Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na
górnictwo
01.08.2005 16:44

100 miliardów dla górników

Znowelizowana ustawa o emeryturach i rentach dla górników kosztować będzie budżet państwa prawie sto miliardów złotych do 2020 roku - podało Ministerstwo Polityki Społecznej.

Podziel się
Dodaj komentarz

"Skutkiem wprowadzonych rozwiązań będzie zwiększenie wydatków publicznych na cele emerytalne w średnim okresie o około 0,35 proc. PKB rocznie, co jest równorzędne ze zwiększeniem deficytu budżetowego o taką kwotę. Biorąc pod uwagę zobowiązania Polski wynikające z Paktu Stabilności i Wzrostu, niezbędne będzie szukanie oszczędności w celu sfinansowania tych zwiększonych wydatków, aby nie narazić Polski na konsekwencje" - napisał resort w komunikacie.

Według MPS proponowane regulacje zwiększają koszty systemu ubezpieczeń społecznych w newralgicznych latach 2007-2008. Szacowano, że w tych latach uda się zmniejszyć składki na ubezpieczenie społeczne, co sprzyjałoby zwiększaniu zatrudnienia. Zwiększenie wydatków to uniemożliwi.

W opinii resortu zwiększone koszty wypłat z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, będą w całości pokrywane z dotacji budżetowej, co utrudni wypełnienie zobowiązania z programu konwergencji, którym jest osiągnięcie deficytu poniżej 3 proc. PKB w 2007 r. i zwiększa ryzyko zastosowania w stosunku do Polski procedury nadmiernego deficytu i utratę przez Polskę środków z Funduszu Spójności rzędu 2-3 mld EURO rocznie.

Z możliwości przejścia na wcześniejszą emeryturę dzięki przesunięciu uprawnień do końca 2007 r. skorzysta ok. 100 tys. osób.

Według ekspertów MPS uchwalone przez parlament przepisy budzą wątpliwości co do ich zgodności z konstytucją, jak również liczne wątpliwości natury ekonomicznej.

W 2004 r., według szacunków MPS i ZUS, wydatki na emerytury osób, które nie osiągnęły wieku emerytalnego, wyniosły około 15 mld zł. Przeliczając te koszty na jedną osobę ubezpieczoną, oznacza to, że jeden ubezpieczony rocznie płaci za to około 1 tys. zł.

W środę Sejm przyjął ustawę o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, która bezterminowo przedłuża prawo do wcześniejszej emerytury dla górników. Według ustawy, górnicy będą mogli przechodzić na emeryturę po przepracowaniu 25 lat pod ziemią, bez względu na wiek.

Szefowa Kancelarii Prezydenta Jolanta Szymanek-Deresz powiedziała w niedzielę PAP, że prezydent Aleksander Kwaśniewski jeszcze nie podjął decyzji, czy podpisze ustawę o emeryturach i rentach dla górników z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Podkreśliła, że decyzja prezydenta będzie poprzedzona bardzo dokładną analizą skutków finansowych wejścia w życie ustawy.

MPS przedstawiło wyliczenia uchwalonych przez parlament rozwiązań do roku 2020, co jednak nie znaczy, że na tym roku koszty się kończą. W przypadku emerytur górniczych koszty będą nadal rosły, natomiast koszty przedłużenia przepisów o wcześniejszych emeryturach będą wygasać.

Oszacowane skutki budżetowe nie uwzględniają dodatkowego ubytku z tytułu składek i podatków płaconych przez osoby, które w przypadku nie wprowadzenia proponowanych regulacji kontynuowałyby pracę.

Skutki finansowe rozwiązań (w mln PLN)

Skutki finansowe rozwiązań (w mln PLN)
(1) (2) (3) (4)=(1)+(2)+(3)
2007 1014,4 0,0 0,0 1014,4
2008 2992,4 195,4 6,1 3194,0
2009 2911,4 843,2 22,7 3777,4
2010 2833,1 1852,0 40,7 4725,8
2011 2664,9 3138,5 60,6 5864,1
2012 1914,6 4173,4 92,3 6180,3
2013 1169,3 4937,4 129,4 6236,1
2014 1276,9 6063,4 205,6 7545,8
2015 1262,7 6412,2 297,7 7972,7
2016 1232,2 7567,1 416,0 9215,4
2017 1148,6 7817,8 508,7 9475,1
2018 1080,5 8835,4 635,5 10551,4
2019 1053,2 8809,7 734,2 10597,1
2020 991,6 9413,5 879,2 11284,2

1 - Skutki przesunięcia praw do wcześniejszych emerytur z 2006 na 2007 r.
2 - Koszty emerytur górniczych według uchwalonych przepisów pomniejszone o koszty wypłat emerytur z systemu powszechnego według obecnie obowiązujących zasad
3 - Koszty emerytur pomostowych i rekompensat dla pozostałych grup zawodowych niż górnicy, po 2007 r.
4 - Łączne koszty z przesunięciem na 2007 r.

Tagi: górnictwo, emerytury, wiadomości, gospodarka, najważniejsze, gospodarka polska
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz