Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Budżet 2011 rozliczony przez rząd. Teraz czas na Sejm

0
Podziel się:

Dochody budżetu państwa w 2011 r. były wyższe o 1,6 proc. od prognozowanych w ustawie budżetowej.

Budżet 2011 rozliczony przez rząd. Teraz czas na Sejm
(Polaris/East News)
bFeuPKEl

Rząd podjął uchwały w sprawie wykonania budżetu państwa za 2011 r. oraz w sprawie zamknięcia rachunków budżetu państwa za ubiegły rok - poinformowało Centrum Informacyjne Rządu. Dochody z podatku VAT były wyższe w porównaniu z 2010 r. aż o 12 proc

W komunikacie służb prasowych rządu poinformowano, że sprawozdanie zawiera informacje dotyczące wykonania budżetu państwa za ubiegły rok. Zgodnie z nimi dochody państwa wyniosły 277 mld 557 mln 221 tys. zł, wydatki sięgnęły 302 mld 681 mln 609 tys. zł. W związku z tym deficyt budżetu państwa wyniósł 25 mld 124 mln 388 tys. zł.

Rozchody budżetu wyniosły 774 mld 887 mln 85 tys. zł, a złożyły się na nie: spłaty krajowych zobowiązań długoterminowych Skarbu Państwa (82 mld 239 mln 254 tys. zł), wykup bonów skarbowych (33 mld 394 mln 950 tys. zł), spłaty zagranicznych zobowiązań długoterminowych Skarbu Państwa (6 mld 351 mln 642 tys. zł), udzielone pożyczki krajowe i zagraniczne (5 mld 160 mln 193 tys. zł), zarządzanie płynnością sektora publicznego (579 mld 557 mln 23 tys. zł), tzw. pozostałe rozchody (62 mld 965 mln 121 tys. zł) oraz środki przechodzące na rok 2012 (5 mld 218 mln 906 tys. zł).

bFeuPKEn

CIR poinformowało, że zgodnie ze sprawozdaniem przychody stanowiące źródła pokrycia pożyczkowych potrzeb budżetu państwa sięgnęły 812 mld 250 mln 497 tys. zł. Z tego środki pozostające na rachunku budżetu państwa na 31 grudnia 2010 r. stanowiły 9 mld 830 mln 356 tys. zł, przychody z tytułu sprzedaży skarbowych papierów wartościowych krajowych i zagranicznych wyniosły 142 mld 685 mln 650 tys. zł.

Przychody z prywatyzacji - 13 mld 58 mln 788 tys. zł; przychody z tytułu kredytów oraz pożyczek krajowych i zagranicznych to 9 mld 177 mln 447 tys. zł, przychody z tytułu zarządzania płynnością sektora publicznego to 604 mld 57 mln 104 tys. zł, a przychody z innych tytułów - 33 mld 441 mln 152 tys. zł.

Dochody budżetu środków europejskich wyniosły 48 mld 590 mln 638 tys. zł, a wydatki - 60 mld 829 mln 662 tys. zł. Deficyt osiągnął 12 mld 239 mln 24 tys. zł.

_ Dochody budżetu państwa w 2011 r. były wyższe o 1,6 proc. od prognozowanych w ustawie budżetowej. Relacja dochodów budżetu państwa do PKB zwiększyła się do 18,2 proc., czyli o 0,5 pkt. proc. w porównaniu z 2010 r. W 2011 r. dynamika nominalna dochodów budżetu państwa, zarówno ze źródeł podatkowych jak i niepodatkowych była wyższa niż dynamika nominalna PKB, co spowodowało wzrost relacji dochodów budżetu państwa do PKB. Wynikało to z efektu podwyższenia o 1 pkt. proc. podatku VAT (przy równoczesnym jego zmniejszeniu z 7 do 5 proc. na podstawowe artykuły żywnościowe), wysokich wpływów z podatku CIT (realnie były one wyższe o 9,5 proc., a nominalnie o 14,2 proc. w stosunku do 2010 r.) zrealizowania wyższych dochodów niepodatkowych o 31,7 proc. w stosunku do 2010 r. _ - poinformowało CIR.

bFeuPKEt

W komunikacie wskazano także, że w 2011 r. dochody z podatku VAT były wyższe w porównaniu z 2010 r. o 12 proc. (120 mld 831 mln 951 tys. zł), z PIT - niższe o 0,3 proc. (38 mld 74 mln 916 tys. zł) w stosunku do prognozy budżetowej. Wpływy z tytułu podatku akcyzowego wyniosły 57 mld 963 mln 709 tys. zł i stanowiły 98,7 proc. prognozy budżetowej.

Jak podał CIR, wydatki budżetu państwa były niższe od zaplanowanych o ok. 3,4 proc., a deficyt budżetu państwa był niższy o 37,5 proc. w stosunku do planowanych w ustawie ok. 40 mld zł.

_ Pod koniec 2011 r. państwowy dług publiczny wyniósł 815 mld 341,5 mln zł, co oznacza zwiększenie o 9 proc. w stosunku do 2010 r. W relacji do PKB był to wzrost z 52,8 do 53,5 proc. w 2011 r., to jednak drugi próg ostrożnościowy (55 proc.) nie został przekroczony _ - napisano w komunikacie. Deficyt sektora finansów publicznych zmniejszył się w stosunku do 2010 r. i spadł z 6 do 3,7 proc. PKB.

Tempo wzrostu PKB w 2011 (4,3 proc.) było wyższe niż prognozowane (3,5 proc.).

bFeuPKEu

_ Według GUS, średnioroczna inflacja w 2011 r. wyniosła 4,3 proc., wobec 2,3 proc. prognozowanych w ustawie. We wszystkich miesiącach roczna dynamika inflacji kształtowała się powyżej celu inflacyjnego, tj. powyżej 2,5 proc. _ - poinformowano w komunikacie.

Rada Ministrów zobowiązana jest przedłożyć Sejmowi sprawozdanie z wykonania ustawy budżetowej w ciągu pięciu miesięcy od zakończenia roku budżetowego. Ponadto rząd zdecydował o zamknięciu rachunków budżetu państwa za 2011 r.

bFeuPKEO
Źródło:
PAP
KOMENTARZE
(0)