Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Bierzmy unijną kasę - raport o funduszach UE

0
Podziel się:

Przed Polakami wielka szansa: będziemy mieli prawie 68 mld euro do wydania. Przedsiębiorcy boją się jednak, że po pieniądze będzie trudno sięgnąć.

Bierzmy unijną kasę - raport o funduszach UE
bFefLyZN

Przed Polakami największa szansa od 17 lat: będziemy mieli prawie 68 mld euro do wydania. Przedsiębiorcy boją się jednak, że UE stawia coraz większe wymagania i o dotacje w następnych latach będzie trudniej.

Niektórzy nowe szanse, które otwierają się przed Polską w latach 2007-2013 porównują do planu Marshalla. Czy to jest plan skrojony na nasze możliwości, skoro Polska jest w ogonie nowych krajów członkowskich, jeśli chodzi o wykorzystanie unijnych funduszy?

I czy polski marazm, brak politycznej stabilności i rozwiązań ustawowych pozwoli sensownie przez najbliższe 7 lat spożytkować 67,28 mld euro?

bFefLyZP

Innowacja, głupcze

Doświadczenie minionych dwóch lat nie przynosi zadowalającej konkluzji. Częściowo z powodu nadmiernie rozbudzonych apetytów, a po części z nieudolności i niewydolności polskiej administracji, pieniądze z Unii ani nie usatysfakcjonowały przedsiębiorców, ani nie przeobraziły Polski w sposób znaczący

Slogan "Pieniądze z Unii dla wszystkich” także okazał się mitem.

Czy następne programy przygotowywane na lata 2007-2013, których przygotowanie powoli zmierza do końca, rzeczywiście sprawią - jak chce rząd - że Polska stanie się nowoczesna, a nasza gospodarka konkurencyjna?

bFefLyZV

Póki co Ministerstwo Rozwoju Regionalnego odpowiedzialne za opracowanie i koordynowanie programów jest prawdopodobnie najbardziej wydajnym resortem w obecnym rządzie.

Gdzie szukać informacji o funduszach:
_ W każdym województwie działa co najmniej kilkanaście punktów informacyjnych - adresy i telefony znajdziemy na stronie _ Ministerstwa Rozwoju Regionalnego

Wykorzystanie funduszy poprawia się z miesiąca na miesiąc, procedury są ulepszane, a jednocześnie prowadzone są ogromne społeczne konsultacje programów przygotowywanych na następne 7 lat.

Obecnie w recepcji budynku Ministerstwa Rozwoju Regionalnego wystawiony do wglądu został projekt Programu Infrastruktura i Ochrona Środowiska. Powoli kończą się konsultacje społeczne pozostałych programów i jak do tej pory wgląd w nie miało kilka tysięcy osób.

bFefLyZW

Programy, już zatwierdzone po zmianach przez Radę Ministrów mają być znane do końca roku. Wtedy dopiero będzie wiadomo dokładnie w jakich kwotach i w jaki sposób unijne środki zostaną wykorzystane.

Priorytetem, jeśli chodzi o programy dla przedsiębiorców w najbliższych latach ma być innowacyjność.

Program "Konkurencyjna gospodarka” zamieniono na "innowacyjna gospodarka” i z tego programu przedsiębiorcy mają otrzymać 9 mld złotych.

Ponadto wsparcie będą mogły uzyskać prace badawczo-rozwojowe prowadzone przez przedsiębiorstwa lub na ich rzecz. Dofinansowane mogą też być wdrożenia wyników tych badań.

bFefLyZX

Wymogu "innowacyjności” boją się szczególnie mali przedsiębiorcy. Protestuje Związek Rzemiosła Polskiego, uważając, że po macoszemu będą traktowane firmy działające w sposób tradycyjny.

Grażyna Gęsicka, Minister Rozwoju Regionalnego tłumaczy, że tego typu przedsiębiorstwa będą miały gdzie indziej źródła finansowania - w regionalnych programach operacyjnych, z których przedsiębiorcy otrzymają także ok. 9 mld złotych. Ale przyznaje, że to przedsiębiorstwa z wyższej półki technologicznej będą wspierane przede wszystkim.

"Będą miały jak paczki w maśle” - stwierdza minister Gęsicka w wywiadzie dla Money.pl. (kliknij tutaj, aby przeczytać cały wywiad)

Metoda na biurokrację

Przedsiębiorcy czekają na dalsze uproszczenia w systemie udzielania dopłat. Przede wszystkim na możliwość otrzymania dofinansowania jako zaliczki, a nie refundacji kosztów.

bFefLyZY

Wypłacanie zaliczek będzie najprawdopodobniej możliwe w następnych naborach, rząd ma przesłać Sejmowi ustawę o finansach publicznych w następnym tygodniu.

Kolejna bolączka działających w biznesie, to brak dobrej informacji, biurokracja, która wymusza konieczność korzystania z usług firm doradczych, ponieważ poprawne wypełnienie wniosku o dotację jest ogromnie czasochłonne.

Z drugiej strony - przedsiębiorcy bardzo często przygotowują w sposób niedbały, albo aplikują do niewłaściwych programów.

Do tej pory - jak wynika z informacji ministerstwa Rozwoju Regionalnego - o dofinansowanie występował co drugi przedsiębiorca (z 1,4 miliona aktywnie działających w Polsce), natomiast dofinansowania otrzymywał co dziesiąty.

Dobrze z pozyskiwaniem unijnych pieniędzy radzi sobie firma GM Records - producent płyt CD i DVD.

Zarząd firmy rok temu postanowił stworzyć dwa etaty w firmie dla pracowników, którzy będą się zajmować wyłącznie pozyskiwaniem unijnych funduszy. Efekt jest znakomity, firma na dziewięć złożonych wniosków siedmiokrotnie dostała dofinansowanie.

Sześciokrotnie była to najwyższa stawka przewidziana w programie na nowe inwestycje - 1 250 000 zł. Jeden projekt firma złożyła z zakresu doradztwa i zgodnie z zasadą otrzymała 50 proc. poniesionych kosztów, czyli 35 tys. zł.

Tak skutecznie dla GM Records pozyskują dwie młode, zdolne kobiety, nie będące prawnikami ani ekonomistkami.

System jest taki - właściciel firmy Marek Grela tłumaczy im, co chciałaby uzyskać i w jaki sposób zainwestować pieniądze, a one przedzierają się przez gąszcz informacji i przepisów, a następnie przygotowują wniosek.

"Wniosek musi być napisany w taki sposób, żeby przekonać, że nasza nowa inwestycja jest super i że warto na nią dać pieniądze. Sądzę, że dużym atutem jest wyczucie językowe, ten wniosek musi być napisany po prostu ładnie” - zdradza tajemnice sukcesu firmy Agnieszka Bożek, szefowa działu funduszy Unijnych w GM Records, z wykształcenia pedagog specjalny.

Firma dodatkowo korzysta z firmy doradczej w zakresie przygotowania całej sekcji finansowej wniosku.

| Co będzie do wzięcia |
| --- |
| Planowane fundusze na lata 2007-2013 (wstępna wersja, w tej chwili toczą się jeszcze konsultacje społeczne na temat ich dystrybucji): Program "Polska Wschodnia" Projekty realizowane w ramach Programu będą współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Pula środków przeznaczonych na ten cel to ok. 2,2 mld euro, w tym ok. 882 mln euro specjalnych środków, przeznaczonych, decyzją Rady Europejskiej, dla pięciu regionów Unii Europejskiej o najniższym poziomie PKB na mieszkańca, wyznaczonych na podstawie danych Eurostatu z 2002 r. - tj. 107 euro na mieszkańca co w podziale na poszczególne województwa przedstawia się następująco: * lubelskie - ok. 235 mln euro * podkarpackie - ok. 225 mln euro * podlaskie - ok. 129 mln euro * świętokrzyskie - ok. 138 mln euro * warmińsko-mazurskie - ok. 153 mln euro Pozostała kwota, tj. ok. 1,3 mld euro z EFRR stanowi dodatkowe środki wyasygnowane przez Rząd RP z puli funduszy strukturalnych przyznanych Polsce, które zostaną podzielone za pomocą odrębnego
algorytmu. Program Infrastruktura i Środowisko Na realizację Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 zostanie przeznaczonych 26 054,7 mln euro. Ze środków Unii Europejskiej będzie pochodziło 21 275,2 mln euro (w tym ze środków Funduszu Spójności - 18 927,6 mln euro oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - 2 347,6 mln euro), z publicznych środków krajowych - 3 754,5 mln euro, a ze środków prywatnych 1 025 mln euro. Program Kapitał Ludzki Zgonie z projektem Narodowej Strategii Spójności całość środków Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce na lata 2007 - 2013 (8,1 mld euro) zostanie przeznaczona na PO Kapitał Ludzki. Program Innowacyjna Gospodarka Na realizację Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka zostanie przeznaczonych 8,2 mld euro, z czego 7 mld euro to środki unijne. Program Pomoc Techniczna Na realizację programu ma być przeznaczonych 254,9 mln euro. 16 Regionalnych Programów Regionalnych Na realizację 16 Regionalnych Programów
Operacyjnych w perspektywie finansowej przeznaczonych będzie ponad 15,9 mld euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. RPO zawierają szereg zapisów dotyczących wsparcia przedsiębiorczości, w szczególności małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) oraz instytucji otoczenia biznesu. Dla przedsiębiorców przeznaczonych ma być ok.30-40 proc. srodków. |

Fundusze unijne to nie tylko pieniądze kierowane do samorządów i przedsiębiorców, to także granty, stypendia, konkursy dla młodych ludzi, wolontariuszy, organizacji pożytku publicznego.

Cała sztuka polega na dotarciu do informacji. Internet w tym wypadku nie wyczerpuje możliwości - strony Ministerstwa Rozwoju Regionalnego podają informacje w mało zrozumiały sposób, więc szybciej można się zniechęć niż czegoś dowiedzieć.

ZOBACZ TAKŻE:

bFefLzaq
fundusze
giełda
wiadomości
Źródło:
money.pl
KOMENTARZE
(0)