Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Ci policjanci nie mają już przywilejów emerytalnych

0
Podziel się:

Ci policjanci na emeryturę przejdą po 55 roku życia i 25 latach służby.

Ci policjanci nie mają już przywilejów emerytalnych
(Tymon Markowski/EastNews)
bEDJTOzV

5 tysięcy rekrutów zostanie wcielonych do służby w policji w 2013 r. To * około 10 * *procent *z tych, który zgłaszają chęć pracy w największej formacji mundurowej w kraju. Funkcjonariusze ci nabędą uprawnienia emerytalne na nowych zasadach - po 55 roku życia i 25 latach służby.

Obecnie, by przejść na emeryturę, mundurowi muszą - niezależnie od wieku - przepracować 15 lat. Wtedy emerytura wynosi 40 procent ostatniego uposażenia. Maksymalna emerytura wynosi 75 procent ostatniej pensji.

Uchwalone w tym roku zmiany w ustawie o zaopatrzeniu emerytalnym służb mundurowych zmierzają do wydłużenia aktywności zawodowej żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy 10 formacji: policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej.

bEDJTOzX

Emerytury mundurowe będą stanowiły odrębny system, tzw. zaopatrzeniowy, i nadal będą wypłacane z budżetu państwa. Wysokość tego świadczenia będzie obliczana na podstawie średniej pensji z 10 wybranych, kolejnych lat służby oraz dodatków i nagród rocznych. Po 25 latach służby emerytura ma wynosić 60 procent podstawy jej wymiaru i za każdy rok ma rosnąć o 3 procent Maksymalna emerytura będzie mogła wynieść 75 procent pensji.

Jak dotychczas, emerytura będzie mogła być podwyższana o 0,5 procent za każdy pełny miesiąc pełnienia służby na froncie w czasie wojny oraz w strefie działań wojennych. Nie przewidziano łączenia emerytury z rentą. Nowy system obejmie osoby, które wstąpią do służby po wejściu w życie nowych przepisów, czyli na początku 2013 r.

Ostatni tegoroczny nabór, na starych zasadach, odbył się 6 listopada. _ Przyjęliśmy do służby 1170 osób, które rozpoczęły szkolenia i sześciomiesięczny kurs podstawowy. Potem będą mieli około 1,5 miesiąca służby adaptacyjnej w dużych jednostkach policji _ - powiedział PAP rzecznik komendanta głównego policji insp. Mariusz Sokołowski.

Czytaj więcej [ ( http://static1.money.pl/i/h/190/m95678.jpg ) ] (http://prawo.money.pl/aktualnosci/wiadomosci/artykul/koniec;swiata;powodem;interwencji;policji,103,0,1217895.html) *Sto osób wpadło. Za głoszenie końca świata * Chińska policja zatrzymała ponad 100 ludzi, w tym członków sekty inspirowanej chrześcijaństwem, za rozgłaszanie pogłosek o zbliżającym się końcu świata. Jak dodał, osoba, która zgłosi się na kurs podstawowy dostaje na rękę około 1700 zł miesięcznie. Po ukończeniu tego kursu średnie zarobki wynoszą 2300-2500 zł.

bEDJTOAd

Aby zostać przyjętym do policji należy zdać m.in. testy z wiedzy ogólnej, sprawności fizycznej oraz psychologiczny w ramach programu _ Rekrut _. Co roku ślubowanie składa co dziesiąty rekrut spośród ponad 50 tys. osób.

W ramach programu należy złożyć m.in. podanie o przyjęcie do służby oraz dokumenty zawierające dane o uprzednim zatrudnieniu. Kandydat musi mieć co najmniej średnie wykształcenie, obywatelstwo polskie, cieszyć się nieposzlakowaną opinią. Nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.

Rekrutację rozpoczyna komendant główny policji, który w ogłoszeniu podaje terminy i limity przyjęć do służby. Obejmuje ona rozmowę wstępną, po której informacje o kandydacie sprawdzane są w ewidencjach, rejestrach i kartotekach. Kolejny krokiem są testy: z wiedzy ogólnej, sprawności fizycznej, psychologiczny.

Test z wiedzy ogólnej to 40 pytań z zakresu funkcjonowania władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej oraz z zakresu bezpieczeństwa publicznego. Do każdego z pytań zaproponowano cztery odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa. Za każdą poprawną odpowiedź można uzyskać 1 punkt. Potem jest test sprawności fizycznej, który sprawdza szybkość, zwinność, siłę i wytrzymałość kandydata. Polega on na pokonaniu toru przeszkód w czasie nieprzekraczającym 1 min. 45 sek. Tor przeszkód oraz normy czasowe są jednakowe zarówno dla kobiet jak i dla mężczyzn.

bEDJTOAe

Test psychologiczny to kolejny etap rekrutacji. Składa się z dwóch części: indywidualnego badania kandydata przed komputerem oraz rozmowy z psychologiem. W trakcie testu sprawdzane są: zdolności intelektualne, zachowania społeczne, stabilność, postawa w pracy.

Potem jest tzw. wywiad zorganizowany - etap postępowania kwalifikacyjnego, w którym kandydat udziela odpowiedzi na pytania zespołu. Ocenia on cechy i kompetencje wymagane w służbie w policji. Sprawdza motywację do podjęcia służby w policji, autoprezentację, umiejętność formułowania myśli, nawiązanie i podtrzymanie kontaktu, postawa wobec innych ludzi.

Zakres tematyczny m.in. testu z wiedzy oraz zakres i sposób przeprowadzania testu sprawności fizycznej i testu psychologicznego a także sposób dokonywania oceny kandydatów określone są w rozporządzeniu ministra spraw wewnętrznych. Kandydat musi się stawić także przed komisją lekarską, która ocenia zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych. Osobę przyjętą do służby mianuje się policjantem w służbie przygotowawczej na okres 3 lat. Po tym czasie policjant zostaje mianowany na stałe.

Czytaj więcej w Money.pl
Sto osób wpadło. Za głoszenie końca świata Chińska policja zatrzymała ponad 100 ludzi, w tym członków sekty inspirowanej chrześcijaństwem, za rozgłaszanie pogłosek o zbliżającym się końcu świata.
Policja się zbroi. Tego radaru nie oszukasz Obecnie radary działają na prostej zasadzie pomiaru czasu powrotu do źródła sygnału odbitego od przeszkody. Ale szykują się wielkie zmiany.
Strzelał do ludzi przed barem. Szukają sprawcy Jeden z rannych w ciężkim stanie przebywa w zielonogórskim szpitalu, życie drugiego nie jest zagrożone
bEDJTOAy
Źródło:
PAP
KOMENTARZE
(0)