Notowania

aktywizacja bezrobotnych
19.07.2014 12:57

Bezrobotni w Polsce. Urzędy tworzą profile poszukujących pracy. Dominuje...

Poszukujący pracy mają wkrótce dostać uszyte na miarę oferty.

Podziel się
Dodaj komentarz
(ANDRZEJ STAWINSKI/REPORTER)

Sporządzanie profili dla osób bezrobotnych w powiatowych urzędach pracy w Katowicach i Rybniku przebiega bez problemu - ma je już co najmniej 30 proc. zarejestrowanych w tych placówkach bezrobotnych. Podobnie sytuacja wygląda w woj. opolskim.

W Powiatowym Urzędzie Pracy w Katowicach profile pomocy sporządzono dotychczas dla ok. 3 tys. spośród 10 tys. zarejestrowanych bezrobotnych. Jak dotąd poddania się tej trwającej 20-40 minut procedurze odmówiła tylko jedna osoba. _ - Na razie nie została pozbawiona statusu bezrobotnego, sprawa jest jeszcze w toku _ - poinformowała kierownik działu ds. pośrednictwa pracy i szkoleń Małgorzata Ormiańska.

Żadnych problemów czy przypadków odmowy nie odnotowano w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rybniku. Na 7063 zarejestrowanych w nim bezrobotnych dla 2594 osób - czyli 37 proc. - ustalono już profil pomocy. 170 osób (9 proc.) zakwalifikowano do pierwszego, 1881 (62 proc.) - do drugiego, 543 osoby (29 proc.) - do trzeciego.

Katowicki urząd przeorganizował już swój sposób działania - 26 pracowników dwóch działów Centrum Aktywizacji Zawodowej zostało doradcami klienta. Rybnicki urząd również wprowadził funkcję doradcy klienta, dostosowując ich liczbę do ilości osób bezrobotnych. Urząd w Katowicach dysponuje 15 tys. zł na jedno z nowych narzędzi wspierających tworzenie miejsc pracy w Katowicach - to bony na szkolenie, wystarczające - według oceny pracowników - dla 5 osób.

_ - Mamy środki na realizację bonów stażowych oraz refundację kosztów poniesionych na składki na ubezpieczenia społeczne należne od pracodawcy za skierowanych do niego bezrobotnych do 30. roku życia, którzy podejmują zatrudnienie po raz pierwszy w życiu. Największym zainteresowaniem wśród bezrobotnych cieszą się bony stażowe _ - poinformowała dyrektor rybnickiego PUP Anna Michalczyk.

Pierwszych kilkudziesięciu sprofilowanych bezrobotnych w Katowicach otrzymało już _ uszyte na miarę _ oferty - pracy, staży, szkoleń, doposażonych miejsc pracy. Rybniczanom, dla których został ustalony profil pomocy wydano: 334 skierowania do pracy, 654 skierowań do odbycia stażu i 12 skierowań do wykonywania prac społecznie użytecznych.

Ani urząd w Katowicach, ani ten w Rybniku nie przekazuje jeszcze _ najtrudniejszych klientów _ prywatnym agencjom zatrudnienia. Założona w ustawie współpraca w ramach programu Aktywizacja i Integracja nie rozpoczęła się jeszcze ze względu na brak środków w Katowicach, podobnie jak w Rybniku. _ Zamierzamy jednak w ciągu najbliższych miesięcy taką współpracę nawiązać _ - podkreśliła dyrektor Michalczyk.

Są trzy profile. Jaki dominuje?

Jak powiedziała wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu Renata Cygan, wobec zakwalifikowanych do drugiego profilu bezrobotnych można stosować wszystkie dostępne formy pomocy, co umożliwia urzędom pracy podjęcie efektywnych działań, a bezrobotnym zwiększa szansę powrotu na rynek pracy.

Cygan przypomniała, że pierwszy profil zarezerwowany jest dla aktywnych bezrobotnych, którym potrzebne są jedynie oferty pracy; trzeci - osobom oddalonym od rynku pracy i zagrożonym wykluczeniem społecznym, wobec których mogą być stosowane takie formy jak Program Aktywizacja i Integracja czy programy specjalne. _ - Większość profilowanych dotąd bezrobotnych chce się znaleźć w profilu drugim _ - dodała. Dotychczas - według informacji Cygan - tylko jedna osoba na Opolszczyźnie nie wyraziła zgody na sprofilowanie pomocy i została pozbawiona statusu bezrobotnego.

Zaznaczyła, że w większości przypadków profilowanie - wbrew wcześniejszym przewidywaniom ministerstwa - nie trwa kilku minut. - _ Dyrektorzy podnoszą, że trwa o wiele dłużej. Zdarza się bowiem np., że bezrobotny celowo ukrywa swoje wykształcenie czy doświadczenie, bo nie zależy mu na pracy, tylko na ubezpieczeniu. Trzeba więc umiejętnie do każdego podejść _ - podkreśliła.

W Powiatowym Urzędzie Pracy w Strzelcach Opolskich pomoc sprofilowano dotąd dla ok. 500 - na ponad 2 tys. - zarejestrowanych bezrobotnych. _ Ponad 20 proc. sprofilowanych dotychczas znalazło się w trzecim profilu. Niektórzy wręcz się z tego cieszą. To najczęściej osoby niezainteresowane podjęciem pracy, a tylko ubezpieczeniem _ - powiedział Norbert Jaskóła.

Cygan, pytana o to, czy sprofilowani już bezrobotni otrzymali pierwsze _ uszyte na miarę _ oferty pracy, wyjaśniła, że urzędy _ pracują na tych samych ofertach, które miały dotychczas _. Jak dodała, do PUP zazwyczaj nie trafiają np. oferty z dużych firm, które mają swoje działy zatrudnienia. Z badań działającego przy WUP Obserwatorium Rynku Pracy wynika, że zaledwie 8 proc. firm w woj. opolskim zgłasza urzędom pracy tzw. popyt na pracę. _ Oferty, które są w obiegu, dopasowuje się więc na bieżąco do osób sprofilowanych _ - mówiła.

Dopiero po tym, jak opolskie urzędy pracy sprofilują pomoc dla bezrobotnych, WUP wybierze agencję zatrudnienia, która ma aktywizować najtrudniejsze przypadki bezrobotnych. _ - Będzie to jedna agencja dla całego województwa. Musi być wpisana do Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia, przez ostatni rok prowadzić działania w ramach pośrednictwa pracy, wykazać się efektywnością i tym, że prowadziła działania przynajmniej dla 500 osób _ - wyliczyła Cygan.

Dodała, że taka agencja musi mieć też swój punkt w każdym powiecie, gdzie będzie prowadziła działania na rzecz bezrobotnych. Ma świadczyć usługi tylko wobec podopiecznych z tych PUP-ów, które będą mieć minimum 200 długotrwale bezrobotnych, których chcą skierować do takiej aktywizacji. _ - Wstępnie wytypowaliśmy pięć takich urzędów pracy. Pozostałym - zgodnie z założeniem ustawy - pozostaną inne formy pomocy, takie jak Program Aktywizacja i Integracja _ - dodała Cygan.

Dotychczas jedynie PUP w Nysie zadeklarował, że chce realizować Program Aktywizacja i Integracja. W pozostałych rozmowy w tej sprawie trwają. Według założeń w powiecie nyskim ma być na ten cel przeznaczone ok. 96 tys. zł.

Dyrektor PUP w Nysie Kordian Kolbiarz powiedział, że w jego opinii wiele narzędzi proponowanych w ustawie to _ strzał w dziesiątkę _- zwłaszcza oferowane bony, które nyski PUP pilotażowo testował wcześniej. _ Największym wzięciem cieszą się bony stażowe, zatrudnieniowe, bony na zasiedlenie i szkoleniowe. Mieliśmy ich w dyspozycji około dwustu i może ich nam nawet zabraknąć do końca roku _ - dodał.

Cygan poinformowała, że trwa też proces przeorganizowania pracy PUP dotyczący tworzenia funkcji doradcy klienta. _ Większość pracowników została już przemianowana. Cały czas podnoszone było jednak to, że doradca klienta będzie miał za dużo podopiecznych. Na pogłębienie kontaktu z bezrobotnym oraz pracodawcami trzeba bowiem czasu. Przy obciążeniu rzędu 300 bezrobotnych na doradcę tego czasu brakuje _ - mówiła wicedyrektor WUP.

_ Szacujemy, że przy solidnej pracy doradcy, +do ogarnięcia+ byłoby stu bezrobotnych _ - dodał Kolbiarz. Potwierdzają to wyniki realizowanego m.in. przez PUP w Strzelcach Opolskich projektu _ Innowacyjne wsparcie dla ciebie _, w którym testowano przywracanie na rynek pracy długotrwale bezrobotnych. Ze 180 osób objętych projektem, na rynek pracy przywrócono ponad połowę tej grupy. Dyrektor PUP w Strzelcach Opolskich zwrócił jednak uwagę, że doradca w ramach projektu miał pod opieką ok. 50 bezrobotnych, współpracował w ramach ich aktywizacji z OPS i miał możliwości monitorowania zatrudnienia po podjęciu pracy przez bezrobotnych, co często mobilizowało przywróconych na rynek pracy do kontynuowania pracy.

Według WUP na koniec czerwca w woj. opolskim zarejestrowanych było 45 298 bezrobotnych. Szacunkowa stopa bezrobocia wyniosła 12,7 proc. Najwięcej bezrobotnych - 7772 - było w powiecie nyskim, gdzie stopa bezrobocia wyniosła 17,7 proc. Najmniejsze bezrobocie zanotowano w mieście Opolu - 6,4 proc.

Czytaj więcej w Money.pl

Tagi: aktywizacja bezrobotnych, bezrobocie w polsce, wiadomości, wiadmomości, kraj, gospodarka, gospodarka polska
Źródło:
money.pl
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz