Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

Województwo świętokrzyskie położone jest w środkowo-południowej części Polski. Zamieszkuje je 1,27 mln osób. Powierzchnia województwa wynosi 11 710 km2, czyli 3,7 proc. obszaru kraju (15. miejsce, przed opolskim).

Pod względem administracyjnym województwo dzieli się na: 13 powiatów ziemskich, jedno miasto na prawach powiatu - Kielce, 102 gminy, w tym: 5 miejskich, 71 wiejskie i 26 miejsko-wiejskich. Stolicą i głównym ośrodkiem administracyjnym, kulturalnym i gospodarczym są Kielce.

Gospodarka

W województwie świętokrzyskim wytwarza się 2,6 proc. polskiego PKB oraz skupia 3,4 proc. zatrudnienia. Przemysł regionu ukształtowany został w ścisłym powiązaniu z istniejącymi tu zasobami surowców skalnych, chemicznych i energetycznych oraz z wielowiekowymi tradycjami związanymi z wytwarzaniem i obróbką metali.

Duże zasoby różnorodnych kopalin stanowiły i stanowią dobre zaplecze do rozwoju produkcji materiałów budowlanych. W województwie wytwarza się: 51,7 procent produkcji krajowej wapna, 46,2 procent nawozów wapniowych i wapniowo-magnezowych, 37,4 procent spoiwa gipsowego oraz 35,1 procent gipsu.

Świętokrzyskie słynie także z największych firm budowlanych w Polsce (m.in. Eiffage Budownictwo Mitex S.A., Exbud Skanska S.A.), które przygotowują i realizują projekty na całym jej terenie.

W świętokrzyskim zainwestowali m.in: hiszpańska Celsa (Huta Ostrowiec), Lafarge (Cementownia Małogoszcz), Electrabel (Elektrownia Połaniec), Dyckerhoff (Cementownia Nowiny).

Więcej o sytuacji gospodarczej województwa

Turystyka

Województwo świętokrzyskie położone jest w południowo-wschodniej części Polski centralnej i zajmuje 3,7 proc. powierzchni kraju. Największą atrakcją krajobrazową są Góry Świętokrzyskie pokryte rumowiskami skalnymi zwanymi gołoborzami.

Na turystów czeka 129 obiektów zbiorowego zakwaterowania, z czego 43 to hotele. Łącznie baza noclegowa obejmuje 9,8 tys. miejsc. W 2007 roku województwo odwiedziło 392 tys. osób, z czego zaledwie 7,7 procent stanowili turyści zagraniczni.

Więcej o atrakcjach turystycznych regionu

gus, świętokrzyskie
GUS