Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

Dług ominął próg. W tym roku lepiej nie będzie

0
Podziel się

Dług publiczny w 2010 r. wyniósł blisko 53,5 proc. PKB.

Dług ominął próg. W tym roku lepiej nie będzie
(kprm.gov.pl)
bDyKdPph

_ - Dług publiczny w 2010 r. wyniósł blisko 53,5 proc. PKB i w 2011 r. utrzyma się na zbliżonym poziomie, zaś od 2012 r. zacznie spadać _- poinformował wiceminister finansów Dariusz Daniluk.

_ - Według szacunku Ministerstwa Finansów w 2010 r. próg 55 proc. nie został przekroczony _ - poinformował Daniluk.

_ - Można oczekiwać, że relacja długu publicznego do PKB w 2011 r. utrzyma się na zbliżonym poziomie, co w 2010 r., a w kolejnych latach będzie spadać. Z uwagi na znaczny udział długu w walutach obcych w długu Skarbu Państwa duże znaczenie dla kształtowania się tej relacji będzie miał poziom kursu złotego na koniec poszczególnych lat _ - mówił.

bDyKdPpj

Daniluk podkreślił także, że resort finansów podjął kroki mające istotne znaczenie dla ograniczenia przyrostu długu publicznego, w tym zmniejszenia jego relacji do PKB. _ - Są to m.in.planowane przez rząd zmiany w systemie emerytalnym _- podkreślił wiceminister finansów.

Dodał, że działania, które mają na celu stabilizację sytuacji sektora finansów publicznych oraz zapobieżenie przekroczeniu przez dług publiczny progu 55 proc. zostały zapisane w znowelizowanej w grudniu 2010 r. ustawie o finansach publicznych.

_ - Jest to wzmocnienie systemu zarządzania płynnością budżetu państwa, polegające na obowiązku lokowania przez jednostki sektora finansów publicznych wolnych środków na rachunku ministra finansów. (...) W uzasadnieniu projektu ustawy przyjęto, iż wprowadzenie nowych regulacji wpłynie na obniżenie państwowego długu publicznego o 19,8 mld zł (1,3 proc. PKB). Ostateczna skala zmniejszenia długu zależeć będzie od wartości wolnych środków w posiadaniu jednostek objętych ustawą w 2011 r. _ - poinformował Daniluk.

_ Jest to także wprowadzenie wydatkowej reguły dyscyplinującej w celu osiągnięcia trwałej stabilności finansów publicznych, która polega na ograniczeniu kwoty wydatków publicznych państwa do poziomu tempa inflacji powiększonej o 1 punkt procentowy. Wzmocnienie procedur ostrożnościowych, gdy relacja państwowego długu publicznego do PKB przekracza 55 proc. _ - mówił.

bDyKdPpp
Czytaj w Money.pl
[ ( http://static1.money.pl/i/h/193/t21185.jpg ) ] (http://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/deficyt;za;2010;rok;ponizej;45;mld;zlotych,98,0,763746.html) Deficyt za 2010 rok poniżej 45 mld złotych Deficyt sektora finansów publicznych w 2010 r. ma być na poziomie 7,9 proc. PKB.
[ ( http://static1.money.pl/i/h/151/t97431.jpg ) ] (http://news.money.pl/artykul/porozumienie;z;ke;nie;oznacza;zmniejszenia;dlugu,69,0,733765.html) Porozumienie z KE nie oznacza zmniejszenia długu Pawlak: _ Ryzyko przekroczenia 55 proc. długu do PKB istnieje. Trzeba to rozwiązać tu nad Wisłą, nie w Brukseli _.
[ ( http://static1.money.pl/i/h/205/t87501.jpg ) ] (http://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/rzad;nie;boi;sie;o;dlug;ryzyko;znikome,206,0,727502.html) Rząd nie boi się o dług: ryzyko znikome Wiceminister finansów wierzy w to, że kryzysowy, czarny scenariusz się nie ziści.
bDyKdPpK
KOMENTARZE
(0)