Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Deficyt spadnie do 2,9 procent, zakłada rząd

0
Podziel się:

Rząd przyjął w aktualizacji Programu Konwergencji, że wzrost gospodarczy w Polsce w 2011 i 2012 roku będzie o około 0,2 pkt procentowe wyższy niż w 2010.

Deficyt spadnie do 2,9 procent, zakłada rząd
(kprm.gov.pl)

Rząd przyjął aktualizację Programu Konwergencji, zgodnie z którą w 2011 roku i 2012 roku PKB wzrośnie o 4 procent - poinformowało Centrum Informacyjne Rządu.

W efekcie wszystkich proponowanych przez rząd zmian deficyt sektora finansów publicznych w 2012 roku ma wynieść 2,9 procent PKB (GUS podał, że w 2010 roku sięgnął 7,9 procent). CIR poinformowało, że aktualizacja zawiera średnioroczne prognozy gospodarcze Polski, w tym finansów publicznych.

W scenariuszu średniookresowym zakłada się, że dla tempa wzrostu PKB, procesów inflacyjnych i sytuacji na rynku pracy _ kluczowe znaczenie będą miały: sytuacja gospodarcza u partnerów handlowych pozostałych państw członkowskich UE, skala i struktura konsolidacji fiskalnej oraz tendencje demograficzne, chodzi zwłaszcza o ubytek ludności w wieku produkcyjnym _ - napisano w komunikacie.

Rząd przyjął w aktualizacji Programu Konwergencji, że wzrost gospodarczy w Polsce w 2011 roku będzie o około 0,2 pkt procentowe wyższy niż w 2010 roku i wyniesie 4 procent, podobnie będzie w 2012 roku. - _ W 2013 roku można się spodziewać spowolnienia realnego tempa wzrostu PKB do około 3 procent. Natomiast w 2014 roku tempo wzrostu PKB wyniesie około 3,9 procent. _ - przewiduje rząd.

[ ( http://static1.money.pl/i/h/101/t124005.jpg ) ] (http://www.money.pl/archiwum/felieton/artykul/zwolinski;z;irlandia;nie;wyszlo;budujmy;druga;rumunie,220,0,816604.html) Zwoliński: Z Irlandią nie wyszło, budujmy drugą Rumunię
Ponadto zakłada się, że w 2011 roku inflacja _ przejściowo _ wzrośnie o 3,5 procent, ale w kolejnych latach będzie się obniżać, by w 2014 roku wynieść 2,5 procent._ - Przewiduje się, że proces zaostrzania polityki pieniężnej przez RPP będzie kontynuowany. Tempo i skala podwyżek stóp procentowych będzie uzależnione od ożywienia gospodarczego, konsolidacji finansów publicznych, poprawy sytuacji na rynku pracy oraz kursu walutowego i oczekiwań inflacyjnych. W kolejnych latach stopa referencyjna NBP powinna ukształtować się na poziomie około 4,5 procent _ - uważa rząd.

W komunikacie opisano, co rząd robi, by zlikwidować nadmierny deficyt (zgodnie z zaleceniami Rady Ecofin, do 2012 roku Polska powinna zredukować go poniżej 3 procent PKB). Podano też, że ostatnia nowelizacja ustawy o finansach publicznych wprowadziła _ wydatkową regułę dyscyplinującą _, która ogranicza wzrost tzw. wydatków elastycznych i nowych sztywnych. Zgodnie z ustawą nie mogą one rosnąć w skali roku więcej niż o 1 procent.

Ustawa o finansach publicznych zawiera także wymóg, by przyjmowane przez Radę Ministrów projekty ustaw zawierały limity wydatków w ujęciu kasowym dla każdego roku przez 10 lat po wejściu w życie ustawy. Poza tym w ustawie znalazł się dodatkowy mechanizm zabezpieczenia finansów publicznych, który zakłada warunkowe podwyżki VAT, gdyby relacja państwowego długu publicznego do PKB przekroczyła 55 procent.

CIR dodał, że w ustawie tzw. okołobudżetowej wprowadzono podwyżkę podstawowej stawki VAT do 23 procent (z 22 procent) oraz stawki obniżonej do 8 procent (z 7 procent), zamrożono fundusz płac w budżetówce i w jednostkach samorządu terytorialnego, obniżono wydatki na niektóre programy rynku pracy oraz obniżono zasiłki pogrzebowe.

Według rządu, by obniżyć deficyt zmieniono także system emerytalny. _ - Od 1 maja 2011 roku składka przekazywana przez ZUS do OFE zostanie zmniejszona z 7,3 procent początkowo do 2,3 procent, a docelowo (od 2017 roku) do 3,5 procent podstawy składki emerytalnej _ - poinformował CIR. Pozostała część trafi do ZUS na specjalne subkonta. _ - Zmiany te przyczynią się do poprawy salda sektora instytucji rządowych i samorządowych o około 0,6 procent PKB w 2011 roku i o kolejne 0,5 w 2012 roku _ - dodano w komunikacie.

Komunikat CIR zawiera też informacje o zmianach w podatkach. Chodzi np. o wprowadzony obowiązek posiadania kas fiskalnych przez prawników i lekarzy prowadzących własne praktyki, ograniczenie prawa do odliczeń VAT z tytułu zakupu aut osobowych z homologacją ciężarową oraz zużywanego do nich paliwa i podwyżkę w 2012 roku akcyzy na wyroby tytoniowe.

_ - Zmienią się również zasady dotyczące zaokrąglania przychodów z odsetek w rachunkach bankowych oraz podatku z tego tytułu, co spowoduje konieczność zapłaty podatku niezależnie od wysokości uzyskanego przychodu _ - podkreślono.

Wcześniej źródło w Ministerstwie Finansów poinformowało, że w projekcie Aktualizacji Programu Konwergencji założono, iż deficyt sektora finansów publicznych liczony według unijnej metodologii ESA'95 w 2011 r. wyniesie 5,6 procent PKB, w 2012 roku 2,9 procent, w 2013 roku - 2,5 procent, a w 2014 roku 2 procent. Ponadto założono, że dług publiczny w relacji do PKB, według ESA'95, sięgnie w 2011 roku 54,9 procent PKB, w 2012 roku 54,1 procent, w 2013 roku 52,4 procent, zaś w 2014 roku 50,8 procent.

Czytaj w Money.pl
[ ( http://static1.money.pl/i/h/54/t137782.jpg ) ] (http://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/bank;swiatowy;zmienia;prognozy;dla;polski;na;gorsze,9,0,815625.html) Bank Światowy zmienia prognozy dla Polski. Na gorsze Nasza gospodarka będzie się rozwijała wolniej niż przewidywano.
[ ( http://static1.money.pl/i/h/106/t21866.jpg ) ] (http://news.money.pl/artykul/ponad;5-procentowy;wzrost;pkb;juz;nie;wroci,82,0,797778.html) Ponad 5-procentowy wzrost PKB już nie wróci? Bank Światowy ostrzega, że bez reform w obszarze zatrudnienia, edukacji, podniesienia kwalifikacji, technologii oraz innowacji możemy nie wrócić do szybkiego wzrostu.
[ ( http://static1.money.pl/i/h/162/t90786.jpg ) ] (http://www.money.pl/banki/wiadomosci/artykul/wzrost;oslabnie;bo;polacy;ogranicza;wydatki,151,0,789655.html) Wzrost osłabnie bo Polacy ograniczą wydatki NBP przewiduje, że w kolejnych latach wzrost PKB utrzyma się na poziomie 3,4 procent.
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Źródło:
PAP
KOMENTARZE
(0)