Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

Dobre prognozy MFW dla Polski. "Zaczyna odzyskiwać siły"

0
Podziel się

Fundusz wymienia czynniki, które pozwolą na przyspieszenie wzrostu gospodarczego w naszym kraju. Znaleźliśmy się na specjalnej liście.

Dobre prognozy MFW dla Polski. "Zaczyna odzyskiwać siły"
(World Economic Forum/CC BY-SA 2.0/Flickr)
bDBuHojV

Wzrost gospodarczy w Polsce będzie się stopniowo poprawiał dzięki wyższemu popytowi krajowemu i lepszej sytuacji w kluczowych krajach strefy euro - pisze MFW w opublikowanym w dokumencie po przeglądzie dotyczącym elastycznej linii kredytowej. Fundusz jednocześnie dodał Polskę, Danię, Finlandię oraz Norwegię do listy krajów, które muszą przechodzić regularne kontrole swoich sektorów finansowych.

Na zdjęciu szefowa MFW Christine Lagarde.

W zeszłym tygodniu Międzynarodowy Fundusz Walutowy zakończył przegląd, po którym uznał, że Polska ma mocne fundamenty makroekonomiczne i może dalej korzystać z jego elastycznej linii kredytowej. Dziś opublikowany został szerszy raport w tej sprawie.

bDBuHojX

MFW podkreśla w nim, że nasza gospodarka po cyklicznym spowolnieniu zaczyna odzyskiwać siły. Zwraca przy tym uwagę, że wynika to m.in. z lepszej sytuacji w Niemczech, a także poprawie konsumpcji prywatnej (dzięki wzrostowi zaufania konsumentów i realnemu wzrostowi płac).

Analitycy przypominają też o ożywieniu w sprzedaży detalicznej i produkcji przemysłowej, a także mniejszej dynamice spadków w budownictwie. W raporcie zwrócono uwagę, że sytuacja na rynku pracy też się poprawiła, ale nadal jest nienajlepsza.

Fundusz zwrócił uwagę, że w pierwszej połowie zeszłego roku zdecydowanie zmniejszył się deficyt na rachunku obrotów bieżących. Wynikało to z poprawy bilansu handlowego - rósł eksport, a jednocześnie spadał import. Sprzedaż naszych towarów za granicę zwiększała się dzięki powolnej, ale jednak poprawie u naszych głównych partnerów handlowych w UE, a także ekspansji naszych przedsiębiorców na rynki wschodnie. Do spadku importu przyczynił się m.in. słaby popyt wewnętrzny.

Zwracając uwagę na niebezpieczeństwa zewnętrzne dla polskiej gospodarki Fundusz podkreślił, że pomiędzy czerwcem, a wrześniem z naszego kraju odpłynęło 2,9 miliarda dolarów. Zagraniczni inwestorzy zmniejszyli swoje udziały w obligacjach rządowych na sumę 2,8 mln dol. Wystarczyło to, by rentowność naszych 10 letnich papierów skoczyła o 100 punktów bazowych.

bDBuHokd

Obecna umowa dwuletnia dla Polski został zatwierdzona przez zarząd MFW 18 stycznia 2013 r. Polska ma dyspozycji linie kredytową wartości blisko 34 mld dolarów

Po dyskusji zarządu o Polsce, David Lipton , pierwszy zastępca dyrektor zarządzający i stanowiąc przewodniczący , złożył następujące oświadczenie: _ Polska nadal posiada ugruntowany cel inflacyjny i solidne ramy fiskalne które równoważą krótkoterminowe względy gospodarcze. Skuteczny nadzór finansowy chroni stabilność finansową _.

MFW chwali nasz system bankowy, który mimo kryzysu pozostał rentowny. Wskazano jednak na słaby wzrost akcji kredytowej, szczególnie jeśli chodzi o przedsiębiorstwa nie zajmujące się finansami. Do pozytywów zaliczono poprawę w sektorze gospodarstw domowych.

Analitycy Funduszu uznali, że w kontekście trudnych warunków zewnętrznych i przy słabym wzroście polskie władze starannie zarządzały polityką makroekonomiczną. Połączenie działania automatycznych stabilizatorów (konsolidacja fiskalna) wspartych odpowiednią polityką pieniężną utorowały drogę do ożywienia gospodarczego - czytamy w raporcie.

bDBuHoke

MFW przewiduje, że w 2014 r. deficyt budżetowy spadnie do poziomu 3,6 proc. PKB. Zmiany w systemie emerytalnym (OFE)
mają z kolei spowodować spadek długu publicznego o ok. 9 proc.

W raporcie wskazano, że zagrożenia dla Polskiej gospodarki nadal będą zdominowane przez czynniki zewnętrzne. Poza handlowymi i finansowymi powiązaniami z krajami strefy euro wskazano m.in. na możliwość wypływu na nasz kraj ograniczenia niekonwencjonalnych polityk pieniężnych w państwach rozwiniętych. Chodzi m.in. o zmniejszanie skali programu skupu obligacji realizowanego przez amerykańską Rezerwę Federalną.

Polska na liście krajów pod specjalnym nadzorem

MFW dodał Polskę, Danię, Finlandię oraz Norwegię do listy krajów, które muszą przechodzić regularne kontrole swoich sektorów finansowych - poinformował w komunikacie MFW. W 2010 roku fundusz zidentyfikował 25 krajów, w których oceny sektora będą obowiązkowe, obecnie do tej listy dołączyły cztery nowe kraje. Oceny pozostają dobrowolne dla pozostałych krajów członkowskich i są podejmowane na ich wniosek.

"MFW unowocześnił swoją metodologię, aby określić, które kraje wymagają, aby znaleźć się pod bieżącym monitoringiem i dodaje cztery nowe do tej listy: Polskę, Danię, Finlandię i Norwegię" - głosi komunikat.

bDBuHokf

Podjęte przez fundusz działania wynikają z przeprowadzonego w grudniu ubiegłego roku przeglądu określającego, czy sektor finansowy danego kraju jest systemowo ważny.

"Doświadczenie światowego kryzysu finansowego i kryzysu zadłużenia w Europie wykazały, że wydarzenia w stosunkowo małych krajach, które są bardzo powiązane z innymi, może mieć znaczące skutki uboczne" - powiedział cytowany w komunikacie Dimitri Demekas z Departamentu Walutowego i Rynków Kapitałowych MFW, który zarządza programem oceny sektora finansowego.

"Ich wpływ na światowy system finansowy, często znacznie przekracza wielkość swojego sektora finansowego lub gospodarki" - wyjaśnia.

Z czterech nowych krajów dodanych do listy, Finlandia oraz Polska miały przeglądy finansowe odpowiednio: w 2010 i 2013 roku. Przegląd w Danii odbędzie się w 2014 roku, a w 2015 roku MFW odwiedzi Norwegię.

bDBuHokg
bDBuHoky
wiadomości
wiadmomości
Źródło:
money.pl
KOMENTARZE
(0)