Notowania

wiadomości
03.04.2013 11:01

Stolica: Abonament mieszkańca strefy parkowania - dla zameldowanych

O abonament uprawniający do parkowania w pobliżu miejsca zamieszkania na obszarze strefy płatnego parkowania niestrzeżonego mogą wystąpić osoby zameldowane na pobyt stały lub czasowy. Wniosek można składać przez cały rok - informuje warszawski ZDM.

Podziel się
Dodaj komentarz

O abonament uprawniający do parkowania w pobliżu miejsca zamieszkania na obszarze strefy płatnego parkowania niestrzeżonego mogą wystąpić osoby zameldowane na pobyt stały lub czasowy. Wniosek można składać przez cały rok - informuje warszawski ZDM.

Abonament wydawany jest dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 2,5 tony osobom, które są ich właścicielami, współwłaścicielami lub użytkownikami. Jego koszt to 30 zł rocznie.

Osoba fizyczna może otrzymać abonament tylko na jeden pojazd. Wydawany jest on na udokumentowany wniosek uprawnionego użytkownika drogi, w biurach obsługi klienta strefy płatnego parkowania niestrzeżonego.

W abonamencie określony jest m.in. numer rejestracyjny samochodu i rejon parkowania w pobliżu miejsca zamieszkania (do 8 parkomatów).

Przy składaniu wniosku należy przedstawić dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość, potwierdzenie zameldowania na pobyt stały lub czasowy z podaniem okresu tego pobytu i dowód rejestracyjny pojazdu, na który wystawiony będzie abonament. W przypadku osób niebędących właścicielami lub współwłaścicielami pojazdu powinna być to także odpłatna umowa cywilno-prawna lub umowa użyczenia w formie aktu notarialnego.

Gdy właściciel pojazdu posiada czasowe albo próbne tablice rejestracyjne wniesie opłatę za abonament, to po uzyskaniu stałych tablic rejestracyjnych przy wydawaniu nowego abonamentu nie wnosi opłaty ponownie.

W przypadku wymiany abonamentu na skutek utraty jego ważności lub zmiany danych, wnioskujący powinien zwrócić abonament otrzymany poprzednio.

W przypadku zagubienia lub kradzieży abonamentu przed utratą jego ważności - po złożeniu odpowiedniego oświadczenia i ponownym wniesieniu opłaty abonamentowej - wydawany jest nowy abonament na ten sam pojazd i na ten sam rejon.

Dokument należy wyłożyć za przednią szybą wewnątrz pojazdu w sposób umożliwiający jego odczytanie z zewnątrz.

Bezpłatnie w strefie mogą parkować m.in. kierowcy będący honorowymi krwiodawcami - w pobliżu stacji krwiodawstwa na czas oddawania krwi oraz osoby niepełnosprawne, które złożą wniosek o wydanie bezpłatnej Karty N+, pod warunkiem udokumentowania stopnia niepełnosprawności orzeczeniem lekarskim (karta jest wydawana na trzy lata). Zwolnieni z opłat są też uczestnicy Powstania Warszawskiego (posiadający "Kartę Powstańca"), honorowi obywatele miasta (posiadający legitymację honorowego obywatela) oraz kierujący motocyklami.

We wtorek strefa płatnego parkowania zaczęła działać w rozszerzonych granicach. Decyzję o rozszerzeniu strefy Rada Warszawy podjęła w 2011 r.

W Śródmieściu strefa została rozszerzona m.in. o Muranów i obszar ograniczony ul. Parkową przy Łazienkach Królewskich. Na Woli granicą strefy płatnego parkowania została ul. Towarowa (do tej pory granicą była ul. Żelazna). Dalej granicę strefy stanowi ul. Okopowa, ul. Słomińskiego (dotąd granicę strefy w tej części miasta wyznaczały al. Solidarności i ul. Andersa). Na Pradze Północ za parkowanie od wtorku trzeba zapłacić na ul. Jasińskiego, Panieńskiej, na całej długości ul. Okrzei i na ul. Olszowej.

Na Ochocie w granicach strefy znalazły się m.in. Filtry - obszar między ul. Koszykową a Wawelską - a także obszar przy pl. Narutowicza, m.in. ulice Uniwersytecka, Akademicka, Mochnackiego (do tej pory te części dzielnicy były wyłączone ze strefy płatnego parkowania).

Według zapowiedzi ZDM prawdopodobnie z początkiem przyszłego roku część wąskich ulic na Ochocie zostanie ze strefy wyłączona. Chodzi o ulice: Prezydencką, Prokuratorską, Sędziowską, Jesionową, Aplikancką, Trybunalską i Referendarską. Będzie to możliwe dzięki zmianie kategorii tych dróg - mają one stać się drogami wewnętrznymi, a na takich, zgodnie z ustawą o drogach publicznych, nie tworzy się strefy płatnego parkowania.

Opłata uiszczana w parkometrze wynosi - za pierwszą godzinę - 3 zł; za drugą godzinę - 3,60 zł; za trzecią godzinę - 4,20 zł; za czwartą i kolejne - po 3 zł; takie stawki uchwaliła Rada Warszawy w 2008 r. Parkowanie jest bezpłatne w godz. 18-8.

Wniosek o wydanie abonamentu mieszkańca można składać przez cały rok kalendarzowy. Ci, którzy czekają na wydanie abonamentu mogą wyłożyć za przednią szybą samochodu potwierdzenie, które otrzymują po złożeniu wniosku, jak również dowód uiszczenia opłaty. Te dwa dokumenty są informacją dla kontrolera, by odstąpił od nałożenia na kierowcę opłaty dodatkowej za parkowanie bez uiszczenia opłaty w parkometrze. Opłata dodatkowa to 50 zł. (PAP)

mca/ bos/ jbr/

Tagi: wiadomości, pap
Źródło:
PAP
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz