Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

Będzie refundacja leczenia za granicą, ale...

0
Podziel się

Chcesz się leczyć w Niemczech? Minister zdrowia przygotuje wykaz świadczeń, za które pacjenci będą mogli starać się o zwrot pieniędzy.

Będzie refundacja leczenia za granicą, ale...
(Jan Bielecki/East News)
bDZPmipx

Polacy leczący się w krajach Unii Europejskiej, będą mogli otrzymać zwrot kosztów według stawek obowiązujących za takie same świadczenia udzielane w ojczyźnie. Przewidują to przyjęte przez rząd założenia nowelizacji ustawy o świadczeniach zdrowotnych, finansowanych ze środków publicznych. Są _ przepisy ostrożnościowe _.

Rząd przyjął dziś założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o działalności leczniczej. _ Do polskiego prawa zostaną wdrożone przepisy dyrektywy unijnej dotyczącej swobody świadczenia usług w opiece zdrowotnej i stworzenia klarownych ram prawnych ułatwiających pacjentom korzystanie ze świadczeń opieki zdrowotnej w innych państwach członkowskich i - co ważne - możliwości zrefundowania kosztów ww. świadczeń przez publiczny system ubezpieczenia, któremu pacjent podlega _ - głosi komunikat zamieszczony na stronie Kancelarii Premiera.

Potrzebna jednak zgoda NFZW założeniach przyjęto, że minister zdrowia przygotuje wykaz świadczeń, które będą wymagały uzyskania tzw. uprzedniej zgody na leczenie w innym państwie członkowskim i za które będzie przysługiwać zwrot kosztów leczenia.

bDZPmipz

Na potrzeby pacjentów zostanie utworzony (w centrali NFZ) Krajowy Punkt Kontaktowy. Do jego zadań należeć będzie m.in.:

  • udzielanie różnego typu informacji o świadczeniodawcach.
  • uprawnieniach pacjentów w kwestiach leczenia transgranicznego.
  • możliwościach i zasadach otrzymania zwrotu kosztów od właściwej instytucji państwa ubezpieczonego.
  • prawach pacjenta.

KPK będzie współpracować z podobnymi placówkami działającymi w innych państwach członkowskich UE.

Wysokość zwrotu za nabycie w innym państwie Unii leków lub wyrobów medycznych ma odpowiadać kwocie refundacji, wynikającej z przepisów ustawy o refundacji leków. Do projektu nowelizacji zostanie włączony przepis ostrożnościowy, na podstawie którego Narodowy Fundusz Zdrowia będzie mógł zawiesić wypłaty z tytułu leczenia za granicą w sytuacji, gdy wydatki osiągną wyznaczony na dany rok limit.

bDZPmipF

Nowe zasady rozstrzygania kontraktówRząd przyjął też projekt innej nowelizacji ustawy o świadczeniach zdrowotnych. Ma ona doprecyzować rodzaje usług medycznych, które NFZ powinien udostępniać świadczeniobiorcom w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego. Pozwoli też doprecyzować wymagania konkursowe, przedstawiane świadczeniodawcom. Nowelizacja pozwala też na przedłużenie umowy ze świadczeniodawcą w sytuacji, gdy zachodzi ryzyko braku zapewnienia udzielania świadczeń zdrowotnych.

Przede wszystkim zdefiniowano w niej pojęcia: ciągłość udzielanych świadczeń i kompleksowość udzielanych świadczeń. Dzięki temu w postępowaniach konkursowych premiowani będą świadczeniodawcy, wykonujący wysokiej jakości świadczenia opieki zdrowotnej, z zachowaniem ich kompleksowości. Umożliwi to także doprecyzowanie rodzaju usług medycznych, które NFZ powinien udostępnić pacjentom w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego.

Definicje te pozwolą również uszczegółowić wymagania konkursowe przedstawiane świadczeniodawcom. Do nowych przepisów zostanie też na stałe wprowadzony instrument, który pozwoli wydłużyć lub zmienić obowiązującą umowę, w sytuacji gdy zachodzi ryzyko niezabezpieczenia lub braku zabezpieczenia udzielania świadczeń opieki zdrowotnej.

Za zgodą prezesa NFZ, na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy, będzie można przedłużyć umowę. Dotyczyć to będzie też umowy zmienionej. Rozwiązanie to ma zapewnić ciągłość udzielania świadczeń medycznych, czyli w praktyce zmniejszyć ryzyko przerwania leczenia.

bDZPmipG
Czytaj więcej w Money.pl
Resort zdrowia zapomniał o chorych na raka? Pacjenci z zaawansowanym rakiem prostaty, u których wyczerpały się standardowe metody terapii, ciągle nie mają dostępu do leku ostatniej szansy - alarmują lekarze i przedstawiciele pacjentów.
Pacjenci coraz więcej dopłacają do leków Naczelna Rada Lekarska alarmuje: poziom współpłacenia jest niebezpieczny.
Więcej pieniędzy na leczenie. Zobacz, o ile Ponad 63,3 mld zł zostanie przeznaczone na finansowanie świadczeń zdrowotnych w przyszłym roku - wynika z projektu planu finansowego NFZ na 2014.
bDZPmiqa
Źródło:
money.pl
KOMENTARZE
(0)