Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Badania CBOS. Źle oceniamy sytuację w kraju

0
Podziel się:

M.in. coraz gorzej oceniamy sytuację na scenie politycznej. Co z gospodarką?

Badania CBOS. Źle oceniamy sytuację w kraju
(Dmitry Kalinovsky/Dreamstime)

Większość badanych uważa, że sytuacja w kraju zmierza w złym kierunku (59 proc.), jedna czwarta ankietowanych (24 proc.) jest przeciwnego zdania - wynika z sondażu CBOS.

Jak pokazało badanie CBOS, nastroje społeczne Polaków nie są dobre. Dotyczy to zwłaszcza ocen różnych aspektów sytuacji w kraju. W wymiarze osobistym można mówić o umiarkowanym zadowoleniu zarówno z ogólnego poziomu życia, jak i z warunków materialnych.

Większość badanych uważa, że ogólna sytuacja w kraju zmierza w złym kierunku (59 proc., od marca spadek o 2 punkty proc.), jedna czwarta (24 proc., spadek o 2 punkty) jest przeciwnego zdania, a co szósty (16 proc., wzrost o 3 punkty) nie ma sprecyzowanych poglądów na ten temat.

Ponad połowa ankietowanych sądzi, że sytuacja w Polsce nie zmieni się (53 proc., od marca wzrost o 2 punkty proc.). Pogorszenia spodziewa się nieco ponad jedna czwarta badanych (27 proc.), a poprawę przewiduje 13 proc. ankietowanych.

Oceny sytuacji politycznej pogorszyły się w stosunku do marca. Blisko połowa respondentów (48 proc., wzrost o 4 punkty) ocenia ją źle, a tylko co jedenasty (9 proc., spadek o 2 punkty) pozytywnie. Ponad jedna trzecia ankietowanych (37 proc., spadek o 3 punkty) uważa, że obecna sytuacja polityczna w kraju nie jest ani dobra, ani zła.

Oceny sytuacji gospodarczej od pięciu miesięcy utrzymują się na praktycznie niezmienionym poziomie. Odsetek opinii negatywnych ponad dwukrotnie przewyższa odsetek wskazań pozytywnych (40 proc. wobec 18 proc.), a blisko dwie piąte badanych (37 proc.) uważa, że sytuacja gospodarcza w Polsce nie jest ani dobra, ani zła.

Ponad połowa respondentów nie spodziewa się żadnych zmian w sytuacji gospodarczej w ciągu najbliższego roku (53 proc., spadek w stosunku do marca o 3 punkty proc.), jednak zwiększyła się grupa badanych uważających, że stan polskiej gospodarki poprawi się (z 15 proc. do 18 proc.), a zarazem nieco zmniejszył się odsetek tych, którzy obawiają się pogorszenia (o 2 punkty procentowe, do 20 proc.).

Obecnie 45 proc. badanych deklaruje, że żyje im się dobrze, 43 proc. - przeciętnie, zaś 11 proc. źle ocenia ogólny poziom życia swojej rodziny.

Co dziesiąty badany nie potrafi odpowiedzieć na pytanie, jak jemu i jego rodzinie będzie się żyło za rok (10 proc., wzrost o 3 punkty procentowe). Zmniejszyła się grupa badanych przewidujących, że za rok im i ich rodzinom będzie się żyło tak samo jak obecnie (57 proc., spadek o 3 punkty). Blisko jedna piąta (19 proc.) uważa, że za rok będzie im się żyło lepiej niż teraz, a 14 proc. spodziewa się pogorszenia jakości życia.

Nieco lepsze niż przed miesiącem są oceny sytuacji w zakładach pracy. Obecnie większość pracujących uważa, że kondycja firm czy instytucji, w których są zatrudnieni, jest dobra (54 proc., wzrost o 3 punkty proc.), trzech na dziesięciu określa ją jako przeciętną (30 proc.), a co siódmy jest z niej niezadowolony (14 proc., spadek o 2 punkty).

W stosunku do marca znacząco wzrósł się odsetek pracujących, którzy są zdania, że sytuacja w ich zakładach pracy poprawi się (wzrost o 5 punktów, do 22 proc.), ubyło natomiast obawiających się w najbliższym roku zmian na gorsze (o 3 punkty, do 10 proc.). Spadł odsetek pracujących wyrażających przekonanie, że w tym zakresie nic się nie zmieni (o 6 punktów, do 59 proc.), a zwiększyła się grupa tych, którzy nie potrafią przewidzieć przyszłej sytuacji w swoich zakładach pracy (o 4 punkty, do 9 proc.).

Oceny sytuacji na lokalnych rynkach pracy niewiele się różnią od notowanych przed miesiącem. Największa grupa badanych ocenia, że w ich miejscowości lub okolicy trudno jest znaleźć jakąkolwiek pracę (45 proc., wzrost o 4 punkty proc.). Co siódmy ankietowany (15 proc., spadek o 3 punkty) twierdzi, że w najbliższym otoczeniu nie można znaleźć żadnej pracy. Mniej niż dwie piąte badanych (37 proc.) uważa, że w ich miejscowości lub okolicy można znaleźć zatrudnienie - z tym, że zdecydowana większość z nich (33 proc. ogółu, spadek o 3 punkty) ocenia, iż trudno jest o pracę odpowiednią. Nieco więcej respondentów niż w poprzednich miesiącach twierdzi, że w ich miejscowości lub okolicy bez większych problemów można znaleźć odpowiednią pracę, jednak nadal stanowią oni zdecydowaną mniejszość (4 proc., w stosunku do marca wzrost o 2 punkty proc.).

Badanie przeprowadzono w dniach 3-9 kwietnia na liczącej 1028 osób reprezentatywnej próbie dorosłych Polaków.

Czytaj więcej w Money.pl

wiadomości
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Źródło:
PAP
KOMENTARZE
(0)