Notowania

ranking
17.01.2019 12:23

Ranking kredytów hipotecznych - styczeń 2019

Sprawdziłam, jaki jest koszt kredytu hipotecznego w kwocie 256 tys. zł. Uwierzysz, że różnica w opłatach pomiędzy najtańszą i najdroższą ofertą wynosi aż 37 tys. zł? Właśnie dlatego zanim skorzystasz z finansowania na zakup domu czy mieszkania porównaj, co mają ci do zaproponowania banki

Podziel się
Dodaj komentarz

Aby porównać kredyty, musiałam założyć model kredytobiorcy. Oferty w rankingu banki przygotowały dla dwóch osób (mieszkających w jednym gospodarstwie domowym), które zarabiają łącznie 7 469 zł netto. Są zatrudnieni na umowę o pracę, na czas nieokreślony. Klienci nie mają innych kredytów i do tej pory nie korzystali z usług banku, który udzieli im kredytu hipotecznego.

Są zainteresowani kupnem mieszkania w Krakowie (z rynku wtórnego), które kosztuje 320 tys. zł. Posiadają wkład własny w wysokości 20 proc. tej ceny, czyli chcą wziąć kredyt w wysokości 256 tys. zł.

Czynnikiem decydującym o miejscu w rankingu jest tylko koszt kredytu – im niższy, tym wyższa pozycja.

I miejsce – BGŻ BNP Paribas

Pierwsze miejsce zajął BGŻ BNP Paribas, który może zaproponować kredytobiorcom pożyczenie 256 tys. zł za dokładnie 130 318,80 zł z tytułu odsetek. Przełoży się to na miesięczną ratę w wysokości 1 243,48 zł. Z dodatkowych produktów bank wymaga założenia konta (Optymalnego lub Maksymalnego) wraz z wpływem wynagrodzenia. Jeśli spełnisz ten warunek, to rachunek będzie bezpłatny. Nie musisz wykupywać ubezpieczenia na życie oraz ubezpieczenia od utraty pracy.

Jak przy każdym kredycie hipotecznym, również BGŻ BNP Paribas wymaga ubezpieczenia nieruchomości. Składka jest liczona od wartości zabezpieczenia i w przedstawianej przez nas ofercie wynosi 288 zł rocznie.

Pamiętaj również, że do czasu wpisania hipoteki do księgi wieczystej mieszkania, będziesz zobowiązany płacić ubezpieczenie pomostowe, czyli rata będzie o 183,30 zł wyższa.

II miejsce – ING Bank Śląski

Na drugim miejscu uplasował się ING Bank Śląski, który w ramach promocji (trwa ona do 24.02.2019 r.) zaproponował kredyt, którego całkowity koszt to 132 151,31 zł. Miesięczna rata wyniesie więc 1 273,37 zł.

Bank wymaga założenia konta osobistego wraz z regularnymi wpływami min. 2 tys. zł. Jeśli ich nie zapewnisz, to marża zostanie podniesiona o 0,4 punktu procentowego.

Musisz także skorzystać z ubezpieczenia na życie, którego stawka wynosi 0,035 proc. salda zadłużenia. Jest ono doliczane do raty i w naszym przykładzie jego koszt wynosi 89,60 zł.

Jesteś zobowiązany również ubezpieczyć nieruchomość. Tutaj masz dowolność – albo zrobisz to w banku albo możesz skorzystać z zewnętrznej polisy.

Ubezpieczenie pomostowe (do czasu wpisania hipoteki do księgi wieczystej) podwyższa marżę o 0,05 proc., czyli w naszym przykładzie rata rośnie jedynie o 6,85 zł.

III miejsce – Bank Citi Handlowy

Trzecie miejsce należy do Banku Citi Handlowego, który za pożyczenie 256 tys. zł pobierze 132 166,35 zł (niespełna 2 tys. więcej niż BGŻ BNP Paribas oraz tylko o około 15 zł więcej niż w ING Banku Śląskim). Miesięczna rata wynosi 1 269,27 zł.

Aby skorzystać z tych warunków, trzeba założyć konto oraz zapewnić na nie wpływ wynagrodzenia – min. 5 tys. zł miesięcznie.

Bank nie wymaga skorzystania z polisy na życie. Ubezpieczenie nieruchomości jest obowiązkowe, ale możesz wykupić je w banku albo w innym zakładzie ubezpieczeń.

Do czasu wpisania hipoteki banku do księgi wieczystej, bank podwyższa marżę o 1,3 proc., co przełoży się na wyższą o 184,34 zł ratę.

Uwaga!

Zanim bank udzieli ci kredytu, musisz dostarczyć operat szacunkowy, który będzie zawierał opinię rzeczoznawcy na temat wyceny nieruchomości. W BGŻ BNP Paribas wycena kosztuje 270,60 zł, w ING Banku Śląskim 420 zł, a w Citi Handlowym jest bezpłatna.

Ranking kredytów hipotecznych – styczeń 2019

Zapoznaj się z pierwszą dziesiątką rankingu kredytów hipotecznych Money.pl!

1. miejsce BGŻ BNP Paribas [zapytaj o kredyt]

- koszt kredytu: 130 318,80 zł
- rata: 1 243,48 zł
- prowizja: 2 proc.
- oprocentowanie: 3,22 proc.
- RRSO: 4,06 proc.

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla kredytu zabezpieczonego hipoteką wynosi 3,43 %, przy następujących założe?niach: okres obowiązywania umowy 282 miesięcy; wartość nieruchomości mającej stanowić zabezpieczenie kredytu wynosi 370.000 zł, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 260.000 zł; oprocentowanie zmienne 3,32 % w skali roku, na które składa się stopa referencyjna WIBOR 3M 1,72% wg stanu na dzień 5.10.2018 r. oraz marża 1,60% (marża jest podwyższana o 0,90 p.p. do czasu uprawo?mocnienia się wpisu hipoteki przy założeniu, że nastąpi to w terminie 6 miesięcy od zawarcia umowy kredytu); całkowity koszt kredytu hipotecznego 116.458,66 zł , w tym: prowizja za udziele?nie kredytu 0,00 zł, odsetki 115.005,17 zł, koszt podwyższenia marży do czasu dokonania wpisu w księdze wieczystej 1.163,89 zł, opłata za oszacowanie wartości nieruchomości 270,60 zł, PCC i opłaty PCC 19 zł); całkowita kwota do zapłaty 376.458,66 zł, płatna w 276 miesięcznych ratach równych po 1.331.30 zł (po
prawo-mocnym wpisie hipoteki). Kalkulacja została dokonana na dzień 05.10.2018 r. na reprezentatywnym przykładzie.

2. miejsce ING Bank Śląski [zapytaj o kredyt]

- koszt kredytu: 132 151,31 zł
- rata: 1 237,37 zł
- prowizja: 1 proc.
- oprocentowanie: 3,44 proc.
- RRSO: 4,12 proc.

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 4,83%, dla kredytu hipotecznego w ofercie standardowej, przy następujących założeniach: okres kredytowania 22 lata i 6 miesięcy, całkowita kwota kredytu zabezpieczonego hipoteką (bez kredytowanych kosztów) 90 000,00 zł, całkowita kwota do zapłaty 145 021,85 zł, oprocentowanie zmienne 4,29% w tym: stopa referencyjna WIBOR 6M 1,79% oraz marża 2,50% (marża jest podwyższana o 0,05 pp. do czasu wpisu hipoteki umownej przy założeniu, że nastąpi to w terminie 6 miesięcy od zawarcia umowy kredytu), całkowity koszt kredytu 55 021,85 zł w tym: prowizja 1710,00 zł, odsetki 50 531,41 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) 19 zł, ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych zawarte za pośrednictwem banku 2341,44 zł (przy zabezpieczeniu na jednej nieruchomości), opłata za usługę wyceny nieruchomości zlecanej przez bank 420 zł (dla nieruchomości stanowiącej mieszkanie), 270 miesięcznych rat równych po 520,43 zł po ustanowieniu zabezpieczenia.
Kredyt wymaga zabezpieczenia w formie hipoteki wysokości minimum 135 000,00 zł.
Kalkulacja została dokonana na dzień 2 stycznia 2019 r. na reprezentatywnym przykładzie. Zmienne oprocentowanie niesie ze sobą ryzyko wzrostu wysokości raty, a tym samym wysokości kwoty zadłużenia. Kredyt wymaga zabezpieczenia w formie hipoteki w wysokości minimum 135 000 zł

3. miejsce Bank Citi Handlowy [zapytaj o kredyt]

- koszt kredytu: 132 166,35 zł
- rata: 1 269,37 zł
- prowizja: 2,50 proc.
- oprocentowanie: 3,41 proc.
- RRSO: 4,12 proc.

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla kredytu mieszkaniowego, zabezpieczonego hipoteką wynosi 3,78% przy następujących założeniach: okres kredytowania 22 lata, całkowita kwota kredytu 360 000 zł, oprocentowanie zmienne 3,50%, w tym: stopa referencyjna WIBOR 3M 1,71% oraz marża 1,79% (marża jest podwyższana o 1,3pp. do czasu uprawomocnienia się wpisu hipoteki umownej przy założeniu, że nastąpi to w terminie 3 miesięcy od zawarcia umowy kredytu) . Całkowity koszt kredytu 167 350 zł, w tym: prowizja 1,79%, tj. 6444 zł, odsetki 160 687, podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) 19zł, koszt wpisu hipoteki do Księgi Wieczystej 200zł, opłata za rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy (ROR) 0zł (przy utrzymaniu warunku wpływów miesięcznych min 5000zł), całkowita kwota do zapłaty 527 350zł, płatna w 264 ratach miesięcznych, równych w wysokości 1995 zł po ustanowieniu zabezpieczenia. Do uzyskania kredytu niezbędne jest zawarcie umowy ubezpieczenia. Kalkulacja dokonana na dzień 31.10.2018 na
reprezentatywnym przykładzie. Zmienne oprocentowanie niesie za sobą ryzyko wysokiej raty, a tym samym calkowitej kwoty do zapłaty.

4. miejsce Pekao Bank Hipoteczny [zapytaj o kredyt]

- koszt kredytu: 132 655,73 zł
- rata: 1 288,18 zł
- prowizja: 0,50 proc.
- oprocentowanie: 3,54 proc.
- RRSO: 3,80 proc.

Reprezentatywny przykład jest przygotowany na podstawie warunków, na których Bank spodziewa się zawrzeć co najmniej dwie trzecie Umów przy uwzględnieniu w tych umowach średniego okresu kredytowania, całkowitej kwoty kredytu i częstotliwości występowania na rynku Umów.

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla kredytu hipotecznego wynosi 3,80 % i wyliczona została przy następujących założeniach:
a) Całkowita kwota kredytu – 290 tys. zł; kredyt zaciągnięty na okres 25 lat, 300 rat do spłaty, wniesiony wkład własny - 20%, zmienne oprocentowanie kredytu – 3,64 % wyliczone jako suma prognozowanego wskaźnika o charakterze referencyjnym (WIBOR 6M) na dzień zawarcia kredytu hipotecznego obowiązującej w Banku (1,79%) i marży Banku w wysokości (1,85%), równa rata kapitałowo-odsetkowa w wysokości 1 475,09 zł.
b) Całkowity koszt kredytu – średni łączny odsetkowy koszt kredytu 156 tys. zł wraz z uwzględnieniem następujących kosztów, w tym ponoszonych z tytułu zawarcia umów dodatkowych: podatek PCC od hipoteki - 19 zł, opłata za przyznanie kredytu 1%,
c) Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta – 446 tys. zł
d) Umowa będzie wymagała zabezpieczenia wierzytelności wynikającej z tej Umowy hipoteką.

5. miejsce Bank Pocztowy [zapytaj o kredyt]
- koszt kredytu: 136 278,06 zł
- rata: 1 296,75 zł
- prowizja: 1 proc.
- oprocentowanie: 3,61 proc.
- RRSO: 4,24 proc.

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla reprezentatywnego przykładu zgodnie z ustawą z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami (Dz. U. z 2017 r. poz. 819) dla Pocztowego Kredytu Mieszkaniowego udzielonego przez Bank Pocztowy S.A. wynosi 3,98 % przy założeniach: kredyt mieszkaniowy udzielony 3 lipca 2018 r. na 30 lat, całkowita kwota kredytu mieszkaniowego wynosi 220 000 zł, spłacany w 360 ratach w tym: pierwsze 3 raty w wysokości 1075,43 zł, kolejnych 356 rat kapitałowo-odsetkowych w równej wysokości w kwocie 963,77 zł oraz ostatnia rata wyrównująca w wysokości 961,55 zł, płatne do 10. dnia każdego miesiąca, udział własny 20% wartości zakupu nieruchomości, oprocentowanie zmienne 3,29 % w stosunku rocznym (zmienny WIBOR 3M na dzień 3 lipca 2018 r. wynoszący: 1,70 % + stała marża Banku w wysokości 1,59% - wskazana marża jest podwyższana o 0,9 p.p. do czasu uprawomocnienia się wpisu hipoteki umownej przy założeniu, że nastąpi to w
terminie 3 miesięcy od zawarcia umowy kredytu), prowizja 1% od udzielonej kwoty kredytu mieszkaniowego. Kredyt zabezpieczony hipoteką na nieruchomości oraz cesją praw z umowy ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych, zaś wartość nieruchomości mającej stanowić zabezpieczenie kredytu wynosi 275 000 zł. Całkowity koszt kredytu wynosi 148 439,62 zł, w tym: odsetki 127 289,96 zł, prowizja 2200 zł, ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych według oferty dostępnej za pośrednictwem Banku na 360 miesięcy 6598,80 zł, koszt prowadzenia rachunku 5 400,00 zł, opłata za pakiet ubezpieczeń w zakresie ryzyka śmierci, trwałej i całkowitej niezdolności do pracy, leczenia szpitalnego następstw nieszczęśliwych wypadków oraz utraty pracy (w okresie pierwszych 36 miesięcy ochrony ubezpieczeniowej) oferowany przez Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. i Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych S.A. 6431,86 zł, koszt operatu 500,00 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych 19,00
zł. Całkowita kwota do zapłaty: 368 439,62 zł. Kalkulacja została dokonana przy założeniu comiesięcznego wpływu wynagrodzenia lub innego dochodu netto Klienta na rachunek w Banku Pocztowym S.A., z minimalnym miesięcznym wpływem w kwocie 2500 zł wraz z usługą Pocztowy24 (brak kosztów) oraz posiadania w okresie pierwszych 36 miesięcy ochrony ubezpieczeniowej dobrowolnego ubezpieczenia na życie, trwałej i całkowitej niezdolności do pracy, pobytu w szpitalu w następstwie nieszczęśliwego wypadku, od utraty pracy lub leczenia szpitalnego następstw nieszczęśliwych wypadków nabytego za pośrednictwem Banku. Kredytobiorca zobowiązany jest do zawarcia umowy ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych, w tym zakresie może skorzystać z ubezpieczenia oferowanego przez Bank lub wybranego przez siebie, spełniającego kryteria określone w Minimalnych warunkach w zakresie akceptowania ochrony ubezpieczeniowej w Banku Pocztowym S.A. Powyższe informacje nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu
cywilnego. Ostateczna decyzja i warunki kredytowania uzależnione są od indywidualnej oceny Klienta, w tym jego wiarygodności i zdolności kredytowej. Zmiana oprocentowania udzielonego kredytu wpływa na koszt obsługi udzielonego kredytu oraz na wysokość rat kredytowych.

6. miejsce PKO Bank Polski[zapytaj o kredyt]

- koszt kredytu: 137 009,93 zł
- rata: 1 282,33 zł
- prowizja: 0 proc.
- oprocentowanie: 3,53 proc.
- RRSO: 4,27 proc.

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla wypłaconego jednorazowo kredytu Własny Kąt hipoteczny w PKO Banku Polskim zabezpieczonego hipoteką wynosi 4,30% przy następujących założeniach: okres obowiązywania umowy: 25 lat; całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 183 300 zł, LTV (kwota kredytu do wartości zabezpieczenia) 67%, oprocentowanie zmienne 2,82%/rok – w pierwszym roku oraz 3,76%/rok w kolejnych, na które składa się wskaźnik referencyjny WIBOR 3M 1,72% wg stanu na dzień 19.10.2018 r. oraz marża 1,1% w pierwszym roku oraz marża 2,04% w kolejnych latach (marża jest podwyższana o 0,9pp. do czasu uprawomocnienia się wpisu hipoteki umownej przy założeniu, że nastąpi to w terminie 3 miesięcy od zawarcia umowy kredytu); całkowity koszt kredytu 110 220,32 zł, w tym: prowizja 0%, tj. 0zł, odsetki 98244,02 zł, ubezpieczenie nieruchomości 3812,64 zł (za cały okres kredytowania, dla ubezpieczenia oferowanego za pośrednictwem PKO Banku Polskiego); ocena wartości nieruchomości mającej stanowić
zabezpieczenie kredytu 400 zł, PCC 19 zł; ROR (Konto za Zero) 104 zł (do czasu spłaty 12 raty kredytu); karta kredytowa (Przejrzysta Karta Kredytowa) 1683,41 zł (za cały okres kredytowania), ubezpieczenie spłaty kredytu na wypadek utraty źródła dochodu, inwalidztwa w następstwie nieszczęśliwego wypadku i leczenia szpitalnego zł 5957,25 zł (za 4 lata), całkowita kwota do zapłaty 293 520,32 zł, płatna w 300 ratach annuitetowych (równych) miesięcznych po 853,22 zł (w pierwszym roku, po ustanowieniu zabezpieczenia) oraz 941,31 zł w kolejnych latach. Kalkulacja została dokonana na dzień 19.10.2018r. na reprezentatywnym przykładzie.

7. miejsce mBank [zapytaj o kredyt]
- koszt kredytu: 142 217,17 zł
- rata: 1 296,75 zł
- prowizja: 0,50 proc.
- oprocentowanie: 3,61 proc.
- RRSO: 4,43 proc.

Reprezentatywny przykład dla kredytu hipotecznego udzielonego w ramach Promocji „Kredyt dostrojony do Twoich marzeń” dla LTV 80%: wysokość raty: 1 833,31 zł, kwota kredytu (netto): 320 000 zł, okres kredytu w miesiącach: 320, rodzaj raty: stała, kredyt w ofercie promocyjnej, marża: 1,90%, WIBOR 3M: 1,72%, oprocentowanie nominalne: 3,62%, typ nieruchomości: lokal mieszkalny, szacowana wartość nieruchomości: 400 000 zł, potrzebny czas do ustanowienia hipoteki: 6 miesięcy, odsetki od kredytu: 181 618,37zł, podwyższenie oprocentowania do czasu wpisu hipoteki o 1,5%, prowizja jednorazowa za udzielenie kredytu 0,5% czyli 1600 zł, stawka za ubezpieczenie na życie liczona za okres pierwszych 5 lat 0,0450% od salda kredytu czyli kwota 8 154,44 zł, opłata za ocenę nieruchomości 300 zł, stawka ubezpieczenie nieruchomości, wysokość składki za ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych wyliczana jest indywidualnie w momencie przystępowania do ubezpieczenia (przed uruchomieniem Kredytu). Wysokość
składki 5 388,66 zł została policzona w celach poglądowych przy założeniu, że Klient przystąpi do ubezpieczenia nieruchomości oferowanego przez AXA Ubezpieczenia TUiR S.A., które będzie obejmowało mieszkanie o wartości 357.000tys, stawka ubezpieczenia jest stała w całym okresie kredytowania. Koszty podatku od czynności cywilno-prawnych (PCC) – jednorazowo 19 zł. Całkowity koszt kredytu: 197 340,21 zł. Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta: 517 340,21 zł, RRSO: 4,12%.
Umowa kredytowa wymaga zabezpieczenia w postaci wpisu do hipoteki na nieruchomości będącej zabezpieczeniem Kredytu/Pożyczki. Wyliczenia zostały wykonane zgodnie z założeniami ustawy z dnia 23.03.2017r. o kredycie hipotecznym oraz nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami.

8. miejsce Santander Bank Polska [zapytaj o kredyt]
- koszt kredytu: 142 242,74 zł
- rata: 1 319,61 zł
- prowizja: 1,50 proc.
- oprocentowanie: 3,71 proc.
- RRSO: 4,43 proc.

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla kredytu mieszkaniowego w Santander Bank Polska S.A. (Bank) zabezpieczonego hipoteką wynosi 4,28% przy następujących założeniach: okres kredytowania 295 miesięcy (jednorazowa wypłata kredytu), całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 260 415 zł, całkowita kwota do zapłaty 417 336,36 zł, oprocentowanie zmienne 4,71% w tym: stopa referencyjna WIBOR 3M: 1,72% oraz marża 2,99 p.p. (wskazana marża jest podwyższona o 1,00 p.p. do czasu uprawomocnienia się wpisu hipoteki umownej przy założeniu, że nastąpi to w terminie 1 miesiąca od zawarcia umowy kredytu), całkowity koszt kredytu 156 921,36 zł (w tym: prowizja 4609,35 zł, odsetki 141 917,01 zł, ubezpieczenie nieruchomości Locum Comfort (przy założeniu, że klient skorzysta z oferty przedstawionej w Banku) 9726 zł za cały okres kredytowania – suma ubezpieczenia nieruchomości 432 268 zł, minimalny zakres ubezpieczenia obejmuje ryzyko pożaru i zalania, podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) 19 zł, opłata
sądowa za ustanowienie hipoteki 200 zł – przy zabezpieczeniu na jednej nieruchomości, opłata za weryfikację wartości nieruchomości 450 zł), usługi dodatkowe: opłata za prowadzenie konta osobistego/rachunku płatniczego dla Kredytobiorcy: 0 zł, 294 miesięczne raty równe (bez okresu karencji w spłacie) w wysokości 1378,99 zł, ostatnia rata 1368,47 zł, (wysokość raty w okresie stosowania podwyższonego oprocentowania 1528,82 zł). Zmienne oprocentowanie niesie ze sobą ryzyko zmiany wysokości rat przewidzianych do spłaty, a tym samym wysokości kwoty zadłużenia. Kalkulacja została dokonana na dzień 21.09.2018 r. na reprezentatywnym przykładzie.

9. miejsce Bank Pekao [zapytaj o kredyt]
- koszt kredytu: 146 112,87 zł
- rata: 1 293,40 zł
- prowizja: 1,90 proc.
- oprocentowanie: 3,57 proc.
- RRSO: 5,07 proc.

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) mieszkaniowego kredytu hipotecznego/ budowlano-hipotecznego wynosi 5,09% i wyliczona została przy założeniach: całkowita kwota kredytu 230 423 zł, kredyt zaciągnięty na 24 lata, 288 rat do spłaty, wniesiony wkład własny 27%, zmienne oprocentowanie kredytu 4,57% w stosunku rocznym, równa rata kapitałowo-odsetkowa do czasu uprawomocnienia wpisu hipoteki w wysokości 1318,87 zł (w przypadku uprawomocnienia się wpisu hipoteki po okresie 6-m-cy wysokość raty kapitałowo-odsetkowej ulega obniżeniu i wynosi 1194,36 zł), całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta wynosi 356 546,34 zł, całkowity koszt kredytu 126 123,34 zł przy uwzględnieniu kosztów w tym ponoszonych z tytułu: ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych za 12 m-cy wg oferty dostępnej w Banku 230,42 zł, opłaty miesięcznej za otwarcie i prowadzenie Konta Przekorzystnego 6 zł, opłaty miesięcznej za kartę debetową MasterCard Debit FX wydaną do rachunku 3 zł, opłaty rocznej za kartę
kredytową Pekao MasterCard Credit 30 zł, opłaty za kontrolę nieruchomości 137 zł, podatku od ustanowienia hipoteki 19 zł, prowizji od udzielenia kredytu 1,90% płatnej gotówką. Po uprawomocnieniu się wpisu hipoteki zmienne oprocentowanie kredytu zostanie obniżone o 1 punkt procentowy. Kalkulacja została dokonana na 11 stycznia 2019 r., na przykładzie reprezentatywnym dla kredytu w złotych.
Obowiązkowym zabezpieczeniem mieszkaniowego kredytu hipotecznego/ budowlano-hipotecznego i kredytu hipotecznego udzielanego w ramach pakietu EUROKONTO Hipoteczne Plus jest hipoteka na nieruchomości oraz przelew praw z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych nieruchomości, stanowiącej zabezpieczenie kredytu, w całym okresie kredytowania. Spłata kredytu oprocentowanego zmienną stopą procentową wiąże się z ryzykiem zmiany stopy procentowej, co w przypadku wzrostu stopy procentowej spowoduje wzrost wysokości raty i całkowitej kwoty do zapłaty. Bank podejmuje decyzję o udzieleniu w/w kredytów po dokonaniu analizy kredytowej i oceny zdolności kredytowej. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Kredytodawcą jest Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna.

10. miejsce Bank Ochrony Środowiska [zapytaj o kredyt]
- koszt kredytu: 147 880,52 zł
- rata: 1 321,76 zł
- prowizja: 2 proc.
- oprocentowanie: 3,79 proc.
- RRSO: 4,61 proc.

Roczna rzeczywista stopa oprocentowania (RRSO) dla kredytu hipotecznego uruchamianego jednorazowo na podstawie przykładu reprezentatywnego dla lokalu mieszkalnego na dzień 18.07.2017r. wynosi 5,75% przy założeniu, że: całkowita kwota kredytu wynosi 200 000 PLN, okres kredytowania wynosi 300 m-cy, spłata w formie równych rat miesięcznych, oprocentowanie zmienne w wysokości 4,01% w skali roku, które składa się z aktualnej stopy bazowej WIBOR 6M (z dnia 18.07.2017r. wynosi 1,81%) powiększonej o marżę Banku w wysokości 2,2%, LTV = 60%, całkowity koszt kredytu, na który składa się: prowizja przygotowawcza w wysokości 2% od kwoty kredytu tj. 4000 PLN opłacana gotówką, podwyższenie o 1,00% marży kredytu do czasu prawomocnego wpisu hipoteki przez Bank przez okres 6 miesięcy, ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych przez cały okres kredytowania wyniesie ok. 7125 PLN, m-czny koszt prowadzenia ROR – (EKOKonto bez kosztów) w całym okresie kredytowania 0 PLN. W całkowitym koszcie kredytu Bank nie
uwzględnia kosztu wyceny nieruchomości, gdyż przyjęto założenie, że Kredytobiorca nie skorzysta z usługi wyceny nieruchomości przez rzeczoznawców współpracujących z Bankiem. Wysokość raty kapitałowo-odsetkowej przy przyjęciu ww. założeń i uwzględniająca podwyższoną marżę do czasu prawomocnego wpisu hipoteki wynosi 1 170,35 PLN, natomiast rata kapitałowo-odsetkowa po ustanowieniu zabezpieczenia hipotecznego wyniesie 1 058,47PLN.Całkowita kwota do zapłaty przez Kredytobiorcę wynosi 329 337,80 PLN. Ostateczna wysokość raty i ewentualne wymagane dodatkowe zabezpieczenie uzależnione są od indywidualnej oceny wiarygodności kredytowej Klienta, daty wypłaty kredytu oraz daty płatności pierwszej raty. Powyższa informacja nie stanowi oferty w rozumieniu art.66 Kodeksu Cywilnego.

Tagi: ranking, ranking kredytów hipotecznych, kredyt hipoteczny, wiadomości, gospodarka, gospodarka polska
Źródło:
direct.money.pl
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz