Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na
Informacja prasowa
|
aktualizacja
Informacja prasowa

Świętokrzyski Klaster Wodorowy im. Braci Łaszczyńskich

Podziel się:

Dbanie o środowisko naturalne i ograniczanie negatywnego oddziaływania to jedne z największych wyzwań XXI wieku. Pośród kierunków strategii działania obranych w tym obszarze przez uprzemysłowione kraje Europy, w tym Polskę, jest zwiększenie udziału energii pochodzącej z zeroemisyjnych źródeł energii, w tym ograniczenie spalania paliw kopalnych na rzecz zastępowania ich zeroemisyjnym ("zielonym") wodorem. Polski rząd 2 listopada przyjął "Polską strategię wodorową do roku 2030 z perspektywą do 2040r."

Świętokrzyski Klaster Wodorowy im. Braci Łaszczyńskich
(Materiały prasowe)

Świętokrzyskie Kopalnie Surowców Mineralnych świadome wyzwań energetycznych stojących przed przedsiębiorcami przemysłowymi wyszły z inicjatywą powołania Świętokrzyskiego Klastra Wodorowego im. Braci Łaszczyńskich (Klaster).

Celem Klastra jest stworzenie otwartego forum współpracy, do udziału w którym zaproszone są wszystkie podmioty chętne do działania na rzecz rozwoju zeroemisyjnych źródeł energii i produkcji zielonego wodoru w regionie świętokrzyskim.

W dniu 25 listopada 2021 roku o godz. 11 planowana jest inauguracja Świętokrzyskiego Klastra Wodorowego im. Braci Łaszczyńskich w kopalni Jaźwica (gmina Chęciny).

W wydarzeniu wezmą udział przedstawiciele władz centralnych, władze województwa świętokrzyskiego, władze gmin, w których ŚKSM prowadzi działalność, jak również przedstawiciele wiodących przedsiębiorstw działających w obszarze produkcji oraz źródeł energii odnawialnej.

Klaster został nazwany imieniem Braci Łaszczyńskich w celu docenienia i upamiętnienia wybitnych polskich przedsiębiorców, jakimi byli Stanisław i Bolesław Łaszczyńscy, którzy już ponad 100 lat temu zainaugurowali pierwszy proces elektrolizy na ziemi świętokrzyskiej. Na początku XX wieku prowadzili oni eksploatację rud miedzi w Miedziance k. Chęcin. W roku 1902 jako jedni z pierwszych na świecie wyprodukowali miedź i cynk w procesie elektrolizy.

W ramach inauguracji Świętokrzyskiego Klastra Wodorowego w dniu 25 listopada 2021 roku planowane jest uroczyste podpisanie deklaracji o powołaniu Klastra przez uczestników wydarzenia, którzy:

  1. Dostrzegają pilną potrzebę rozwoju i wykorzystania nowoczesnych, zeroemisyjnych źródeł energii, stanowiących prawidłową odpowiedź na zachodzące we współczesnej gospodarce zmiany;
  2. Są przekonani, iż rozwój i wykorzystanie zeroemisyjnych źródeł energii są korzystne zarówno dla przedsiębiorców jak i wszystkich pozostałych partnerów społecznych oraz środowiska naturalnego;
  3. Będą zainteresowani stworzeniem platformy współpracy, wymiany informacji i koordynacji działań, mającej na celu wsparcie rozwoju gospodarki opartej o zeroemisyjne źródła energii na terenie województwa świętokrzyskiego;
  4. Uznają, iż dzięki takiej platformie osiągniemy największą efektywność naszych działań, w szczególności dzięki udziałowi wszystkich partnerów społecznych zaangażowanych w procesy gospodarcze, czyli zarówno przedsiębiorców, jak i instytucji naukowych oraz administracji publicznej.

Świętokrzyski Klaster Wodorowy im. Braci Łaszczyńskich stanowi organizowane przez ŚKSM zrzeszenie Partnerów w realizacji następujących celów:

  1. Tworzenia odpowiedniej wielkości zaplecza zeroemisyjnych źródeł energii dla zaspokojenia zapotrzebowania na energię i wodór ze strony Uczestników, przy czym celem Klastra jest osiągnięcie produkcji na poziomie 4TWh rocznie w roku 2030;
  2. Produkcji wodoru z zeroemisyjnych źródeł energii oraz dostępnych zasobów wody np. pochodzących z odwodnienia zakładów górniczych, przy czym celem Klastra jest osiągnięcie produkcji na poziomie 50.000 ton zielonego wodoru rocznie w roku 2030;
  3. Wspierania procesu instalacji urządzeń do produkcji wodoru służących zaspokajaniu potrzeb zamaszynowania, logistyki oraz magazynowania energii;
  4. Tworzenia instalacji do magazynowania, dystrybucji i tankowania wodoru;
  5. Tworzenia parków maszyn oraz floty samochodowej napędzanych wodorem;

stanowiące forum kontaktów i koordynacji współpracy Partnerów.

Pierwsza instalacja wodorowa o mocy 1MW planowana jest już na rok 2023 w kopalni Jaźwica. Wodór będzie wykorzystywany jako paliwo do maszyn górniczych oraz jako magazyn energii. Pozwoli to ograniczyć emisję CO2 o około 1600 ton w skali roku.

Podczas planowanego wydarzenia przewidziana jest konferencja prasowa, w ramach której zapraszamy do zadawania pytań.

Informacja prasowa
świętokrzyskie
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Źródło:
money.pl