Notowania

cbos
26.04.2012 12:33

CBOS: ponad dwie trzecie Polaków źle ocenia sytuację w kraju

Gorsze niż miesiąc temu są również oceny sytuacji politycznej w Polsce.

Podziel się
Dodaj komentarz
(soylentgreen23/CC/Flickr)

Ponad dwie trzecie Polaków (69 proc.) uważa, że sytuacja w naszym kraju zmierza w złym kierunku. Przeciwnego zdania jest 18 proc. badanych, a 13 proc. nie potrafi zająć stanowiska w tej sprawie - wynika z kwietniowego sondażu CBOS.

Jak podkreśla CBOS, w porównaniu z poprzednim miesiącem o 3 punkty proc. zmalał odsetek respondentów przekonanych, że sytuacja w naszym kraju zmierza w dobrym kierunku, a jednocześnie o 4 punkty proc. wzrosła liczba osób wyrażających przeciwną opinię.

Według badań CBOS gorsze niż miesiąc temu są również oceny sytuacji politycznej w Polsce. Ponad połowa ankietowanych (54 proc., wzrost o 7 punktów proc.) deklaruje niezadowolenie, a jedynie co trzynasty badany (8 proc., spadek o 2 punkty proc.) ocenia ją dobrze. Natomiast jedna trzecia respondentów (33 proc., spadek o 4 punkty proc.) sytuację na polskiej scenie politycznej określa jako przeciętną, a 5 proc. nie miało na ten temat zdania.

Z badań CBOS wynika, że sytuacja gospodarcza w kraju postrzegana jest podobnie jak w marcu. Jako dobrą ocenia ją niespełna jedna piąta badanych (18 proc.), a ponaddwukrotnie większa grupa (40 proc., spadek o 3 punkty proc.) uznaje za złą. Przekonanie, że kondycja polskiej gospodarki jest średnia (ani dobra, ani zła), wyraża nieco ponad jedna trzecia respondentów (36 proc.), a 6 proc. ankietowanych nie potrafiło wyrazić opinii w tej sprawie.

Porównywalne z marcowymi, a zarazem stabilne w dłuższej perspektywy czasowej, są - jak podkreśla CBOS - oceny jakości życia respondentów. Niemal dwie piąte ankietowanych (39 proc.) stanowią ci, którym - według ich własnej deklaracji - żyje się dobrze. Blisko połowa badanych (46 proc.) określa poziom życia swojej rodziny jako przeciętny (ani dobry, ani zły), a co siódmy (15 proc.) jako niesatysfakcjonujący.

Według CBOS w stosunku do ubiegłego miesiąca nie zmienił się również poziom zadowolenia respondentów z ich sytuacji materialnej. Warunki materialne swojego gospodarstwa domowego ocenia jako dobre 40 proc. ankietowanych, prawie połowa (45 proc.) uważa, że są one średnie, a mniej więcej co siódmy (15 proc.) jest z nich niezadowolony.

Prawie takie same jak w marcu są oceny sytuacji w zakładach pracy. Niemal połowa zatrudnionych (49 proc.) ocenia ją pozytywnie, jedna piąta (20 proc.) negatywnie. Pozostali pracujący kondycję firm, w których są zatrudnieni, określają jako przeciętną (29 proc.) lub nie potrafi jej ocenić (2 proc.).

Sondaż CBOS został przeprowadzony w dniach 12-18 kwietnia tego roku na liczącej 1018 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.

Czytaj więcej w Money.pl
100 dni rządu Tuska. Tak Polacy go oceniają Ponad połowa badanych przez CBOS uważa, że ekipa Donalda Tuska...
Tusk obiecał 1,5 tys. km autostrad. Zbudował dziesięć razy mniej Przed rokiem wydaliśmy na budowę dróg niespełna 20 mld zł, czyli o prawie 10 mniej niż planowano. W tym roku ma być tylko 12 mld zł.
Co siódmy Polak ma tam swoje korzenie W Polsce żyje od 4,3 mln do 4,6 mln osób pochodzących z dawnych Kresów.
Tagi: cbos, wiadmomości, kraj, gospodarka
Źródło:
PAP
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz