Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na
Informacja prasowa

Smart City Forum

Podziel się:

Technologie smart city dynamicznie rozwijają się w związku z postępującą cyfryzacją miast, wchodząc w coraz więcej aspektów życia mieszkańców. Rodzi to wiele nowych wyzwań, stąd zapotrzebowanie na inteligentne rozwiązania. Jakie trendy smart city będą dominowały w najbliższych latach/miesiącach w rozwoju miast i gmin w Polsce? Co najbardziej przyspieszy w pandemii i tuż po niej?

Smart City Forum
Smart City Forum (Materiały prasowe)
bEUWFaqJ

O komentarz poprosiliśmy przedstawicieli firm: Comarch, Signify oraz Hitachi, a także przedstawicieli miast Gdyni i Wrocławia.

Paweł Szmajda, Business Development Manager, Comarch

Inteligentne miasto to takie, które na pierwszym miejscu stawia potrzeby swoich mieszkańców i zapewnia im sprawną obsługę spraw, wykorzystując najnowsze technologie typu smart. W związku z tym, instytucje państwowe stoją obecnie przed wyzwaniem związanym z modernizacją i integracją systemów informatycznych w taki sposób, aby możliwe było jak najszersze uruchomienie e-usług. Jednocześnie, w dobie ograniczonych zasobów, istnieje potrzeba ograniczenia kosztów wdrożenia oraz utrzymania tego typu rozwiązań. Pandemia COVID-19 udowodniła, że zmiany te należy jeszcze bardziej przyspieszyć.

bEUWFaqL

Skutecznym sposobem na redukcję wspomnianych kosztów jest wykorzystanie technologii chmury obliczeniowej. Dzięki niej, obywatele mogą w prosty sposób komunikować się z cyfrowym urzędem, bez wychodzenia z domu, a pracownicy administracji publicznej zajmować się obsługą spraw mieszkańców w trybie zdalnym. W najbliższych latach, instytucje państwowe staną przed wyzwaniem zapewnienia obywatelom i urzędom elektronicznej obsługi spraw oraz cyfryzacji czynności z nimi związanych. Warunkiem powodzenia tych działań jest integracja systemów informatycznych oraz ich „cloudyzacja”, czyli przeniesienie do chmury obliczeniowej. Będzie to szczególnie istotne z punktu widzenia Ustawy o e-doręczeniach, która od 1 stycznia 2024r. nakłada na instytucje państwowe obowiązek dostarczania obywatelom wszystkich dokumentów w postaci elektronicznej.

Tomasz Kołoszczyk-Jakubowski, CEE Public S&S Marketing Manager, Signify Poland

Patrząc z perspektywy światowego lidera w branży oświetleniowej, przewiduję, że uwaga klientów z sektora publicznego skupi się wokół systemów generujących oszczędności w kosztach eksploatacji infrastruktury miejskiej oraz rozwiązań wykorzystujących przyjazne dla środowiska technologie. Przechodząc do konkretnych trendów Smart City - pierwszym z nich będzie renowacja oświetlenia w oparciu systemy sterowania i zarządzania bazujące na cyfrowej technologii LED. Przejście na technologię LED z dedykowaną platformą zarządzania jest jedną z najłatwiejszych renowacji, która ma najszybszy okres zwrotu z inwestycji dzięki znacznej redukcji zużycia energii i obniżeniu kosztów utrzymania i konserwacji.

bEUWFaqR

Nie sposób nie wspomnieć o wpływie na środowisko. Według naszych analiz, całkowite przejście przez Polskę na oświetlenie LED w oświetleniu drogowym i ulicznym, służbie zdrowia i segmencie edukacji, odpowiada wyeliminowaniu rocznej emisji CO2 z ponad 770 tys. samochodów z silnikiem spalinowym.

Dodatkowym czynnikiem jest tu redukcja „zanieczyszczenia światłem”. Szacuje się, że tylko w Europie na oświetlenie miejsc, gdzie światło nie jest potrzebne, marnuje się 1,7 mld euro rocznie. Oprawy LED oświetlają jedynie docelowe miejsce, zamiast emitować rozproszone we wszystkich kierunkach światło.

Drugi trend to wykorzystanie Internetu Rzeczy – inteligentne systemy sterowania wykorzystujące technologie Internetu Rzeczy dają możliwość precyzyjnego zarządzania systemami miejskimi w oparciu o całe spektrum czujników oraz algorytmów przetwarzania danych. W przypadku zastosowania w oświetleniu ulicznym, nie tylko powodują dalsze ograniczenie zużycia energii i redukcję emisji CO2, ale też zamieniają oświetlenie w cenne źródło informacji dla pozostałych miejskich systemów. Dzięki temu usprawniane są także inne procesy, co generuje kolejne oszczędności i prowadzi do poprawy warunków życia mieszkańców.

bEUWFaqS

Kolejny trend to pełna cyfryzacja i wykorzystanie Otwartych Danych. Hasła Otwarte Dane i Otwarte API jeszcze do niedawna były mało znane poza branżą IT. Obecnie nie sposób nie docenić ich wagi dla budowy Inteligentnego Miasta. Dzięki nim miasta i gminy zyskują możliwość integracji systemów informatycznych, prawdziwej wymiany danych między nimi oraz budowy nowych cyfrowych usług. Implikuje to dalszą redukcję kosztów służb miejskich oraz wzrost wartości dodanej w postaci nowych cyfrowych usług.

Dzięki Otwartym API oferowana przez Signify platforma Interact City, może wykorzystywać dane z innych systemów miejskich (dotyczące jakości powietrza, natężenia ruchu czy zdarzeń drogowych) do zaawansowanego sterowania oświetleniem.

API dają też możliwość pełnej integracji z dowolnymi platformami zarządzania Smart City, które to w najbliższych latach powinny zagościć w polskich miastach. Jest to kolejny trend, który znalazł się na naszej liście. Pod tym kątem platforma Interact City, oferując kilka rodzajów API, spełnia wszystkie najnowocześniejsze standardy. Jest ona w pełni kompatybilna z większością systemów Smart City, dając możliwość kontroli oświetlenia również z poziomu zewnętrznego systemu.

Naszą listę kończy wykorzystanie Odnawialnych Źródeł Energii. W ostatnich latach nastąpił tak znaczący postęp w rozwoju technologii, że również kraje o mniejszym nasłonecznieniu, jak chociażby Polska mogą wykorzystać tę darmową energię ze słońca. Spójrzmy na dachy polskich domów - jak bardzo, przy odpowiednim wsparciu finansowym, rozwija się fotowoltaika. Na to samo liczymy w kontekście oświetlenia solarnego.

bEUWFaqT

Arkadiusz Buroń, Country Sales Manager Poland & CEE, Hitachi Europe Ltd.

W Hitachi od wielu lat wspieramy inicjatywy w ramach naszego flagowego programu Social Innovation, w którego założeniach jest przede wszystkim poprawa jakości życia na świecie poprzez wdrażanie innowacyjnych technologii. Korzystając z naszego ogromnego doświadczenia z różnych rynków oraz różnych gałęzi przemysłu, a także łącząc wiedzę w zakresie OT oraz IT, wspieramy naszych klientów w budowaniu rozwiązań opartych na koncepcji IoT, zaawansowanej analityce danych oraz sztucznej inteligencji. Odpowiadamy w ten sposób na potrzeby związane m.in. z bezpieczeństwem miast.

Z naszej perspektywy oprócz naszych sztandarowych obszarów związanych z bezpieczeństwem publicznym, energetyką (m.in smart grids), mobilnością (m.in. tabor kolejowy, e-ticketing), szczególnym potencjałem wyróżnia się promowana przez nas koncepcja wykorzystania zaawansowanych metod analityki wideo. Wdrażamy ją m.in. w celu zautomatyzowania procesów związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa publicznego, optymalizacją transportu, badania przepływów i liczebności osób czy też wykrywaniem predefiniowanych zdarzeń. Obok mechanizmów analitycznych, które dają nam ocean możliwości w kontekście budowania algorytmów odpowiadających na bardzo indywidualne potrzeby naszych klientów, znaczącą rolę odgrywa technologia radarów optycznych LiDAR, które określamy mianem „rozwiązania zgodnego z RODO”, ponieważ nie rejestruje wizerunku nagrywanej osoby. Wykorzystanie tej technologii jest odpowiedzią na przejawiający się opór społeczny w kontekście wykorzystania analityki wideo w naszym codziennym życiu.

bEUWFaqU

W naszej opinii pandemia COVID-19 znacząco przyspieszyła cyfryzację, w tym uruchomiła dodatkowe zapotrzebowanie w kontekście wdrażania systemów inteligentnych miast. Już teraz w Europie prowadzimy pierwsze projekty, w których technologia LiDAR pomaga w spełnianiu restrykcji, w tym w utrzymywaniu dystansu społecznego w sklepach (np. sieć TJ Morris w Wielkiej Brytanii) restauracjach i przestrzeniach użyteczności publicznej (np. w Wenecji). Biorąc pod uwagę, iż technologia LiDAR staje się powszechna w naszym codziennym życiu (jest używana np. w telefonach czy samochodach) można być pewnym, że stanowi ona przyszłość dla inteligentnych miast w Polsce i na świecie.

Bartosz Bartoszewicz, Wiceprezydent Miasta Gdyni

Blisko 80 % tego, co otacza nas w miejskiej przestrzeni publicznej jest określone przez władze samorządowe. Jakość dróg, transportu publicznego, nasza codzienna droga do szkoły, pracy, czy oferta dostępnych aktywności i miejsc przeznaczonych na wypoczynek, to jedynie przykłady tego, o czym decydują władze miejskie. To najlepiej obrazuje, jak wielki jest potencjał w mieście i jak bardzo niezbędne są właściwie podejmowane decyzje dla stałego podnoszenia w nim jakości życia, w tym rozwiązywania kluczowych problemów.

Współczesne technologie, skala ich występowania i różnorodność powodują, że w wymyślaniu najlepszych rozwiązań dla problemów miejskich, z wykorzystywaniem inteligentnych rozwiązań – ograniczać nas może jedynie wyobraźnia. Jak wynika z badań brytyjskiej Juniper Research z 2017 roku, inteligentne miasta, dzięki rozwiązaniom opartym na nowych technologiach informacyjno-komunikacyjnych, w skali roku mogą pozwolić swoim mieszkańcom oszczędzić nawet 15 dni życia. Oznacza to, że usprawnienia ruchu drogowego, rozwój transportu zbiorowego, czy zwiększenie dostępności telemedycyny, jak i ogólna cyfryzacja miasta mogą pozwolić przeznaczyć nam aż 3 tygodnie życia na rzecz czasu spędzonego z rodziną, urlopu, uprawiania ulubionej dyscypliny sportowej, czy po prostu najzwyczajniej pojętego relaksu i odpoczynku. Jeżeli pomnożymy to przez średnią długość życia w Polsce, to wynika z tego, iż od inteligencji miasta i cyfrowych wdrożeń zależą nawet 3 lata naszego życia.

Analizując bieżące problemy i odpowiadając na pytanie dotyczące trendów, które będą dominować w najbliższych latach, nie mam najmniejszej wątpliwości, że będą to wszystkie te rozwiązania, dotyczące jakości życia, a to oznacza przede wszystkim ograniczanie do minimum czasu niezbędnego na wykonanie określonych czynności. Ograniczanie procedur administracyjnych, inteligentne systemy proponujące najlepsze dla nas rozwiązania, czy integracja najważniejszych danych w jednym miejscu, to jedynie wybrane przykłady.

Nie sposób jednocześnie nie odnieść się też do trendów światowych, gdzie niezależnie od publikacji dotyczącej pojęcia smart city, czy rankingu miast wiodących pod względem skali, czy jakości cyfrowych wdrożeń, za kluczowe uznaje się dbałość o środowisko naturalne, czy dostępność do wysokiego poziomu usług edukacyjnych. Nie możemy też zapominać o bezpieczeństwie, rozumianym wprost – by czuć się bezpiecznym spacerując, jak i cyberbezpieczeństwo, mające gwarantować nam, że wszystkie dane dotyczące naszej osoby są właściwie zabezpieczone. Coraz większa popularność aplikacji czy przeglądarek, które na pierwszym miejscu stawiają naszą prywatność jest sygnałem, którego nie wolno ignorować.

Robert Bednarski, Zastępca Dyrektora ds. Smart City, Wydział Promocji Miasta i Turystyki Urząd Miejski Wrocławia

"Miasta, które chcą zaoferować swoim mieszkańcom wysoki komfort życia oraz wdrażają rozwiązania smart muszą sprostać wielu wyzwaniom, które charakteryzuje permanentna zmiana. Przekonaliśmy się o tym m.in. w związku z wybuchem pandemii COVID-19, która doprowadziła do znacznego przyśpieszenia cyfrowej transformacji miast. Nowa rzeczywistości, w której obecnie żyjemy i funkcjonujemy zachęca nas do coraz szerszego wykorzystania nowych technologii ułatwiających funkcjonowanie w świecie wirtualnym oraz realnym w miastach. W związku z powyższym nie tylko biznes, ale również miasta coraz odważniej wprowadzają na szeroką skalę rozwiązania inteligentne. Są to m.in. narzędzia informatyczne do bezpiecznej i bezdotykowej obsługi klienta (np. chatboty), do prowadzenia zdalnego nauczania czy też do świadczenia usług teleopiekuńczych, pojawia się coraz więcej urządzeń IoT.

Wrocław, podążając za światowymi trendami, już od wielu lat wdraża ideę Smart City i jak przystało na inteligentne miasto w pierwszej kolejności stawia na wykorzystanie nowych technologii po to, by jak najbardziej wpłynąć na poprawę jakości życia swoich mieszkańców i wszystkich tych, którzy korzystają z zasobów miasta.

Biorąc pod uwagę zarówno postępującą i nieuniknioną cyfryzację miast, jak również sytuację pandemiczną, w której obecnie funkcjonujemy, w najbliższym czasie Wrocław będzie skupiał się na możliwościach, jakie dają Miastu: sztuczna inteligencja (AI) oraz gromadzenie dużych zbiorów danych (Big Data).

Wrocław podejmuje już działania zmierzające do tego, by miasto wraz z obszarem metropolitalnym stało się jednym z wiodących europejskich ośrodków wykorzystania kompetencji sztucznej inteligencji oraz wypracowania możliwości powiązań rozwoju AI z polityką rozwoju miasta i jego obszaru metropolitalnego.

Wrocław stawia również na gromadzenie i analizowanie dużych zbiorów danych. Dają one zarówno wiele możliwości do wprowadzania w mieście innowacji, jak również do usprawnienia procesów w nim zachodzących.

Dzięki takiemu podejściu Wrocław staje się aglomeracją, która zarówno pod kątem innowacyjności jak i dostępności staje się przyjaznym miejscem do życia."

Wywiad został przeprowadzony w ramach promocji Smart City Forum, które odbędzie się w dniach 12 – 13 maja, w formule online. Zapraszamy do rejestracji.

bEUWFarm
Informacja prasowa
Źródło:
money.pl