Notowania

niebieska karta
27.10.2011 13:39

Polska nie przestrzega "Niebieskiej karty"

Komisja Europejska żąda wdrożenia przepisów dyrektywy regulującej migrację wysoko wykwalifikowanych pracowników w polskim ustawodawstwie.

Podziel się
Dodaj komentarz
(nyul/iStockphoto)

Komisja Europejska wezwała sześć państw członkowskich do przestrzegania zasad określonych w dyrektywie w sprawie niebieskiej karty. Termin jej wdrożenia minął 19 czerwca, a do tej pory Niemcy, Włochy, Malta, Polska, Portugalia i Szwecja nie wprowadziły jeszcze przepisów unijnych regulujących migrację wysoko wykwalifikowanych pracowników w ustawodawstwie krajowym.

W związku z tym KE żąda od sześciu państw członkowskich, w tym Polski, podjęcia działań.

Wcześniej, w lipcu Komisja rozesłała wezwania do usunięcia uchybienia (pierwszy etap procedury w sprawie naruszenia przepisów) do władz Niemiec, Włoch, Malty, Polski, Portugalii i Szwecji w sprawie niepowiadomienia Komisji o środkach podjętych w celu wdrożenia dyrektywy.

Trzy państwa (Włochy, Malta i Portugalia) do tej pory nie zasygnalizowały zastosowania takich środków w ustalonym (dwumiesięcznym) terminie, co skłoniło Komisję do podjęcia działań.

Z kolei Niemcy, Polska i Szwecja odpowiedziały na wezwanie do usunięcia uchybienia, lecz zaznaczyły, że nowe przepisy wykonawcze wejdą w życie dopiero w przyszłym roku. Komisja zdecydowała o wysłaniu uzasadnionych opinii również i do tych państw członkowskich.

Dyrektywa UE w sprawie niebieskiej karty wprowadza wspólne i skuteczne przepisy, które pozwalają wysoko wykwalifikowanym osobom spoza Europy na podjęcie pracy na rynkach, gdzie występuje takie zapotrzebowanie. Dyrektywa ustanawia przyspieszoną procedurę przyjmowania w stosunku do takich obcokrajowców oraz zapewnia wspólny zestaw praw społeczno-gospodarczych (tych samych, które przysługują obywatelom UE) w wielu dziedzinach.

Według Komisji Europejskiej, Europa musi przyciągnąć więcej uzdolnionych pracowników, jeśli ma osiągnąć cele związane z trwałym wzrostem sprzyjającym włączeniu społecznemu, opierającym się na badaniach naukowych i innowacjach. Z tego powodu istotne jest, by wszystkie państwa członkowskie stosowały te wspólne przepisy oraz popierały kompleksową i zrównoważoną politykę migracyjną UE.

Migrant, który otrzymuje niebieską kartę od danego państwa członkowskiego, zyskuje swobodny dostęp do stanowisk pracy wymagających wysokich kwalifikacji w danym państwie członkowskim oraz ma także prawo udać się do innego państwa członkowskiego, w którym może występować zapotrzebowanie na posiadane przez tę osobę kwalifikacje. Ponieważ system niebieskiej karty obejmuje również korzystne warunki uzyskania statusu długoterminowego rezydenta oraz łączenia rodzin, stanowi on atrakcyjny pakiet dla ewentualnych migrantów o wysokich kwalifikacjach.

O unijnych dyrektywach czytaj w Money.pl
[ ( http://static1.money.pl/i/h/68/t89156.jpg ) ] (http://prawo.money.pl/aktualnosci/wiadomosci/artykul/unijna;dyrektywa;ulatwi;polkom;aborcje,184,0,828344.html) Unijna dyrektywa ułatwi Polkom aborcję? Przepis o transgranicznej opiece zdrowotnej musimy wprowadzić do października 2013 roku.
[ ( http://static1.money.pl/i/h/238/t75502.jpg ) ] (http://www.money.pl/gospodarka/unia-europejska/wiadomosci/artykul/informacje;o;kaloriach;i;alergenach;obowiazkowe;na;etykietach;zywnosci,156,0,867228.html) Kalorie i alergeny obowiązkowo na etykiecie Opakowania produktów żywnościowych maja być bardziej czytelne i zawierać informacje dla konsumentów. Projekt dyrektywy w tej sprawie zatwierdził Parlament Europejski.
[ ( http://static1.money.pl/i/h/48/t21808.jpg ) ] (http://www.money.pl/gospodarka/unia-europejska/wiadomosci/artykul/ue;zabierze;dotacje;przez;brak;dyrektyw,215,0,799959.html) UE zabierze dotacje przez brak dyrektyw? Opozycja twierdzi, że przez opóźnienia we wdrażaniu unijnych dyrektyw Polska może stracić miliony euro dotacji, m.in. na drogi.
Tagi: niebieska karta, wdrożenie, wiadomości, wiadmomości, kraj, gospodarka, unia, prawo, wiadmości, fundusze unijne, gospodarka światowa
Źródło:
money.pl
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz