Notowania

dane gus
29.01.2013 13:32

Dane GUS. Eksport miał dodatni wpływ na PKB

Główny Urząd Statystyczny ocenia, że eksport netto miał dodatni wpływ na PKB w zeszłym roku.

Podziel się
Dodaj komentarz
(peepo/iStockphoto)

*Główny Urząd Statystyczny ocenia, że eksport netto miał dodatni wpływ na PKB w zeszłym roku. *

_ - Wstępnie ocenia się, że eksport netto miał dodatni wpływ na tempo wzrostu gospodarczego _ - napisano w dzisiejszym materiale GUS podsumowującym rok. Urząd podał, że produkcja sprzedana przemysłu ogółem rdr w 2012 r. według wstępnych szacunków była wyższa niż przed rokiem o 0,8 proc. wobec wzrostu rdr o 7,7 proc. w 2011 r. W przedsiębiorstwach o liczbie pracujących powyżej 9 osób produkcja rdr w 2012 zwiększyła się o 1,0 proc. Produkcja sprzedana w 2012 r. wzrosła we wszystkich sekcjach, z wyjątkiem górnictwa i wydobywania.

GUS ocenił również, że w 2012 r. szybciej niż przed rokiem rosły obroty m.in. w podmiotach zajmujących się działalnością związaną z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalnością powiązaną (wzrost obrotów o 17,3 proc. wobec 10,2 proc. w 2011 r.) oraz w jednostkach zajmujących się reklamą, badaniem rynku i opinii publicznej (10,0 proc. wobec 8,2 proc.). _ - W tempie zbliżonym do notowanego przed rokiem rosły obroty w przedsiębiorstwach świadczących usługi prawne, rachunkowo-księgowe i doradztwa podatkowego; usługi doradztwa związanego z zarządzaniem (wzrost wyniósł 10,8 proc.) - _ napisał GUS.

_ - Wolniej niż w 2011 r., ale nadal znacząco, rosły obroty w firmach prowadzących działalność związaną z obsługą rynku nieruchomości (o 7,3 proc. w skali roku). Utrzymał się obserwowany przed rokiem spadek obrotów w przedsiębiorstwach świadczących usługi z zakresu architektury i inżynierii; badań i analiz technicznych (w 2012 r. o 14,0 proc.) oraz działalności wydawniczej (o 4,7 proc.). Nieznacznie zwiększyły się, po spadku w 2011 r., obroty w jednostkach zajmujących się sprzątaniem obiektów _ - dodano.

Urząd podał również, że siła nabywcza przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w przedsiębiorstwach w 2012 roku obniżyła się w skali roku o 0,2 proc., wobec wzrostu o 0,9 proc. w 2011 roku. Podkreślił też, że z danych na koniec grudnia 2012 roku wynika, iż 433 zakłady pracy zadeklarowały zwolnienie w najbliższym czasie 38,6 tys. pracowników, w tym z sektora publicznego 9,0 tys. osób. Przed rokiem było to odpowiednio: 344 zakłady, 24,2 tys. pracowników, w tym z sektora publicznego 7,9 tys. osób.

Czytaj więcej [ ( http://static1.money.pl/i/h/77/m198221.jpg ) ] (http://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/bezrobocie;w;polsce;nadal;rosnie,248,0,1241336.html) *Bezrobocie nadal rośnie? Oto najnowsze dane * Bezrobocie rejestrowane w grudniu wyniosło 13,4 procent - poinformował Główny Urząd Statystyczny. W badaniu sytuacji demograficznej GUS napisał, że spodziewa się w najbliższych pięciu latach spadku liczby ludności w wieku produkcyjnym, nawet przy podwyższonym od 2013 roku wieku emerytalnym.

_ - W okresie najbliższych 5-ciu lat można się spodziewać zmniejszania się liczby ludności w wieku produkcyjnym. Ubytek ten będzie w znacznie większym stopniu dotyczył ludności w wieku mobilnym niż niemobilnym nawet przy uwzględnieniu ustawowego przesunięcia wieku emerytalnego począwszy od 2013 r. Szacuje się, że w 2012 r. - w stosunku do 2011 r. - liczba osób w wieku produkcyjnym zmniejszyła się o ok. 117 tys., w tym o 100 tys. w wieku niemobilnym _ - napisał GUS w badaniu sytuacji demograficznej.

Dodano, że _ w ostatnich latach obserwowany jest także dalszy wzrost liczby osób w wieku poprodukcyjnym (mężczyźni 65 lat i więcej, kobiety 60 lat i więcej) _. _ Z danych wstępnych wynika, że w końcu 2012 r. ludność w wieku poprodukcyjnym liczyła ponad 6,8 mln osób, a jej udział w ogólnej populacji wyniósł 17,8 proc. (w 2000 r. odpowiednio: 5,7 mln i prawie 15 proc., a w 1990 r. niespełna 13 proc.). W stosunku do 2011 r. liczba osób w wieku poprodukcyjnym wzrosła o ponad 200 tys. _ - podał GUS.

Według urzędu aktualnie na każde 100 osób w wieku produkcyjnym przypada 29 osób w wieku przedprodukcyjnym oraz 28 osób w wieku poprodukcyjnym, podczas gdy w 2000 r. było to odpowiednio 40 i 24, a w 1990 roku - 50 i 22. Jak podał GUS, _ obserwowane w ostatnich latach zmiany demograficzne wskazują, że sytuacja ludnościowa Polski jest nadal trudna, także w najbliższej perspektywie nie należy oczekiwać znaczących zmian, które mogłyby zapewnić stabilny rozwój demograficzny _. _ Niska liczba zawieranych małżeństw oraz zmiany występujące w trendzie urodzeń będą miały negatywny wpływ na przyszłą dzietność, zwłaszcza wobec utrzymującej się nadal wysokiej skali emigracji Polaków za granicę (szczególnie emigracji czasowej ludzi młodych). Niski poziom dzietności przy jednoczesnym korzystnym zjawisku, jakim jest wydłużanie się trwania życia będą powodować zmniejszanie się podaży siły roboczej na rynku pracy oraz wzrost liczby i odsetka ludzi w starszym wieku, jako efektu zaawansowanego procesu starzenia się polskiego
społeczeństwa _ - napisano

Czytaj więcej w Money.pl
"Związki? Niech rząd zajmie się gospodarką" Prezes zapewnił, że jego partia ma receptę na część problemów naszego kraju. Mówił również, czy w PiS jest miejsce dla Jarosława Gowina, który głosował _ przeciw _ związkom partnerskim.
Tusk wie, co uchroni nas przed spowolnieniem gospodarczym - _ Podjęliśmy działania mające nie dopuścić recesję do bram naszej ojczyzny _- powiedział premier, komentując dzisiejsze dane GUS.
Fatalne dane. Polska gospodarka ostro hamuje Główny Urząd Statystyczny opublikował najnowsze informacje o Produkcie Krajowym Brutto.
Tagi: dane gus, gus, wiadomości, wiadmomości, kraj, gospodarka, gospodarka polska
Źródło:
money.pl
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz