Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

BRE Bank ma wypłacić 1247 klientom odszkodowanie

0
Podziel się

Mo ono objąć 1247 klientów. Z wyrokiem sądu nie zgadzają się władze BRE Banku, które z miejsca zapowiedziały apelację.

BRE Bank ma wypłacić 1247 klientom odszkodowanie
(Reporter)
bDyOCZqZ

Z dzisiejszym wyrokiem Sądu Okręgowego w Łodzi nie zgadzają się władze banku, które zapowiedziały apelację.

Pozew zbiorowy przeciw BRE Bankowi o ustalenie jego odpowiedzialności odszkodowawczej wobec członków grupy wniósł do łódzkiego sądu Miejski Rzecznik Konsumentów w Warszawie. Zarzucił on bankowi nienależyte wykonywanie umów o kredyt hipoteczny waloryzowany kursem franka szwajcarskiego, zawartych w latach 2005-2006.

Klienci banku uważali, że w umowach tzw. starego portfela znajduje się budzący zastrzeżenia zapis regulujący zmiany oprocentowania. Wskazywali, że przy niekorzystnej dla nich zmianie pewnych parametrów ekonomicznych bank podnosił oprocentowanie kredytu, a przy zmianie korzystnej - nie obniżał go lub obniżał w niewystarczającym zakresie. Ich zdaniem od stycznia 2009 r. do końca lutego 2010 r. stracili w sumie około 5 mln zł.

bDyOCZrb

Przed dwoma tygodniami podczas rozprawy pełnomocnik członków grupy zwrócił uwagę, że zapis dotyczący zmian oprocentowania kredytu jest niezgodny z dobrymi obyczajami i rażąco godzi w interes konsumentów. Jego zdaniem ta klauzula jest niejasna i pozwala bankowi nadużywać swojej pozycji.

Z tymi zarzutami nie zgadzał się BRE Bank, twierdząc, iż nie widzi w umowie niejasności. Przedstawiciele banku zapewniają, że umowy realizowane były zgodnie z prawem. Pełnomocnik banku przypomniał, że w czasie, kiedy klienci podpisywali umowy, mieli do wyboru różne warianty kredytu. Wybrali ten, który ich zdaniem był dla nich najkorzystniejszy. Zwrócił również uwagę, że bank działał w określonych realiach gospodarczych.

Sąd przyznał rację klientom, ale...

Dziś sąd przypomniał, że w tej sprawie chodziło o uznanie zasady odpowiedzialności banku, a nie była to sprawa o wysokość odszkodowania. Sąd przyznał rację klientom banku uznając m.in., iż klauzula była niezgodna z dobrymi obyczajami i rażąco naruszała ich interesy. Określenia w niej zawarte były mało precyzyjne i były interpretowane na ich niekorzyść. Umowy o kredyt hipoteczny były nienależycie wykonywane. Sąd podkreślił, że roszczenia grupy klientów były w pełni zasadne.

bDyOCZrh

Zdaniem sądu bankowi nie można zarzucić złej woli i działania z premedytacją. Sąd uznał, że bank powinien zapłacić klientom odszkodowanie za zawyżone oprocentowanie rat i zwrócił uwagę, że teraz mogą oni dochodzić konkretnych kwot od banku.

Z wyroku sądu zadowolona jest Miejski Rzecznik Konsumentów w Warszawie Małgorzata Rothert. Jak mówiła, racje konsumentów zostały uznane. Przypomniała jednocześnie, że środowy wyrok nie był sprawą o zasądzenie określonych kwot, ale o uznanie, że umowa nie była należycie wykonana przez bank. Rothert ma nadzieję, że kwoty, które wynikają z zawyżonych rat, zostaną przez bank zwrócone i nie będzie potrzeby dochodzenia tych kwot na drodze sądowej.

Pełnomocnik grupy wyjaśnił, że teraz są dwie drogi, aby odzyskać pieniądze - zawarcie ugody z bankiem lub indywidualne powództwo w sądzie, który już nie będzie zadawał sobie pytania, czy należy zwrócić pieniądze konsumentowi, tylko jaką kwotę.

BRE Bank będzie walczył dalej

bDyOCZri

Rzecznik prasowy grupy BRE Banku Krzysztof Olszewski po wyjściu z sali sądowej powiedział, że bank nie zgadza się z tym wyrokiem i będzie składać apelację. _ - Podtrzymujemy nasze stanowisko, że BRE Bank prawidłowo wykonywał umowy kredytowe _ - powiedział.

Oświadczenie w tej sprawie wydał również prezes BRE Banku Cezary Stypułkowski. Według niego sąd m.in. _ nie rozważył w pełni racji obu stron i nie wziął pod uwagę faktu, że sporne umowy kredytowe były zawierane na dziesiątki lat, podczas których sytuacja na rynkach finansowych może się znacząco zmieniać _. Zwrócił uwagę, że BRE Bank w umowach tzw. starego portfela stosował stosunkowo elastyczną klauzulę określania i dostosowania stopy procentowej dla kredytów w walucie obcej. Klienci tak określoną stopę akceptowali w zawieranych umowach.

Możliwość składania pozwów zbiorowych pozwalających osobom poszkodowanym dochodzić roszczeń w jednym grupowym postępowaniu cywilnym przewiduje ustawa, która weszła w życie w połowie lipca 2010 roku. Pozew zbiorowy może złożyć przynajmniej 10 osób; warunkiem złożenia takiego pozwu jest oparcie go na jednakowej podstawie prawnej. Ze względu na rangę spraw rozpatrywanych w tym typie postępowania mogą być prowadzone jedynie przed sądami okręgowymi.

Czytaj więcej w Money.pl
Nabici w mBank. Sąd zamknął rozprawę Takiego pozwu w Polsce jeszcze nie było. Bank pozwało łącznie ponad tysiąc klientów kredytów hipotecznych ze starego portfela.
BRE Bank chce zwiększać procent zysku na dywidendę BRE Bank chce w kolejnych latach zwiększać procent zysku, jaki będzie trafiać na dywidendę - poinformował na konferencji prezes banku Cezary Stypułkowski.
Bank z GPW zdecydował w sprawie dywidendy Czwartkowe Walne zgromadzenie akcjonariuszy BRE Banku zdecydowało o wypłacie 10 zł dywidendy na akcję z zysku za 2012 rok.
bDyOCZrj

Pozew zbiorowy przeciw BRE Bankowi o ustalenie jego odpowiedzialności odszkodowawczej wobec
członków grupy wniósł do łódzkiego sądu Miejski Rzecznik Konsumentów w Warszawie. Zarzucił on
bankowi nienależyte wykonywanie umów o kredyt hipoteczny waloryzowany kursem franka szwajcarskiego,
zawartych w latach 2005-2006.

Klienci banku uważali, że w umowach tzw. starego portfela znajduje się budzący zastrzeżenia zapis
regulujący zmiany oprocentowania. Wskazywali, że przy niekorzystnej dla nich zmianie pewnych
parametrów ekonomicznych bank podnosił oprocentowanie kredytu, a przy zmianie korzystnej - nie
obniżał go lub obniżał w niewystarczającym zakresie. Ich zdaniem od stycznia 2009 r. do końca
lutego 2010 r. stracili w sumie ok. 5 mln zł.

Przed dwoma tygodniami podczas rozprawy pełnomocnik członków grupy zwrócił uwagę, że zapis
dotyczący zmian oprocentowania kredytu jest niezgodny z dobrymi obyczajami i rażąco godzi w interes
konsumentów. Jego zdaniem ta klauzula jest niejasna i pozwala bankowi nadużywać swojej pozycji.

Z tymi zarzutami nie zgadzał się BRE Bank, twierdząc, iż nie widzi w umowie niejasności.
Przedstawiciele banku zapewniają, że umowy realizowane były zgodnie z prawem.

bDyOCZrk

Pełnomocnik banku przypomniał, że w czasie, kiedy klienci podpisywali umowy, mieli do wyboru różne
warianty kredytu. Wybrali ten, który ich zdaniem był dla nich najkorzystniejszy. Zwrócił również
uwagę, że bank działał w określonych realiach gospodarczych.

W środę sąd przypomniał, że w tej sprawie chodziło o uznanie zasady odpowiedzialności banku, a nie
była to sprawa o wysokość odszkodowania. Sąd przyznał rację klientom banku uznając m.in., iż
klauzula była niezgodna z dobrymi obyczajami i rażąco naruszała ich interesy. Określenia w niej
zawarte były mało precyzyjne i były interpretowane na ich niekorzyść. Umowy o kredyt hipoteczny
były nienależycie wykonywane. Sąd podkreślił, że roszczenia grupy klientów były w pełni zasadne.

Zdaniem sądu bankowi nie można zarzucić złej woli i działania z premedytacją. Sąd uznał, że bank
powinien zapłacić klientom odszkodowanie za zawyżone oprocentowanie rat i zwrócił uwagę, że teraz
mogą oni dochodzić konkretnych kwot od banku.

Z wyroku sądu zadowolona jest Miejski Rzecznik Konsumentów w Warszawie Małgorzata Rothert. Jak
mówiła, racje konsumentów zostały uznane. Przypomniała jednocześnie, że środowy wyrok nie był
sprawą o zasądzenie określonych kwot, ale o uznanie, że umowa nie była należycie wykonana przez
bank. Rothert ma nadzieję, że kwoty, które wynikają z zawyżonych rat, zostaną przez bank zwrócone i
nie będzie potrzeby dochodzenia tych kwot na drodze sądowej.

Pełnomocnik grupy wyjaśnił, że teraz są dwie drogi, aby odzyskać pieniądze - zawarcie ugody z
bankiem lub indywidualne powództwo w sądzie, który już nie będzie zadawał sobie pytania, czy należy
zwrócić pieniądze konsumentowi, tylko jaką kwotę.

Rzecznik prasowy grupy BRE Banku Krzysztof Olszewski po wyjściu z sali sądowej powiedział, że bank
nie zgadza się z tym wyrokiem i będzie składać apelację. _ Podtrzymujemy nasze stanowisko, że BRE Bank prawidłowo wykonywał umowy kredytowe _ - powiedział.

Oświadczenie w tej sprawie wydał również prezes BRE Banku Cezary Stypułkowski. Według niego sąd
m.in. _ nie rozważył w pełni racji obu stron i nie wziął pod uwagę faktu, że sporne umowy kredytowe były zawierane na dziesiątki lat, podczas których sytuacja na rynkach finansowych może się znacząco zmieniać _. Zwrócił uwagę, że BRE Bank w umowach tzw. starego portfela stosował stosunkowo
elastyczną klauzulę określania i dostosowania stopy procentowej dla kredytów w walucie obcej.
Klienci tak określoną stopę akceptowali w zawieranych umowach.

Możliwość składania pozwów zbiorowych pozwalających osobom poszkodowanym dochodzić roszczeń w
jednym grupowym postępowaniu cywilnym przewiduje ustawa, która weszła w życie w połowie lipca 2010
roku. Pozew zbiorowy może złożyć przynajmniej 10 osób; warunkiem złożenia takiego pozwu jest
oparcie go na jednakowej podstawie prawnej. Ze względu na rangę spraw rozpatrywanych w tym typie
postępowania mogą być prowadzone jedynie przed sądami okręgowymi.

bDyOCZrC
wiadomości
wiadmomości
KOMENTARZE
(0)