Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

Tuskometr Money.pl: Premier wreszcie wziął się do roboty

Wskaźnik skonstruowany przez Money.pl wystrzelił w górę. Donald Tusk zrealizował już 20 proc. obietnic. Jest się z czego cieszyć?

Podziel się
Dodaj komentarz

*Stworzony przez Money.pl specjalny wskaźnik spełnionych obietnic - Tuskometr - wystrzelił w górę w porównaniu z poprzednim badaniem. Premier zrealizował aż 20,5 procent zapowiedzi ze swojego expose! Przypomnijmy, że miesiąc temu było to zaledwie 9,5 procent. *

Tak duży skok wynika przede wszystkim z wprowadzenia reformy systemu emerytalnego, która wiąże się z późniejszym przechodzeniem Polaków na emerytury. Koalicja Platformy Obywatelskiej i PSL zdołała przeprowadzić przez parlament również zmiany w zasadach przechodzenia na emeryturę funkcjonariuszy służb mundurowych. Na początku czerwca prezydent Bronisław Komorowski podpisał dwie ustawy, dzięki którym od 1 stycznia 2013 roku zmiany zaczną wchodzić w życie.

Tym samym ekipa Tuska może wpisać na listę osiągniętych celów jedną z najtrudniejszych i najbardziej niepopularnych reform. W naszym zestawieniu dało to rządowi aż 11 procent, podwajając w ten sposób dotychczasowy wynik wypracowany w ciągu pół roku.

Tworząc Tuskometr, ustaliliśmy bowiem, że nie wszystkie cele rządu będą miały jednakową wagę procentową. Podwyższenie wieku emerytalnego należy do najważniejszych i nie może być stawiane na równi z podwyżkami dla policjantów. Waga obu zmian spowoduje bowiem inne skutki zarówno dla budżetu państwa, jak i dla nas wszystkich.

Zasadniczo plany przedstawione w expose Donalda Tuska pogrupowaliśmy w pięciu kategoriach, które naszym zdaniem odpowiadają najważniejszym sferom funkcjonowania państwa (każda z nich warta jest 20 procent). Jeżeli rządowi PO-PSL uda się przeprowadzić wszystkie reformy i zmiany - wykona 100 procent planu. Badanie przeprowadzamy cyklicznie.

Punkty procentowe za realizację zapowiedzi z expose przyznajemy dopiero wtedy, gdy dana reforma została przyjęta przez parlament i podpisana przez prezydenta lub przeszła ścieżkę legislacyjną gwarantującą wdrożenie jej w życie. Samo przedstawienie projektu albo zatwierdzenie go przez rząd i parlament nie jest punktowane. Tak wygląda wynik po siedmiu miesiącach roku od expose premiera:

| Zobacz co zrobił rząd przez 7 miesięcy | | |
| --- | --- | --- |
| Reforma | Zapowiedzi z expose premiera | Wykonanie (w proc.)/ stan realizacji |
| Podatki | | 3 proc. |
| **Zmiany w uldze prorodzinnej

BartCo/iStockphoto | Ulga prorodzinna zostanie odebrana rodzinom z jednym dzieckiem, których roczny dochód przekroczy 85 528 zł. W przypadku rodzin z jednym dzieckiem o dochodach poniżej 85 528 zł - ulga pozostanie bez zmian, podobnie jak w przypadku rodzin z z dwójka i większa liczbą dzieci, w których dochód przekracza ten pułap. O 50 proc. ma być za to podniesiona ulga prorodzinna na trzecie i kolejne dziecko, jesli dochód nie przekracza 85 528 zł. | Projektu zmian w ustawie o PIT przyjęty przez KRM. |
| *Likwidacja ulgi internetowej
| Donald Tusk zapowiedział likwidację ulgi internetowej, ponieważ jej znaczenie społeczne maleje ze względu na rozwój usług internetowych. W ubiegłym roku skorzystały z niej niemal 4 mln osób (16 proc. ogółu podatników), które odliczyły łącznie od przychodu 2,278 mld zł, płacąc dzięki temu podatki niższe o około 400 mln zł. Likwidacja tej ulgi sprawi, że podatek osoby korzystającej dotychczas z maksymalnego odpisu, wzrośnie rocznie o około 136 zł. | Projektu zmian w ustawie o PIT przyjęty przez KRM. |
| Ograniczenie przywileju podatkowego twórców | Według deklaracji premiera, część twórców straci przywilej polegający na 50-proc. kosztów uzyskania przychodów, co zwiększa kwotę, jaką otrzymują na rękę. Dotyczyć to będzie jednak tylko tych, których dochód przekroczy 85 528 zł. | Projektu zmian w ustawie o PIT przyjęty przez KRM. |
| Opodatkowanie lokat antybelkowych | Uszczelnienie zasady pobierania podatku od zysków kapitałowych. Chodzi o tzw.lokaty antybelkowe, które ze względu na dotychczas obowiązującą metodę liczenia podstawy opodatkowania pozwalały uniknąć płacenia daniny fiskusowi. | Weszło w życie 31 marca. Resort finansów szacuje, że przychody państwa z tego tytułu wynosić będą około 380 mln zł rocznie. |
| Likwidacja podatku rolnego | Premier zapowiedział likwidację podatku rolnego oraz wprowadzenie w jego miejsce podatku dochodowego dla rolników. Rząd zakłada objęcie podatkiem dochodów z działalności rolniczej. Proponowane rozwiązania to m.in.: modyfikacja podatku rolnego wynikająca z wprowadzenia podatku dochodowego; zniesienie ceny żyta jako podstawy do ustalania stawki podatku rolnego i wprowadzenie stawki kwotowej, waloryzowanej każdego roku wskaźnikiem inflacji; ograniczenie zwolnień i ulg w związku z objęciem dochodów z działalności rolniczej podatkiem dochodowym. | Trwa przygotowanie projektu ustawy o podatku rolnym. |
| Emerytury i ubezpieczenia społeczne | | 14 proc. |
| *
Zrównanie i podwyższenie wieku emerytalnego

Absolut_photos/Dreamstime | Kobiety i mężczyźni mają dłużej pracować - do 67. roku życia. Rząd planuje, by zmiany w systemie zaczęły wchodzić w życie stopniowo od przyszłego roku. W przypadku mężczyzn podnoszenie wieku emerytalnego miałyby się zakończyć w 2020 r., w przypadku kobiet - w 2040 r. Reforma systemu emerytalnego ma zapewnić bezpieczeństwo finansów publicznych (ograniczenie narastania długu publicznego) oraz zniwelować skutki zmian demograficznych w nadchodzących dziesięcioleciach. | *1 czerwca prezydent prezydent podpisał ustawę emerytalną. |
| Zmiany w emeryturach mundurowych | Wiek emerytalny dla policjantów, żołnierzy, funkcjonariuszy: BOR, CBA, ABW, wywiadu i kontrwywiadu, straży więziennej, a także strażaków i pograniczników ma być wydłużony do 55 lat, a minimalny staż służby - na 25 lat. Aby dostać emeryturę będzie trzeba mieć zarówno wiek jak i staż służby. Jej wysokość zależała będzie od zarobków z trzech kolejnych lat wybranych przez funkcjonariusza lub żołnierza (nie od wysokości ostatniej pensji jak obecnie). Podstawą wymiaru emerytury będzie średnie uposażenie z trzech kolejnych lat służby wraz z nagrodą roczną oraz dodatkami o charakterze stałym. Emerytury mundurowe nadal będą wypłacane z budżetu państwa w ramach odrębnego systemu. Zmiany będą dotyczyły tylko tych, którzy rozpoczną służbę po wejściu w życie ustawy. | Prezydent podpisał 6 czerwca ustawę wprowadzającą wyższy wiek emerytalny dla służb mundurowych, która będzie obowiązywać od 1 stycznia 2013 r. |
| Księża i sędziowie w powszechnym systemie emerytalnym | W expose premier zapowiedział też, że duchowni zostaną objęci powszechnym systemem ubezpieczeń społecznych. - Jak będzie to konieczne zastanowimy się nad likwidacją Funduszu Kościelnego - zadeklarował premier. Rząd planował także w połowie 2012 roku zmienić zasady przechodzenia w stan spoczynku sędziów i prokuratorów. | Rząd prowadzi rozmowy na ten temat z Episkopatem Polski. |
| Zmiany w emeryturach górniczych | Reforma ma dotyczyć zasad nabywania uprawnień do emerytur - przywileje będą przysługiwać wyłącznie górnikom pracującym bezpośrednio przy wydobyciu. | Trwa przygotowanie projektu, z zapowiedzi polityków PO wynika, że jeszcze przed wakacjami projekt może trafić do Rady Ministrów |
| Podwyższenie składki rentowej | Podniesienie składki rentowej po stronie pracodawców o 2 punkty procentowe. Zmniejszy to deficyt Funduszu Ubezpieczeń Społecznych o 13 miliardów złotych rocznie i ograniczy narastanie długu publicznego. | Zmiana stawki rentowej weszła w życie 1 lutego. |
| Składka zdrowotna dla rolników | Rolnicy, których gospodarstwa przekraczają 6 ha będą musieli płacić składki zdrowotne. To reakcja rządu na wyrok Trybunału Konstytucyjnego. | Ustawa o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników weszła w życie 1 lutego. Za rolników mających mniej niż 6 ha - składkę pokrywa budżet państwa. Ci, którzy mają gospodarstwa od 6 do 15 ha - płacą składkę 18 zł, a powyżej 15 ha - 36 zł. |
| Waloryzacja kwotowa emerytur i rent | Nowe zasady waloryzacji mają pomóc najuboższym emerytom i rencistom i zmniejszyć różnice w wysokości tych świadczeń. | Prezydent podpisał ustawę, ale skierował ją do Trybunału Konstytucyjnego. Mimo tego, waloryzacja rent i emerytur weszła 1 marca. |
| Prawo | | 0 proc. |
| *
Deregulacja zawodów

Ene/Dreamstime | W expose premier zapowiedział uwolnienie od wszelkich regulacji co najmniej połowę zawodów, które są objęte licencjami i limitami, a tych w Polsce jest obecnie 380. Ogółem zderegulowanych ma być około 200 zawodów, a otwarcie dostępu do wielu z nich ma wpłynąć ożywczo na rynek pracy. Zdaniem rządu wymusi bowiem konkurencję, a co za tym idzie lepsze ceny, oraz doprowadzi do zwiększenia liczby miejsc pracy. Szczególnie będzie to dotyczyło młodych ludzi, którzy mają problem ze zdobyciem zatrudnienia w zawodzie. | Trwają konsultacje społeczne, projekt ustawy rząd ma przyjąć w drugim kwartale 2012 r. |
| *Krótsze rozprawy w sądach
| Premier zapowiedział, że zmiany w przepisach (m.in.. Kodeksie postępowania karnego i Kodeksie postępowania skarbowego) mają przyspieszyć procesy sądowe o jedna trzecią. | Rząd przyjął projekt nowelizacji Kodeksu postępowania karnego. Przyjęte rozwiązania przewidują wyeliminowanie i skrócenie niektórych procedur sądowych oraz rezygnację z prowadzenia kosztownych dla Skarbu Państwa przesłuchań świadków i powoływania biegłych. |
| Deregulacja zawodu radcy prawnego i adwokata | Projekt ma umożliwić szybsze uzyskiwanie uprawnień do wykonywania zawodu radcy prawnego i adwokata i skrócić terminy postępowań. Ma dojśc również do zrównania uprawnienia adwokatów i radców. | Planowane przyjęcie przez rząd założeń III kwartał 2012 r. |
| Administracja | | 0 proc. |
| *
Ułatwienia dla przedsiębiorców

Otnaydur/Dreamstime.com | Rozwiązania, o których mówił premier w expose maja także zmniejszyć obciążenia administracyjne i obowiązki informacyjne dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej oraz zmniejszają koszty wykonywania tej działalności ponoszone przez przedsiębiorców. Zmiany w prawie m.in. w Kodeksie postępowania cywilnego i ustawie o KRS mają usprawnić procedurę rejestracji firm i skrócić czas nadawania NIP osobom prawnym. | Rząd ma przyjąć założenia do stosownych projektów w drugim i trzecim kwartale 2012 r., trwa przygotowanie projektów. |
| *Szybsze pozwolenie na budowę
| Donald Tusk deklarował też zmiany w Prawie budowlanym, które mają zaowocować skróceniem wydania pozwolenia na budowę do 60 dni w przypadku małych inwestycji i 100 dni - w przypadku dużych. W dokumencie będą uwzględnione rozwiązania, które usprawnią przebieg procesu budowlanego. | Trwa przygotowanie projektu założeń. |
| E-administracja | Premier zapowiedział usprawnienie pracy administracji przez wykorzystanie najnowocześniejszych technik informatycznych. | Trwa przygotowanie pakietu projektów ustaw dotyczących e-administracji m.in.: ustawy o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, założenia do projektu ustawy o otwarciu zasobów publicznych. |
| Finanse publiczne | | 3,5 proc. |
| *
Obniżenie długu publicznego i nadmiernego deficytu

** | Do końca 2012 roku premier chce wyprowadzić Polskę z nadmiernego deficytu, tak by osiągnął on pułap 3 proc PKB. Dług publiczny w tym roku rząd chce sprowadzić do poziomu 52 proc. PKB, a w 2015 r. - do 47 proc. To wszystko uda się zrobić, ale kosztem cięć, które dotkną wszystkich obywateli. Do końca kadencji deficyt sektora finansów publicznych ma spaść jeszcze bardziej i wynieść 1 proc. PKB. | Czy zamierzenia rządu dojdą do skutku przekonamy się najwcześniej na początku przyszłego roku, kiedy znane będą wyniki za 2012 r. Rząd nie rozpatrzył jeszcze nowelizacji ustawy o finansach publicznych i innych ustaw, które ogranicza przyrost długu i deficytu samorządów oraz pozwolą na wprowadzenie reguły fiskalnej dla całego sektora finansów publicznych. |
| Zmiany w becikowym | Rząd zamierza wprowadzić kryterium dochodowe, które będzie warunkować wypłatę becikowego. Będzie przysługiwało tylko rodzinom, których dochód nie przekracza 85 tysięcy złotych rocznie. | Projekt ustawy został zatwierdzony przez rząd. Trwają nad nim prace w Sejmie. |
| Podwyżki dla mundurowych | Premier obiecał w expose po 300 zł podwyżki od 1 lipca dla wszystkich policjantów i żołnierzy. Zapowiedź ta wywołała fale protestów innych służb mundurowych, które uznały to za niesprawiedliwe. Podwyżka dla policjantów pochłonie w tym roku 202 mln zł. | Rozporządzenia umożliwiające wypłatę podwyżek policjantom rząd przyjął 3 kwietnia.Rozporządzenie zatwierdzające podwyżkę dla żołnierzy zostało uzgodnione z Radą Ministrów i czeka już tylko na podpis szefów resortu obrony i pracy. Według rzecznika MON nie ma zagrożenia, żeby podwyżka nie weszła w życie w planowanym terminie. |
| Podatki od kopalin i surowców | Zgodnie z zapowiedzią premiera, nowe przepisy mają zapewnić państwu udział w zyskach wynikających z eksploatacji niektórych surowców naturalnych należących do państwa takich m.in.: jak miedź, srebro, węglowodory (w tym gaz łupkowy). Według resortu finansów podatek od wydobycia miedzi i srebra przyniesie w 2012 r. budżetowi około 1,8 mld zł, a w kolejnych latach mniej więcej po 2,2 mld zł. | Prezydent podpisał 27 marca ustawę o podatku od wydobycia niektórych kopalin. Ministerstwo Środowiska przedstawiło 13 czerwca projekt ustawy o podatku od wydobycia węglowodorów. |

Czy rząd wziął się za właściwe reformy? - komentarz Money.pl Dodaj wykresy do Twojej strony internetowej

Więcej o emeryturach i sytuacji gospodarczej w Money.pl:
Rząd znowu zafundował nam podwyżki Sprawdź, ile stracisz na wzroście płacy minimalnej.
Tuskometr Money.pl. Czy premier spełnia obietnice Specjalny wskaźnik Money.pl pokazuje, ile z obietnic premiera zostało już zrealizowanych.
Po Euro 2012 zwolnienia. 100 tysięcy ludzi na bruk Wystarczy jedno bankructwo, by posypała się cała branża.
Tagi: bronisław komorowski, giełda, wiadomości, wiadmomości, kraj, gospodarka, raport, raporty gospodarcze, porady, najważniejsze
Źródło:
money.pl
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz