Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

Województwo wielkopolskie położone jest w środkowo-zachodniej części Polski.

Ludność regionu liczy 3365,3 tys. osób, z czego 57,3 proc. stanowią mieszkańcy 109 miast. Wielkopolskie jest drugim pod względem powierzchni województwem w kraju i zajmuje obszar 29,8 tys. km2. Dzieli się na: 31 powiatów, 4 miasta na prawach powiatu oraz 226 gmin, w tym 19 miejskich, 117 wiejskich i 90 miejsko-wiejskich. Stolicą i zarazem centrum gospodarczym, naukowym i kulturalnym jest Poznań.

Gospodarka

W województwie wielkopolskim znajduje się 9,2 proc. ogółu polskich przedsiębiorstw, które zatrudniają 8,3 proc. zatrudnionych w Polsce. Wielkopolska ma 9,2 proc. udział w tworzeniu krajowego PKB. Wielkopolski przemysł skupia 11,2 proc. krajowego zatrudnienia i dostarcza 10,9 proc. ogólnej wartości produkcji sprzedanej przemysłu (pod tym względem region znajduje się na trzecim miejscu w Polsce). W zróżnicowanej branżowo strukturze przemysłu dominuje sektor przetwórstwa rolno-spożywczego.

Do rozwijających się gałęzi przemysłu należy produkcja pojazdów mechanicznych oraz przemysły: farmaceutyczny, meblarski, sprzętu oświetleniowego i gospodarstwa domowego, ceramiczny i szklarski, wyrobów z tworzyw sztucznych dla budownictwa, oponiarski, włókienniczy i odzieżowy. Ważną rolę odgrywa także górnictwo węgla brunatnego, hutnictwo i wytwarzanie energii (Konińskie Zagłębie Węgla Brunatnego oraz Huta Aluminium Impexmetal Konin S.A.).

Województwo wielkopolskie jest jednym z dominujących województw pod względem eksportu małych i średnich przedsiębiorstw - eksport przedsiębiorstw regionu stanowi 17,1 proc. eksportu MSP w Polsce, co lokuje go na drugim miejscu w kraju po województwie mazowieckim.

W Wielkopolsce zainwestowali m. in.: Pernod Ricard (Polmos Poznań), Beiersdorf (Pollena Poznań), Glaxo SmithKline (Polfa Poznań), Volkswagen AG, Bridgestone - Firestone, Delphi Automotive Systems, Nestle, Philips.

WIĘCEJ O SYTUACJI GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA

Turystyka

O turystycznej atrakcyjności regionu z jednej strony decydują jego walory krajobrazowe i kulturowe, z drugiej - rozwój i dostępność bazy noclegowej. Baza noclegowa turystyki w województwie wielkopolskim obejmowała 516 obiektów - w tym 331 całorocznych - oferujących łącznie ponad 36 tysięcy miejsc noclegowych.

Baza hotelowa obejmowała 131 hoteli, 17 moteli, 10 pensjonatów i 55 "innych" obiektów hotelowych. W 2006 r. w województwie wielkopolskim udzielono łącznie 2,5 mln noclegów. 20 procent odwiedzających to turyści zagraniczni, z czego nadal największą część stanowią Niemcy - 40 procent.

W wielkopolskich obiektach turystycznych zbiorowego zakwaterowania w 2006 r. funkcjonowało 220 restauracji, 97 stołówek i 95 punktów gastronomicznych, dostępne też były 162 bary i kawiarnie.

CZYTAJ WIĘCEJ O ATRAKCJACH TURYSTYCZNYCH REGIONU

Money.pl