Notowania

zarządzanie
18.07.2011 09:59

Twarde aspekty zarządzania zmianą

Wszyscy przytakną, że zarządzanie zmianą jest trudne, jednak niewielu zgadza się co do tego, jak to robić. Większość ekspertów przejawia obsesję na punkcie miękkich czynników, takich jak kultura czy...

Podziel się
Dodaj komentarz

Wszyscy przytakną, że zarządzanie zmianą jest trudne, jednak niewielu zgadza się co do tego, jak to robić. Większość ekspertów przejawia obsesję na punkcie miękkich czynników, takich jak kultura czy motywacja, lecz skupienie uwagi jedynie na tych aspektach nie wystarczy do wprowadzenia zmian. Firmy muszą wziąć pod uwagę również twarde uwarunkowania, na przykład czas trwania przedsięwzięcia wdrażającego zmianę czy liczbę osób niezbędną do jego przeprowadzenia.

Autorzy artykułu zbadali projekty zmian w 225 firmach i zaobserwowali istnienie korelacji pomiędzy rezultatami (sukcesami bądź porażkami) tych programów a czterema twardymi czynnikami, które zebrali razem w pewną formułę i określili skrótem DICE (od pierwszych liter angielskich nazw tych czynników), a są to: czas trwania projektu (duration), a w szczególności okres pomiędzy przeglądami; adekwatność doboru członków zespołu (performance integrity), czyli jego umiejętności i kompetencje; poziom zaangażowania (commitment) ze strony menedżerów wyższego szczebla i pracowników szeregowych oraz dodatkowy wysiłek (effort), wymagany od pracowników, których wprowadzana zmiana bezpośrednio dotyczy.

Model DICE to prosty wzór pozwalający obliczyć, czy firma skutecznie realizuje lub będzie w stanie zrealizować swoje inicjatywy transformacyjne. Schematowi towarzyszy zbiór prostych pytań, które pomogą menedżerom w dokonaniu oceny projektów pod kątem każdego z czterech czynników. Im niższy wynik, tym większe prawdopodobieństwo powodzenia projektu. Firmy mogą wykorzystać wyniki DICE do zainicjowania debaty o toczących się projektach, pomiaru ich postępów oraz zarządzania całymi portfelami inicjatyw.

Tagi: zarządzanie, akademia managera, Biblioteka Managera
Źródło:
Harvard Business Review Polska
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz