Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na
Biedronka
25.09.2008 12:16

Biedronka może przejąć Plusa. Na warunkach UOKiK

Właściciel Biedronki musi sprzedać 38 sklepów.

Podziel się
Dodaj komentarz
(PAP/Piotr Rybarczyk)

*Jeronimo Martins Dystrybucja może przejąć sieć sklepów Plus - zdecydował Urządu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. *

Właściciel Biedronki musi jednak sprzedać 38 placówek, a w trzech kolejnych wynająć część powierzchni handlowej.

W styczniu 2008 roku do Uuzędu wpłynął wniosek Jeronimo Martins Dystrybucja, należącego do portugalskiej grupy kapitałowej Jeronimo Martins, o wyrażenie zgody na przejęcie spółki Plus Discount.

Pierwszy z przedsiębiorców prowadzi ogólnopolską sieć 1045 sklepów Biedronka. Przejmowany, wchodzący w skład koncernu Tengelmann, to właściciel 210 placówek handlowych Plus.

W toku prowadzonego postępowania UOKiK sprawdził, jak planowana koncentracja wpłynie na rynek. - _ Analiza wykazała, że przejęcie będzie miało niekorzystny wpływ na konkurencję na niektórych rynkach lokalnych - doprowadzi do jej istotnego ograniczenia w tym m.in. poprzez powstanie lub umocnienie pozycji dominującej przedsiębiorcy _ - informuje UOKiK.

Dlatego UOKiK wydał zgodę warunkową - transakcja może się odbyć, ale na zasadach wyznaczonych przez UOKiK.

Spółka Jeronimo Martins Dystrybucja musi wyzbyć się do końca 2009 roku wszelkich praw do 13 sklepów Biedronka oraz 25 Plus na rzecz niezależnych od przejmującego inwestorów.

Ponadto konieczne jest zmniejszenie powierzchni użytkowej poprzez jej wynajęcie na inną działalność handlową lub usługową - najpóźniej do 31 marca 2009 roku - w trzech placówkach Plusa.

| FUZJE NA KTÓRE JUŻ ZGODZIŁ SIĘ UOKiK |
| --- |
| Od stycznia 2007 roku do końca czerwca 2008 roku UOKiK wydał 289 zgód na koncentrację, w tym trzy zgody warunkowe. Przykładem może być decyzja z czerwca 2007 r., która dotyczyła holenderskiej spółki należącej do francuskiej grupy Carrefour. Spółka otrzymała zgodę na przejęcie kontroli nad Ahold Polska pod warunkiem, że do końca br. sprzeda dziewięć supermarketów niezależnym inwestorom. |

| KIEDY UOKiK WYDAJE ZGODĘ NA FUZJĘ? |
| --- |
| Zgodnie z przepisami transakcja podlega zgłoszeniu do UOKiK, jeżeli biorą w niej udział przedsiębiorcy, których łączny obrót w roku poprzedzającym przekroczył 1 mld euro na świecie lub 50 mln euro w Polsce. UOKiK może wyrazić zgodę - bezwarunkową lub warunkową - na dokonanie koncentracji albo zakazać jej przeprowadzenia. Wyrażenie bezwarunkowej zgody następuje zawsze wtedy, gdy planowana koncentracja nie ograniczy istotnie konkurencji na rynku, a w szczególności gdy, w wyniku transakcji, nie powstanie lub nie umocni się pozycja dominująca przedsiębiorcy. Zgoda warunkowa wydawana jest w przypadku, gdy nie nastąpi istotne ograniczenie konkurencji w wyniku spełnienia przez przedsiębiorcę określonych warunków. Może to być m.in. zbycie majątku lub jego części albo wyzbycie się kontroli nad określonym przedsiębiorcą - np. przez sprzedaż akcji lub udziałów. UOKiK wyznacza przedsiębiorcy termin na spełnienie tych warunków oraz nakłada obowiązek poinformowania o stanie ich realizacji. Jeśli tego nie zrobił UOKiK
może uchylić swoją decyzję i w efekcie zgodę uznaje się za nieważną. Ponadto w przypadku dokonania przejęcia bez realizacji warunku. Urząd może nakazać m.in.: - podział przedsiębiorstwa powstałego w wyniku przejęcia na warunkach określonych w decyzji, - zbycie całości lub części majątku, - zbycie udziałów lub akcji zapewniających kontrolę lub rozwiązanie spółki. Zakaz dokonania koncentracji następuje w przypadku stwierdzenia, że jej dokonanie spowodowałoby istotne ograniczenie konkurencji na rynku, w szczególności poprzez uzyskanie lub umocnienie pozycji dominującej. Od 2004 roku Urząd skorzystał z tej możliwości trzy razy. |

Tagi: Biedronka, wiadomości, gospodarka, najważniejsze, gospodarka polska
Źródło:
money.pl
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz