Województwo warmińsko - mazurskie położone jest w północno-wschodniej części Polski i jako jedyne w kraju posiada granicę lądową z Rosją.

Na terenie o powierzchni 24,2 tys.2 (7,7 proc. Polski) zamieszkuje 1,43 mln mieszkańców. Na obszarze regionu jest 19 powiatów ziemskich oraz 2 powiaty grodzkie (Olsztyn i Elbląg). W granicach województwa znajduje się 116 gmin (w tym 16 miejskich, 67 wiejskich i 33 miejsko-wiejskie) oraz 49 miast. Stolicą województwa jest Olsztyn.

Gospodarka

W województwie warmińsko-mazurskim wytwarzane jest 2,8 proc. polskiego PKB. Przemysł skupia zaledwie 3 proc. krajowego zatrudnienia i dostarcza 2,6 proc. ogólnej wartości produkcji sprzedanej przemysłu. Przeważa produkcja maszyn do obróbki plastycznej metali (46 proc. produkcji krajowej - pierwsze miejsce w kraju) oraz ze względu na rolniczy charakter regionu - przetwórstwo rolno-spożywcze.

Przemysł napojów alkoholowych, z prawie ośmioprocentowym udziałem w produkcji krajowej, lokuje województwo na czwartym miejscu. Ponadto województwo znane jest z produkcji wyrobów gumowych (opony) oraz mebli i wyrobów stolarskich. Województwo ma również dobrze rozwiniętą infrastrukturę turystyczną.

W ostatnich latach spory kapitał w regionie zainwestowały zagraniczne koncerny, m.in. Michelin, Texel, Safilin, Philips, Heineken, Ikea, Campofrio oraz Provimi.

WIĘCEJ O SYTUACJI GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA

Turystyka

Jest to jeden z najbardziej atrakcyjnych regionów turystycznych kraju, o czym świadczy fakt, że tylko w zeszłym roku odwiedziło to województwo 818723 turystów.

Zdecydowanie najczęściej spośród turystów zagranicznych odwiedzali ten region Europejczycy, którzy stanowili 96,8 proc., przy czym najwięcej osób przybyło z Niemiec - 57,9 procent.

CZYTAJ WIĘCEJ O ATRAKCJACH TURYSTYCZNYCH REGIONU

Money.pl