażowania poprzez nowe projekty i nowych klientów. Po drugie pozyskanie finansowania pozwalającego na utrzymanie się, a w niedalekiej przyszłości rozwój i skalowanie swoich usług. Warunkiem dla spełnienia drugiego z nich będzie relokacja z terytorium Ukrainy i przeniesienie działalności do innego kraju np. Polski. W przeciwnym wypadku trudno sobie wyobrazić zgodę inwestorów na zrealizowanie inwestycji, dotyczy to w szczególności inwestorów instytucjonalnych, w tym funduszy – mówi Łukasz Węgrzyn z kancelarii Kochański & Partners.

Jednak kwestie związane z kompleksową przemianą i modernizacją gospodarczo-energetyczną, a także utrzymaniem i rozwojem sektora usług IT wymagają przede wszystkim jednej, bardzo istotnej rzeczy – finansowania. Należy przy tym wspomnieć, że właściwie od pierwszego dnia wojny prężnie działają organizacje międzynarodowe, które pod kątem finansowym starają się wspomóc Ukrainę jak tylko mogą. I tak dla przykładu od początku marca Międzynarodowy Fundusz Walutowy uruchomił dla Ukrainy 1,4 mld USD, a Bank Światowy zaproponował pakiet wsparcia, który w sumie wynosi 3 mld USD.

Taki "zastrzyk gotówki" jest dzisiaj dla Ukrainy na wagę złota – bez tego typu wsparcia trudno sobie wyobrazić, w jaki sposób kraj funkcjonowałby dalej. Niestety, jeśli mówimy o miesięcznych potrzebach ukraińskiej gospodarki na poziomie 5 mld USD, takie wsparcie finansowe nadal nie wystarczy na pokrycie wszystkich kosztów. Tym bardziej, że pieniądze od konkretnych podmiotów muszą być wydatkowane na określone w regulaminie cele.

Nieodłącznym elementem procesu odbudowy Ukrainy są procedury zakupowe. Te mogą się różnić i każdorazowo zależeć od źródła finansowania danego projektu. Przykładowo, środki przekazywane przez Bank Światowy wydatkowane są w ramach postępowań przetargowych przeprowadzanych zgodnie z jego regulaminem. To samo dotyczy projektów finansowanych przez poszczególne agendy ONZ czy EBOR. Obecnie organizacje międzynarodowe prowadzą już kilkadziesiąt takich postępowań na rzecz Ukrainy. Obejmują one m.in. odbudowę domów i infrastruktury, dostawy materiałów budowlanych, sprzętu medycznego oraz leków czy usługi transportowe. Choć zakres tych zamówień jest imponujący to zapewne nie pokryją one w całości potrzeb Ukrainy. Docelowo proces odbudowy tego kraju będzie realizowany w oparciu o ukraińskie prawo zamówień publicznych oraz formuły PPP i koncesji. Te ostatnie mogą zyskać na popularności z uwagi na zaangażowanie finansowe partnera prywatnego w realizację danego przedsięwzięcia" – mówi Jakub Krysa, Partner Kierujący Praktyką Prawa Zamówień Publicznych w kancelarii Kochański & Partners.

O tych wszystkich tematach prawnicy dyskutowali w trakcie spotkania międzynarodowych ekspertów, wśród których obecni byli m. in. Anna Yurchenko, minister infrastruktury Ukrainy ds. Integracji Europejskiej, a także Miroslaw Barszcz, Przewodniczący Komitetu ds. Inwestycji Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej. Event pod nazwą "(Re)build (New) Ukraine", za organizację którego odpowiada kancelaria Kochański & Partners, to jedno z pierwszych tego typu spotkań, ale w świetle palących potrzeb Ukrainy, z pewnością nie ostatnie.

Informacja prasowa: Kochański & Partners
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Źródło:
money.pl