Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

Rynki kapitałowe w czasie pandemii: wzrost mimo kryzysu?

Podziel się

W czwartek, 26 listopada o godz. 11.00 odbyło się trzecie spotkanie z cyklu Czwartkowe Forum SGH. W dyskusji udział wziął dr Marek Dietl, prezes Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie oraz prof. Krzysztof Borowski, Instytut Ryzyka i Rynków Finansowych SGH.

Forum SGH
Forum SGH (materiały partnera)
bDAEimth

Artykuł sponsorowany

Kolejne Czwartkowe Forum SGH odbyło się pod hasłem "Rynki kapitałowe w czasie pandemii: wzrost mimo kryzysu?”.

Prezes Dietl w trakcie wrześniowego Forum Ekonomicznego w Karpaczu 2020 podczas prezentacji Raportu SGH i Forum Ekonomicznego powiedział, że rynki kapitałowe dotychczas okazywały się odporne na zawirowania wywołane COVID-19, dalej podtrzymuje, że radzą sobie relatywnie dobrze. Wskazał, że pod koniec trzeciego kwartału 2020 następował stopniowy powrót do płynności sprzed okresu pandemii, jednak rynki w Polsce i w Rumunii utrzymywały zwiększoną płynność charakterystyczną dla zawirowań pandemicznych.

bDAEimtj

Prof. Krzysztof Borowski wskazał, że zwłaszcza inwestorzy indywidualni, których odpływ był obserwowany na przestrzeni ostatnich lat na krajowym rynku kapitałowym, okazali się szczególnie aktywni w okresie marcowych spadków wywołanych COVID-19. Wzrosty, które były obserwowane szczególnie rynku New Connect są pochodną aktywności inwestorów indywidualnych, szukających alternatyw dla depozytów bankowych po obniżeniu stóp procentowych. Alternatywne formy alokacji kapitału jak Bitcoin również zyskały na popularności.

W jaki sposób utrzymać zainteresowanie inwestorów na dłużej w okresie po pandemii? W ramach czynników wspierających Prezes Dietl wskazał, że dużą rolę odgrywa polityka monetarna prowadzona przez Narodowy Bank Polski. Drugim czynnikiem jest skład głównych indeksów giełdowych. W Polsce obecnie odbywa się stopniowa reorientacja WIG20 w stronę spółek technologicznych również za sprawą debiutu Allegro, który był największym w historii krajowego rynku kapitałowego. Trzecim czynnikiem wskazanym przez Prezesa Dietla były Pracownicze Plany Kapitałowe, alokujące środki na krajowym rynku kapitałowym.

Prof. Krzysztof Borowski podkreślił, że proces ograniczania roli inwestorów indywidualnych będzie dalej postępowało mimo coraz szerszego wachlarza usług oferowanych inwestorom indywidualnym, zbliżając się tym samym w stronę rynków zachodnich.

Kolejne pytanie zadane przez prowadzącego Bartłomieja Majewskiego - dyrektora Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii SGH dotyczyło optymalnej struktury inwestorów na rynku kapitałowym. Prezes Dietl wskazał, że rynki rozwinięte charakteryzują się tym, że większość obrotu stanowią inwestorzy instytucjonalni. W Polsce usługi zarządzania aktywami i brokerów dla klientów indywidualnych są relatywnie drogie. Co w połączeniu z nieufnością charakteryzującą klienta indywidualnego wskazuje, że wysoki, bo 22% odsetek inwestorów indywidualnych może nie maleć szybko w najbliższej przyszłości.

bDAEimtp

Pytanie od publiczności skierowane do Prezesa Dietla dotyczyło postrzegania GPW i miejsca rynku kapitałowego w Polsce. Prezes wskazał, że odpowiedź zmienia się wraz z czasem. Jeszcze dekadę temu giełda była miejscem pozyskania obecnie kapitału, dziś pełni raczej funkcję realizacji zysku. Jest to pochodną tego w jaki sposób obecnie realizowane jest finansowanie inwestycji przez przedsiębiorstwa na wczesnym etapie – w coraz większym stopniu przez fundusze typu Venture Capital. Prof. Borowski wskazał, że to funkcja, która dzisiaj jest uzupełnieniem działalności GPW – crowdfunding wiąże się ze możliwymi dużymi zyskami i rozproszeniem ryzyka, szczególnie atrakcyjnym w dobie niskich stóp procentowych, jednocześnie zapewniając bezpieczeństwo regulacyjne.

Kolejnym tematem w rozmowie było zagadnienie budowy „strefy złotego”. Prezes Dietl wskazał, że Polska waluta jest obecnie niedoważona w rezerwach walutowych banków centralnych naszych zagranicznych Partnerów – jak Ukraina. Świetnym przykładem są pracownicy z Ukrainy, którzy otrzymują wynagrodzenie w złotówkach, jednak kredyty na nieruchomość mogą zaciągać w hrywnie albo euro ponosząc ryzyko walutowe. Trzema czynnikami decydującym o tym czy polski złoty jest wykorzystywany przez zagraniczne instytucje finansowe są: rozmiar gospodarki, stopień umiędzynarodowienia i rozmiar lokalnego rynku finansowego. Przykładem rozwiniętego z sukcesem strefy walutowej jest dolar nowozelandzki, który wśród banków centralnych państw azjatyckich jest często wykorzystywany. Prof. Borowski wskazuje jednak, że w dużej mierze jest to pochodna tego, że dolar nowozelandzki jest uznawany za walutę surowcową.

Prof. Krzysztof Borowski podkreślił, że dużym wyzwaniem będzie zwiększanie atrakcyjności polskiego rynku dłużnego wśród inwestorów indywidualnych.

Rozmawiając o pozycji polskiego rynku kapitałowego i klasyfikacji jako rynku rozwiniętego Prezes Dietl stwierdził, że różnice w ocenie między FTSE Russell a MCSI sprowadzają się w dużej mierze do oceny PKB na mieszkańca. Jeśli obecny wskaźnik PKB na mieszkańca utrzyma się w Polsce mimo pandemii to wtedy również MSCI zmieni klasyfikację Polski.

bDAEimtq

Pytaniem skierowanym do Prezesa Dietla przez prof. Borowskiego dotyczyło tego jakie ułatwienia GPW będzie oferowało inwestorom w ramach crowdfundingu. Marek Dietl wskazał, że obecnie główną barierą ograniczająca rozwój platformy crowfundingowej jest ograniczenie ustawowe do 1 mln EUR możliwego kapitału do pozyskania. Jednak po zakładanym podwyższeniu tego limitu do 5 mln EUR będzie to stanowiło dodatkowy bodziec do rozwoju tego segmentu operacyjnego GPW.

Z kolei Prezes Dietl spytał prof. Krzysztofa Borowskiego o trzy rzeczy, których krajowemu rynkowemu kapitałowego brakuje obecnie najbardziej. Jako pierwszy przez prof. Borowskiego został wskazany problem braku giełdy o charakterze regionalnym. Kolejnym aspektem jest regulacja crowdfundingu. Ostatnim elementem wymagającym uwagi jest alternatywny rynek obrotu dla dzieł sztuki i wykorzystanie nowych technologii do przeciwdziałania nielegalnemu obrotowi sztuką.

Cytaty:
Prezes Dietl:

„Pierwsza połowa 2020 będzie obfitowała w ciekawe oferty publiczne spółek o charakterze wzrostowym”

bDAEimtr

W spotkaniu wzięli udział:

  • dr Marek Dietl, prezes Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie,
  • prof. Krzysztof Borowski, Instytut Ryzyka i Rynków Finansowych SGH.

Rozmowę poprowadził Bartosz Majewski, dyrektor Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii SGH.

Spotkanie dostępne również po zakończeniu do wyświetlania, na kanale SGH w serwisie YouTube (link).

bDAEimts

Czwartkowe Forum SGH, wspólny projekt SGH oraz Forum Ekonomicznego, to cykl debat online na temat bieżących problemów gospodarczych i społecznych w kraju i na świecie. Projekt ma służyć wsparciu praktyków życia gospodarczego w podejmowaniu optymalnych decyzji biznesowych, poprzez dostarczanie analiz aktualnych trendów i zjawisk oraz metod reagowania na nie. Do udziału w spotkaniach będziemy zapraszali ekspertów, a skoncentrujemy się na takich tematach, jak innowacyjność, procesy migracyjne, energetyka odnawialna, systemy emerytalne, koniunktura gospodarcza, a także najpoważniejsze skutki pandemii COVID-19 na płaszczyźnie zdrowotnej, społecznej i gospodarczej.

Artykuł sponsorowany

bDAEimtK