Notowania

Tuskometr Money.pl. Premier pomaga przedsiębiorcom?

Będzie łatwiej o pożyczkę w banku. Ponad 8 mld złotych pobudzi gospodarkę?

Podziel się
Dodaj komentarz

Po kolejnym miesiącu pracy rządu, Donald Tusk może dopisać do listy zrealizowanych obietnic kolejny punkt w rubryce ułatwień dla firm. Tym razem chodzi o małych i średnich przedsiębiorców, którzy przy zaciąganiu kredytów, będą mogli liczyć na gwarancje państwa sięgające nawet 60 procent pożyczki. W ten sposób * *Tuskometr - specjalny wskaźnik Money.pl pokazujący spełnione zapowiedzi z expose - znowu się podniósł.

Nowelizacja przepisów, która daje prawne ramy do poręczeń udzielanych firmom z sektora MSP przez bank Gospodarstwa Krajowego, została już podpisana przez prezydenta i zacznie obowiązywać 27 lutego. Na ile skutecznie pomoże to przedsiębiorcom w łatwiejszym pozyskaniu kredytu obrotowego w bankach - pokaże przyszłość. Rząd szacuje jednak, że dzięki temu w pierwszym roku akcja kredytowa dla firm może nawet zwiększyć się o 8,3 mld zł. Nie ulega jednak wątpliwości, że gabinet koalicji PO-PSL stworzył firmom narzędzie ułatwiające prowadzenie biznesu w sytuacji, gdy banki coraz mniej chętniej pożyczają im pieniądze.

Dzięki temu, w porównaniu z poprzednim odczytem Tuskometr zyskał kolejne dwa punkty procentowe i osiągnął poziom 38,5 procent. Gwarancje kredytowe dla firm nie są jednym pomysłem gabinetu Tuska na wsparcie przedsiębiorców. W lutym do Sejmu trafił też projekt zmian w Kodeksie pracy, który nawiązuje do ustawy antykryzysowej sprzed kilku lat. Planowane zmiany zakładają bardziej elastycznie rozliczanie zarządzanie czasem pracy.

W ostatnich tygodniach drgnęło także na polu relacji państwa i Kościoła. Michał Boni, minister administracji i cyfryzacji, osiągnął wstępne porozumienie ze stroną kościelną w sprawie likwidacji Funduszu Kościelnego i zastąpienia go dobrowolnym odpisem podatkowym. Natomiast w uzgodnieniach międzyresortowych jest ustawa regulująca wydobycie węglowodorów oraz jedna z ustaw o e-administracji. Jeśli prace nad tymi projektami ruszą teraz pełną parą, wkrótce wynik rządu znowu się poprawi. Tym bardziej, że na dniach spodziewane są dane o długu publicznym i deficycie budżetowym w relacji do PKB na koniec 2012 roku, które mają dużą wagę w naszym indeksie.

Czytaj więcej [ ( http://static1.money.pl/i/h/84/m255828.jpg ) ] (http://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/polska;gorsza;od;malezji;te;pomysly;tego;nie;zmienia,139,0,1250699.html) *Polski Apple nie powstanie. Jesteśmy gorsi od Malezji * 1 procent podatku nie wystarczy. Eksperci twierdzą, że nadal pozostaniemy zaściankiem. Tworząc wskaźnik spełnionych obietnic premiera założyliśmy, że nie wszystkie będziemy oceniać identycznie pod względem wagi procentowej. Start programu gwarancji BGK dla firm MSP jest ważnym udogodnieniem, ale na pewno nie istotniejszym niż poziom długu publicznego.

Cele przedstawione w expose pogrupowaliśmy w pięciu kategoriach, które według Money.pl są najważniejszymi dla działania państwa (każda z nich warta jest 20 procent). Jak dotąd najwięcej Tusk i jego ministrowie zdziałali w sferze systemu emerytalnego i ubezpieczeń społecznych (14 proc.) oraz w podatkach (12 proc.). Najgorzej wyglądają dokonania rządu w dziedzinie prawa (0 proc.) - w tej kategorii nie udało się doprowadzić do końca żadnej z obietnic, choć pakiet refom trafił już jakiś czas temu do Sejmu.

Jeśli rząd przeprowadzi wszystkie reformy i zmiany - zrealizuje plan w 100 procentach. Badanie Money.pl przeprowadza cyklicznie.

Punkty procentowe za realizację zapowiedzi z expose przyznajemy dopiero wtedy, gdy dana reforma została przyjęta przez parlament i podpisana przez prezydenta lub przeszła procedurę legislacyjną gwarantującą jej wdrożenie. Przedstawienie projektu albo zatwierdzenie go przez rząd i Sejm nie jest punktowane. Tak przedstawia się wynik rządu po 15 miesiącach od expose:

| Zobacz, co zrobił rząd przez 15 miesięcy | | |
| --- | --- | --- |
| Reforma | Zapowiedzi z expose premiera | Wykonanie: 38,5 proc. |
| Podatki | | 12 proc. |
| Zmiany w uldze prorodzinnej

ArtisticCaptures/iStockphoto | Ulga prorodzinna zostanie odebrana rodzinom z jednym dzieckiem, których roczny dochód przekroczy 112 tys. zł - rząd na początku lipca podniósł wysokość progu dochodów, który według pierwotnego projektu wynosił 85 528 zł. W przypadku rodzin z jednym dzieckiem o dochodach poniżej 112 tys. zł - ulga pozostanie bez zmian. Rodzice z dwójką dzieci, będą mogli - tak samo jak do tej pory - odliczyć od podatku po 1112,04 zł rocznie na każde dziecko. Natomiast ulga na trzecie dziecko w rodzinie będzie podwyższona o 50 proc. do 1668,06 zł. Czwarte i każde kolejne dziecko da prawo do skorzystania z ulgi wyższej o 100 proc. - czyli 2224,08 zł. | 11 listopada 2012 r. prezydent podpisał nowelizację ustawy o PIT, która weszła w życie 1 stycznia 2013 r. |
| Likwidacja ulgi internetowej | Donald Tusk zapowiedział likwidację ulgi internetowej, z której w ubiegłym roku skorzystały niemal 4 mln osób. Beneficjenci ulgi odliczyli łącznie od przychodu 2,278 mld zł, płacąc dzięki temu podatki niższe o około 400 mln zł. Ostatecznie likwidacja ulgi nie jest całkowita - podatnik, który dotychczas z niej nie korzystał - będzie miał taka możliwość przez dwa lata. Ci, którzy w zeznaniu podatkowym za 2012 r. zrobią to po raz pierwszy, będą mieli prawo do odliczenia jeszcze za 2013 r. | 11 listopada 2012 r. prezydent podpisał nowelizację ustawy o PIT, która weszła w życie 1 stycznia 2013 r. |
| Ograniczenie przywileju podatkowego twórców | Według deklaracji premiera, część twórców straci przywilej polegający na 50-proc. kosztów uzyskania przychodów, co zwiększa kwotę, jaką otrzymują na rękę. Dotyczyć to będzie jednak tylko tych, których dochód przekroczy 85 528 zł. | 11 listopada 2012 r. prezydent podpisał nowelizację ustawy o PIT, która weszła w życie 1 stycznia 2013 r. |
| Opodatkowanie lokat antybelkowych | Uszczelnienie zasady pobierania podatku od zysków kapitałowych. Chodzi o tzw.lokaty antybelkowe, które ze względu na dotychczas obowiązującą metodę liczenia podstawy opodatkowania pozwalały uniknąć płacenia daniny fiskusowi. | Weszło w życie 31 marca 2012 r. Resort finansów szacuje, że przychody państwa z tego tytułu wynosić będą około 380 mln zł rocznie. |
| Likwidacja podatku rolnego | Premier zapowiedział likwidację podatku rolnego oraz wprowadzenie w jego miejsce podatku dochodowego dla rolników. Rząd zakłada objęcie podatkiem dochodów z działalności rolniczej. Proponowane rozwiązania to m.in.: modyfikacja podatku rolnego wynikająca z wprowadzenia podatku dochodowego; zniesienie ceny żyta jako podstawy do ustalania stawki podatku rolnego i wprowadzenie stawki kwotowej, waloryzowanej każdego roku wskaźnikiem inflacji; ograniczenie zwolnień i ulg w związku z objęciem dochodów z działalności rolniczej podatkiem dochodowym. | Trwają prace nad założeniami ustaw, które będą regulować wprowadzenie podatku rolnego. |
| Emerytury i ubezpieczenia społeczne | | 14 proc. |
| Zrównanie i podwyższenie wieku emerytalnego

Creatista/Dreamstime | Kobiety i mężczyźni mają dłużej pracować - do 67. roku życia. Rząd planuje, by zmiany w systemie zaczęły wchodzić w życie stopniowo od przyszłego roku. W przypadku mężczyzn podnoszenie wieku emerytalnego miałyby się zakończyć w 2020 r., w przypadku kobiet - w 2040 r. Reforma systemu emerytalnego ma zapewnić bezpieczeństwo finansów publicznych (ograniczenie narastania długu publicznego) oraz zniwelować skutki zmian demograficznych w nadchodzących dziesięcioleciach. | 1 czerwca 2012 r. prezydent prezydent podpisał ustawę emerytalną. Nowe przepisy weszły wżycie 1 stycznia 2013 r. |
| Zmiany w emeryturach mundurowych | Wiek emerytalny dla policjantów, żołnierzy, funkcjonariuszy: BOR, CBA, ABW, wywiadu i kontrwywiadu, straży więziennej, a także strażaków i pograniczników ma być wydłużony do 55 lat, a minimalny staż służby - do 25 lat. Aby dostać emeryturę będzie trzeba mieć zarówno wiek jak i staż służby. Jej wysokość zależała będzie od zarobków z trzech kolejnych lat wybranych przez funkcjonariusza lub żołnierza (nie od wysokości ostatniej pensji jak obecnie). Podstawą wymiaru emerytury będzie średnie uposażenie z trzech kolejnych lat służby wraz z nagrodą roczną oraz dodatkami o charakterze stałym. Emerytury mundurowe nadal będą wypłacane z budżetu państwa w ramach odrębnego systemu. Zmiany będą dotyczyły tylko tych, którzy rozpoczną służbę po wejściu w życie ustawy. | Prezydent podpisał 6 czerwca 2012 r. ustawę wprowadzającą wyższy wiek emerytalny dla służb mundurowych. Nowe przepisy obowiązują od 1 stycznia 2013 r. |
| Księża i sędziowie w powszechnym systemie emerytalnym | W expose premier zapowiedział też, że duchowni zostaną objęci powszechnym systemem ubezpieczeń społecznych. - _ Jak będzie to konieczne zastanowimy się nad likwidacją Funduszu Kościelnego _ - zadeklarował premier. Rząd planował także w połowie 2012 roku zmienić zasady przechodzenia w stan spoczynku sędziów i prokuratorów, ale na razie doszło to do skutku. | 21 lutego doszło do wstępnego porozumienia między ministrem Bonim, a przedstawicielami Kościoła Katolickiego w sprawie odpisu podatkowego na wspólnoty wyznaniowe, który zastąpi m.in. Fundusz Kościelny. Według ustaleń każdy podatnik będzie mógł odpisać 0,5 proc. na wspólnoty wyznaniowe. |
| Zmiany w emeryturach górniczych | Reforma ma dotyczyć zasad nabywania uprawnień do emerytur - przywileje będą przysługiwać wyłącznie górnikom pracującym bezpośrednio przy wydobyciu. | Trwają przygotowania reformy zasad nabywania praw do górniczych emerytur. |
| Podwyższenie składki rentowej | Podniesienie składki rentowej po stronie pracodawców o 2 punkty procentowe. Zmniejszy to deficyt Funduszu Ubezpieczeń Społecznych o 13 miliardów złotych rocznie i ograniczy narastanie długu publicznego. | Zmiana stawki rentowej weszła w życie 1 lutego 2012 r. |
| Składka zdrowotna dla rolników | Rolnicy, których gospodarstwa przekraczają 6 ha będą musieli płacić składki zdrowotne. To reakcja rządu na wyrok Trybunału Konstytucyjnego. | Ustawa o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników weszła w życie 1 lutego 2012 r. W grudniu została podpisana nowelizacja przedłużająca jej obowiązywanie na 2013 r. Za rolników mających mniej niż 6 ha - składkę pokrywa budżet państwa. Ci, którzy mają gospodarstwa od 6 do 15 ha - płacą składkę 18 zł, a powyżej 15 ha - 36 zł. |
| Waloryzacja kwotowa emerytur i rent | Nowe zasady waloryzacji mają pomóc najuboższym emerytom i rencistom i zmniejszyć różnice w wysokości tych świadczeń. | Waloryzacja rent i emerytur weszła w życie 1 marca 2012 r. Trybunału Konstytucyjny orzekł, że jest ona zgodna z konstytucją. |
| Prawo | | 0 proc. |
| Deregulacja zawodów Ene/Dreamstime | W expose premier zapowiedział uwolnienie od wszelkich regulacji co najmniej połowę zawodów, które są objęte licencjami i limitami, a tych w Polsce jest obecnie 380. Ogółem zderegulowanych ma być około 200 zawodów, a otwarcie dostępu do wielu z nich ma wpłynąć ożywczo na rynek pracy. Zdaniem rządu wymusi bowiem konkurencję, a co za tym idzie lepsze ceny, oraz doprowadzi do zwiększenia liczby miejsc pracy. Szczególnie będzie to dotyczyło młodych ludzi, którzy mają problem ze zdobyciem zatrudnienia w zawodzie. | Projekt ustaw regulujących wykonywanie 50 zawodów wpłynął do Sejmu w październiku 2012 r., po pierwszym czytaniu oraz wysłuchaniu publicznym trwa nad nim praca w komisjach. |
| Krótsze rozprawy w sądach | Premier zapowiedział, że zmiany w przepisach (m.in.. Kodeksie postępowania karnego i Kodeksie postępowania skarbowego) mają przyspieszyć procesy sądowe o jedną trzecią. Sądy będą mogły orzekać jednoosobowo (także drugiej instancji). Możliwe będzie wydanie wyroku bez rozprawy, jeżeli taki wniosek zgłosi oskarżony. Wnioskowanie o skazanie bez rozprawy rozszerzono na wszystkie występki. Dobrowolne poddanie się karze będzie obejmować wszystkie przestępstwa, również najcięższe. | Projekt nowelizacji Kodeksu postępowania karnego i Kodeksu karnego jest po pierwszym czytaniu w Sejmie. Trwa przygotowanie projektu zmian w Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia oraz Kodeksie karnym skarbowym. Przyjęte rozwiązania przewidują wyeliminowanie i skrócenie niektórych procedur sądowych oraz rezygnację z prowadzenia kosztownych dla Skarbu Państwa przesłuchań świadków i powoływania biegłych. |
| Deregulacja zawodu radcy prawnego i adwokata | Projekt ma umożliwić szybsze uzyskiwanie uprawnień do wykonywania zawodu radcy prawnego i adwokata i skrócić terminy postępowań. Ma dojść również do zrównania uprawnienia adwokatów i radców. | Projekt ustaw regulujących wykonywanie 50 zawodów wpłynął do Sejmu w październiku 2012 r., po pierwszym czytaniu oraz wysłuchaniu publicznym trwa nad nim praca w komisjach. |
| Administracja | | 6 proc. |
| Ułatwienia dla przedsiębiorców

endopack/iStockphoto | Rozwiązania, o których mówił premier w expose, mają zmniejszyć obciążenia administracyjne i obowiązki informacyjne przy prowadzeniu działalności gospodarczej oraz zmniejszyć koszty jej wykonywania ponoszone przez przedsiębiorców. Zmiany w prawie mają też dotyczyć m.in. bardziej elastycznego czasu pracy i wydłużenia okresu rozliczeniowego do 12 miesięcy - co ma pomóc pracodawcom. Rząd postanowił też ulżyć małym firmom wprowadzając ułatwienia związane z kasowym rozliczaniem VAT. Kolejny pomysł to Portfelowa Linia Gwarancyjna, która będzie polegała na udzielaniu firmom z sektora MSP poręczeń BGK na kredyty obrotowe. Gwarancje będą wynosiły do 60 proc. kredytu. Rząd zakłada, że w pierwszym roku programu dzięki wsparciu BGK, firmy małe firmy będą mogły zaciągnąć kredyty na kwotę nawet 8,3 mld zł. | Ustawa o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce, która zatwierdza
m.in. zmianę rozliczania VAT tzw. metodą kasową już obowiązuje. Ustawa wprowadzającą szybsze nadawanie NIP firmie (czas skrócony z 14 do 3 dni) oraz znosząca obowiązek informowania inspekcji pracy i inspekcji sanitarnej o rozpoczęciu działalności została podpisana przez prezydenta 18 grudnia 2012 r. Ministerstwo pracy przygotowało projekt zmian w Kodeksie pracy i ustawie o związkach zawodowych, który 6 lutego został skierowany do Sejmu. 27 lutego wchodzi w życie nowelizacja ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa, która wprowadza Portfelową Linię Gwarancyjną. |
| Szybsze pozwolenie na budowę | Donald Tusk deklarował też zmiany w Prawie budowlanym, które mają zaowocować skróceniem czasu wydawania pozwolenia na budowę do 60 dni w przypadku małych inwestycji i 100 dni - w przypadku dużych. W dokumencie będą uwzględnione rozwiązania, które usprawnią przebieg procesu budowlanego. | Projekt w uzgodnieniach międzyresortowych. |
| E-administracja | Premier zapowiedział usprawnienie pracy administracji przez wykorzystanie najnowocześniejszych technik informatycznych. Każda instytucja publiczna ma mieć obowiązkowo m.in. elektroniczną skrzynkę podawczą. Jak zapowiedział Michał Boni, minister cyfryzacji - celem jest przełamanie monopolu dokumentacji papierowej w administracji. Pomóc w tym ma także projekt ustawy o otwarciu zasobów publicznych. | Na początku stycznia uruchomiony został system eWUŚ, usprawniający weryfikację ubezpieczenia zdrowotnego pacjentów podczas rejestracji u lekarza. Trwa przygotowanie pakietu projektów ustaw dotyczących e-administracji. Ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne został 12 lutego skierowany do uzgodnień międzyresortowych. |
| Finanse publiczne | | 6,5 proc. |
| Obniżenie długu publicznego i nadmiernego deficytu

Amaxim/Dreamstime | Do końca 2012 roku premier chce wyprowadzić Polskę z nadmiernego deficytu, tak by osiągnął on pułap 3 proc PKB. Dług publiczny w tym roku rząd chce sprowadzić do poziomu 52 proc. PKB, a w 2015 r. - do 47 proc. To wszystko uda się zrobić, ale kosztem cięć, które dotkną wszystkich obywateli. Do końca kadencji deficyt sektora finansów publicznych ma spaść jeszcze bardziej i wynieść 1 proc. PKB. | Resort finansów dotychczas nie przedstawił poziomów deficytu budżetowego i długu publicznego w 2012 r w relacji do PKB. Według ostatnich wyliczeń przedstawionych przez resort finansów, na koniec listopada - zaplanowany deficyt budżetowy był zrealizowany prawie w 87 procentach. Prezydent podpisał także pod koniec grudnia 2012 r. nowelizację ustawy o finansach publicznych, która ma ograniczyć wpływ wahań kursów walut na ewentualne uruchomienie procedur ostrożnościowych. |
| Zmiany w becikowym | Rząd wprowadził kryterium dochodowe, które będzie warunkować wypłatę becikowego. Będzie przysługiwało tylko rodzinom, których dochód nie przekracza 85 tysięcy złotych rocznie w przypadku rodziny trzyosobowej. | Nowe regulacje już obowiązują. |
| Podwyżki dla mundurowych | Premier obiecał w expose po 300 zł brutto podwyżki od 1 lipca dla wszystkich policjantów i żołnierzy. Zapowiedź ta wywołała falę protestów innych służb mundurowych, które uznały to za niesprawiedliwe. Podwyżka dla policjantów pochłonie w tym roku 202 mln zł. | Rozporządzenia umożliwiające wypłatę podwyżek policjantom rząd przyjął 3 kwietnia 2012 r. Rozporządzenie zatwierdzające podwyżkę dla żołnierzy szefowie MON i MSW podpisali w drugiej połowie czerwca 2012 r. |
| Podatki od kopalin i surowców | Zgodnie z zapowiedzią premiera, nowe przepisy mają zapewnić państwu udział w zyskach wynikających z eksploatacji niektórych surowców naturalnych należących do państwa takich m.in.: jak miedź, srebro, węglowodory (w tym gaz łupkowy). Według resortu finansów podatek od wydobycia miedzi i srebra przyniesie budżetowi mniej więcej po 2,2 mld zł rocznie. Opodatkowane będą wszystkie typ złóż węglowodorów i każdy podmiot wydobywający. Przewidziano wprowadzenie podatku od wartości wydobytego surowca: 5 proc. dla gazu i 10 proc. dla ropy naftowej. Zaplanowano również specjalny podatek węglowodorowy - 25 proc. od nadwyżki przychodów nad wydatkami. | Ustawa o podatku od wydobycia niektórych kopalin, która weszła w życie 18 kwietnia 2012 r. Ministerstwo środowiska skierowało 15 lutego do uzgodnień projekt nowelizacji ustaw Prawo geologiczne i górnicze (dotyczącą wydobycia węglowodorów - przydzielania koncesji itp.). Kwestie opodatkowania są jeszcze ustalane i prawdopodobnie będą
regulowane odrębną ustawą. |

Komentarz Money.pl

Czytaj więcej w Money.pl
Jadwiga Staniszkis dla Money.pl: Tusk podjął bardzo dobre decyzje Profesor w zaskakujący sposób komentuje zmiany w rządzie. Odsłania kulisy awansów i dymisji.
Sondaż dla Money.pl: Arłukowicz nie taki zły Dziś premier dokona zmian w rządzie. Co na to Polacy?
Tego Tusk się nie wyprze. Siedem grzechów głównych rządu Money.pl podpowiada Jarosławowi Kaczyńskiemu, jak uzasadnić wniosek o wotum nieufności.
Tagi: tuskometr, giełda, wiadomości, wiadmomości, kraj, gospodarka, raport, raporty gospodarcze, porady, najważniejsze
Źródło:
money.pl
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz