Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
Przejdź na
Paweł Satalecki
|

Fundusze parasolowe pod lupą Money.pl

0
Podziel się:

Efektywne inwestowanie i unikanie "podatku Belki" - to zalety funduszy parasolowych. Więcej w raporcie Money.pl.

Fundusze parasolowe pod lupą Money.pl

Jak efektywnie inwestować długoterminowo? Jak przez długi czas nie płacić "podatku Belki"? Można to osiągnąć dzięki funduszom parasolowym.

Fundusze parasolowe są stosunkową nową propozycją wśród szerokiej gamy produktów, jaką oferują nam TFI. Tym samym znajomość oferty jak i jej specyfiki nie jest jeszcze rozpowszechniona.

Czym jest parasol?

Fundusze parasolowe swoją nazwę wzięły z prostej przyczyny - parasol kojarzy się z ochroną. Zbieżność znaczeń jest jak najbardziej uzasadniona - fundusze te mają za zadanie chronić klientów przede wszystkim przed płaceniem podatku od zysków kapitałowych podczas przenoszenia pieniędzy pomiędzy różnymi funduszami. A, że taka rzecz jest przydatna pokażemy również w raporcie. Jak to możliwe, że funduszom udało się obejść tzw. "podatek Belki"? Odpowiedź jest stosunkowo prosta:

Źródło: Money.pl

Fundusz parasolowy to nic innego jak połączone ze sobą różne fundusze (oczywiście w ramach jednego TFI), zwane subfunduszami, w jeden prawny podmiot. Oznacza to, że klient wpłacając pieniądze do funduszu parasolowego de facto ustala na jakich subfunduszach mają się znaleźć jego pieniądze. Część z zainwestowanej kwoty może się więc znaleźć na subfunduszu akcyjnym, część na funduszu pieniężnym lub np. całość na innym, wybranym przez klienta. Taka struktura pozwala zmieniać subfundusze dowolnie, bez płacenia podatku od zysków, ponieważ kapitał będzie znajdował się ciągle pod parasolem, jednego - głównego funduszu parasolowego.

Ten aspekt powinien szczególnie przypaść do gustu tym, którzy preferują inwestycje długoterminowe, nastawiając się na długotrwałe oszczędzanie. Zapłata podatku od zysków zostanie przedłużona do momentu pełnego wyjścia z inwestycji, kiedy klient będzie zdecydowany wypłacić pieniądze z funduszu.

_ Fundusze parasolowe nie zwalniają z płacenia podatków - raczej oddalają ten moment w czasie. _

Długoterminowe inwestowanie jest również narażone na zmiany trendów na giełdzie. Klient może tym samym chronić swój kapitał podczas bessy przenosząc pieniądze do bezpiecznych funduszy gotówkowych oraz zwiększać swoje zyski - korzystając z hossy i przenieść środki do funduszy akcyjnych. Wszystko to, w ramach parasola, odbędzie się bez płacenia "podatku Belki”.

Dla ścisłości - należy odróżnić fundusze parasolowe od tzw. funduszy funduszy. Te drugie inwestują pieniądze klienta we wszystkie fundusze dostępne na rynku, wszystkich towarzystw. Klient nie ma również wpływu w jaki typ funduszy zostaną zainwestowane jego środki - o tym decyduje zarządzający. Jak widać, mimo że fundusze parasolowe można by również nazwać funduszami funduszy (a właściwie subfunduszy), należy oba te rodzaje odróżniać.

W co można zainwestować?

W Polsce fundusze parasolowe zaistniały na szerokim rynku dopiero od niedawna. Duża wina w tym przepisów, które były trudne do zinterpretowania. Na naszym rynku znajduje się siedem funduszy parasolowych. Najwcześniejszy z nich - Fortis FIO – powstał półtora roku temu, natomiast najmłodszy - AIG SFIO Parasol Podatkowy na początku tego roku.

ZOBACZ TAKŻE:

Porównaj stopy zwrotu wszystkich funduszyObecne na polskim rynku fundusze parasolowe oferują szeroką gamę strategii inwestowania dla swoich klientów. Najczęściej spotykanymi subfunduszami są akcyjne, stabilnego wzrostu (zwane często mieszanymi) i oczywiście różne warianty funduszy pieniężnych. Te trzy podstawowe rodzaje oferowane są przez wszystkie dostępne na rynku. Wyjątkiem jest jedynie fundusz parasolowy stworzony przez PKO TFI oraz Credit Suisse - PKO/CREDIT SUISSE Światowy Fundusz Walutowy, który oferuje inwestycje wyłącznie w papiery dłużne denominowane w obcych walutach.

ZOBACZ TAKŻE:

Oblicz stopę zwrotu inwestycji na specjalnym kalkulatorzeJednak w miarę rozwoju liczba nowych subfunduszy stale się powiększa. Dobrym przykładem może być ING Parasol SFIO, który niedawno zaoferował dwa nowe: ING Subfundusz Selektywny Plus, który wyszukuje spółki niedowartościowane na GPW oraz ING Subfundusz Budownictwa i Nieruchomości Plus, który inwestuje w akcje spółek z sektora budowlanego.

Dynamikę rozwoju parasoli widać po ofercie najstarszego z nich oraz najnowszego. Wspomniany wcześniej Fortis FIO ma w swojej ofercie tylko dwa subfundusze - Fortis Akcji oraz Fortis Stabilnego Wzrostu. Najnowszy na rynku - AIG SFIO Parasol Podatkowy, posiada ich całą gamę - aż dwanaście.

Nazwa funduszu parasolowego Subfundusze
AIG SFIO Parasol Podatkowy * AIG Subfundusz Pieniężny AIG Subfundusz Obligacji AIG Subfundusz Zagranicznych Obligacji AIG Subfundusz Obligacji Światowych AIG Subfundusz Stabilnego Wzrostu AIG Subfundusz Zrównoważony Nowa Europa AIG Subfundusz Zrównoważony Azjatycki AIG Subfundusz Zrównoważony Światowy AIG Subfundusz Akcji AIG Subfundusz Akcji Chińskich i Azjatyckich AIG Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących AIG Subfundusz Akcji Światowych
Fundusz parasolowy CU FIO * CU Depozyt Plus CU Obligacji CU Ochrony Kapitału Plus CU Stabilnego Inwestowania CU Polskich Akcji
ING Parasol FIO * ING Subfundusz Gotówkowy Plus ING Subfundusz Obligacji Plus ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu Plus ING Subfundusz Zrównoważony Plus ING Subfundusz Akcji Plus ING Subfundusz Selektywny Plus ING Subfundusz Budownictwa i Nieruchomości Plus
Noble Funds TFI * Subfundusz Skarbowy Subfundusz Mieszany Subfundusz Akcji
LUKAS FIO * Subfundusz Lukas Lokacyjny Subfundusz Lukas Stabilnego Wzrostu Subfundusz Lukas Dynamiczny Polski Subfundusz Lukas Akcyjny
PKO/CREDIT SUISSE Światowy Fundusz Walutowy * Subfundusz Papierów Dłużnych EURO Subfundusz Papierów Dłużnych USD Subfundusz Papierów Dłużnych GBP Subfundusz Papierów Dłużnych CHF Subfundusz Małych Spółek Japońskich JPY
Fortis FIO * Subfundusz Fortis Akcji Subfundusz Fortis Stabilnego Wzrostu

Na podstawie danych Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych

Czy parasole dają zarobić?

W związku z tym, że fundusze parasolowe są normalnymi funduszami, zarządzanymi przez, często tych samych ludzi, co ich zwykłe odpowiedniki, wyniki nie odbiegają znacznie od pozostałych. Problemem w oszacowaniu zysków historycznych jest ich krótka historia w naszym kraju - często niemożliwe jest wyliczenie rocznych czy nawet półrocznych stóp zwrotu.

Nazwa funduszu Roczna stopa zwrotu [proc.]
AIG Subfundusz Pieniężny Brak - notowany od 10.01.2007 r.
CU Depozyt Plus + 3,18
ING Subfundusz Gotówkowy Plus + 1,72 - za pół roku
Noble Subfundusz Skarbowy Brak - działa od 01.12.2006 r.
Subfundusz Lukas Lokacyjny Brak - działa od 01.01.2007 r

Źródło: TFI

Nazwa funduszu Roczna stopa zwrotu [proc.]
AIG Subfundusz Obligacji Brak - notowany od 10.01.2007 r.
AIG Subfundusz Zagranicznych Obligacji Brak - notowany od 10.01.2007 r.
AIG Subfundusz Obligacji Światowych Brak - notowany od 10.01.2007 r.
CU Obligacji + 3,52
ING Subfundusz Obligacji Plus + 2,55
PKO/CS Subfundusz Papierów Dłużnych EURO + 0,92
PKO/CS Subfundusz Papierów Dłużnych USD + 1
PKO/CS Subfundusz Papierów Dłużnych GBP + 1,01
PKO/CS Subfundusz Papierów Dłużnych CHF + 0,93

Źródło: TFI

Nazwa funduszu Roczna stopa zwrotu [proc.]
AIG Subfundusz Stabilnego Wzrostu Brak - notowany od 10.01.2007 r.
CU Ochrony Kapitału Plus + 18,12
CU Stabilnego Inwestowania + 16,81
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu Plus + 8,68
Subfundusz Lukas Stabilnego Wzrostu + 18,65
Subfundusz Fortis Stabilnego Wzrostu + 16,22
Noble Funds FIO Brak - działa od 01.12.2006 r.

Źródło: TFI

Nazwa funduszu Roczna stopa zwrotu [proc.]
AIG Subfundusz Zrównoważony Nowa Europa Brak - notowany od 10.01.2007 r.
AIG Subfundusz Zrównoważony Azjatycki Brak - notowany od 10.01.2007 r.
AIG Subfundusz Zrównoważony Światowy Brak - notowany od 10.01.2007 r.
ING Subfundusz Zrównoważony Plus + 12,16
ING Subfundusz Budownictwa i Nieruchomości Plus Brak – notowany od 12.12.2006

Źródło: TFI

Nazwa funduszu Roczna stopa zwrotu [proc.]
AIG Subfundusz Akcji Brak - notowany od 10.01.2007 r.
AIG Subfundusz Akcji Chińskich i Azjatyckich Brak - notowany od 10.01.2007 r.
AIG Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących Brak - notowany od 10.01.2007 r.
AIG Subfundusz Akcji Światowych Brak - notowany od 10.01.2007 r.
CU Polskich Akcji + 43,91
ING Subfundusz Akcji Plus + 22,30 – za pół roku
ING Subfundusz Selektywny Plus + 20,97
Noble Subfundusz Akcji Brak - działa od 01.12.2006 r.
Subfundusz Lukas Dynamiczny Polski + 36,04
Subfundusz Lukas Akcyjny Brak - działa od 01.01.2007 r.
Subfundusz Fortis Akcji + 55,95
Subfundusz Małych Spółek Japońskich JPY - 19,92

Źródło: TFI

Przyszłość parasoli

Jak widać fundusze parasolowe nie odbiegają znacznie wynikami od zwykłych funduszy. Oczywiście TFI nadal bazują na swoich flagowych funduszach - które dają zarówno im jak i klientom największe zyski. Niewykluczone jednak, że zarządzający będą sukcesywnie obudowywać część swoich funduszt w parasole, kusząc chwytliwym hasłem ominięcia podatku od zysków.

Zapewne pod ich ochroną będą znajdować się coraz to nowsze - bardziej wysublimowane produkty - taka tendencja panuje już zresztą na całym rynku. Dobrym przykładem jest powołany niedawno ING Subfundusz Budownictwa i Nieruchomości Plus. Dla inwestorów długoterminowych jest to ciekawa perspektywa.

| Komentarz dla Money.pl |
| --- |
| *Maciej Kossowski, Expander * Załóżmy, że klient wpłaca 10 tys. zł. na 30 lat, przy stopie zwrotu 10 proc. rocznie. W trakce całego okresu wykonuje on: 0/1/2/4 konwersje całej zgromadzonej kwoty pomiędzy funduszami. Po 30 latach klient będzie miał odpowiednio (po uwzględnieniu podatku od całego zysku na koniec): przy braku konwersji - 143 240 zł przy jednej konwersji - 103 459 zł przy dwóch konwersjach - 102 412 zł przy czterech konwersjach - 101 884 zł Im częściej zmieniemy strategię inwestycyjną w trakcie oszczędzania tym mniej uzbieramy na koniec, bo musimy za każdym razem płacić podatek od już wypracowanego wcześniej zysku. Fundusz parasolowy pozwala uniknąć tego obciążenia. W tym przykładzie dzięki parasolowej konstrukcji można zaoszczędzić od 39 781 zł do 41 356 zł. Im dłuższy okres oszczędzania tym większa waga "ulgi podatkowej". Podatku przy przeprowadzce z funduszu do funduszu można także uniknąć inwestują w ramach tzw. polis inwestycyjnych oferowanych
przez towarzystwa ubezpieczeniowe (n.in. Aegon, Skandia, Nordea, Gerling). Tego typu produkty mają tę zaletę że pod "parasolem" skupiają oferty wielu różnych TFI podcza gdy typowy fundusz parasolowy łączy fundusz jednej firmy. Wadą produktów ubezpieczeniowych są dodatkowe koszty - przede wszystkim opłaty za zarządzanie pobierana ponad to co potrącają same fundusze wchodzące w skład oferty. Mimo to dla inwestorów długoterminowych, którzy chcą ograniczyć ryzyko powierzając środki wielu zarządzających są to również bardzo ciekawe oferty |

fundusze
giełda
wiadomości
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Źródło:
money.pl
KOMENTARZE
(0)