Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

Duże zmiany w przyznawaniu kredytów hipotecznych. Zobacz!

0
Podziel się

Kredytobiorca będzie musiał wnieść wkład własny, ale korzystniej wyliczana będzie zdolność kredytowa. To jeszcze nie wszystko.

Duże zmiany w przyznawaniu kredytów hipotecznych. Zobacz!
(Maszewski/Reporter)
bDztDtfV

Kredytobiorca będzie m.in. zobowiązany do wniesienia wkładu własnego w wysokości przynajmniej 10 procent wartości nieruchomości. Ale będzie korzystniejszy sposób wyliczenia zdolności kredytowej.

W projekcie rekomendacji znalazł się zapis wydłużający do 30 lat maksymalny okres przyjmowany do wyliczania zdolności kredytowej. Obecnie okres ten wynosi 25 lat. Oznacza to, że nawet jeżeli bank udziela kredytu na np. 35 lat, to przy obliczaniu zdolności kredytowej przyjmuje okres 25-letni, co znacznie obniża zdolność kredytową klienta.

Jednocześnie KNF wskazał w projekcie maksymalną dopuszczalną długość okresu kredytowania na 35 lat, rekomenduje zaś bankom przyjęcie 25-letniej maksymalnej długości kredytowania.

bDztDtfX

Ponadto Komisja proponuje odejście od sztywnych norm dotyczących maksymalnego wskaźnika DtL (debt to loan), odnoszącego się do relacji między wydatkami kredytobiorcy związanymi z obsługą zobowiązań - do jego dochodów. Obecnie w przypadku osób o dochodach nieprzekraczających przeciętnego poziomu w gospodarce narodowej, wskaźnik ten nie powinien przekraczać 50 proc., a w przypadku osób zarabiających więcej - 65 proc.

Według projektu banki powinny wewnętrznie ustalać limity DtL, zwracając jednak uwagę na sytuacje, gdy wskaźnik ten przekracza 40 proc. dla klientów, których dochody są niższe niż przeciętne wynagrodzenie w danym regionie, oraz gdy wskaźnik ten przekracza 50 proc. dla pozostałych osób.

KNF proponuje w dokumencie wprowadzenie także zapisów zaostrzających rekomendację S. W projekcie wskazano, że walutowe kredyty mieszkaniowe powinny być produktem niszowym, oferowanym wyłącznie kredytobiorcom uzyskującym trwałe dochody w walucie kredytu (obecnie takiego zapisu nie ma).

Poza tym w rekomendacji ma znaleźć się zalecenie, by banki nie kredytowały pełnej wartości nieruchomości stanowiącej przedmiot zabezpieczenia kredytu. Według projektu _ bank powinien ustalić wewnętrzne limity minimalnych wymagań w zakresie wkładu własnego, które powinny być zatwierdzone przez radę nadzorczą _. Limity te nie powinny być jednak sprzeczne z zapisami rekomendacji w zakresie tzw. wskaźnika LtV (loan to value), który określa procentowy współczynnik wartości kredytu do wartości zabezpieczenia.

bDztDtgd

Czytaj więcej [ ( http://static1.money.pl/i/h/179/m80051.jpg ) ] (http://dom.money.pl/wiadomosci/poradniki/artykul/kredyt;na;mieszkanie;z;doplata;zostaly;juz;tylko;dni,158,0,1216670.html) *Kredyt na mieszkanie z dopłatą. Zostały już tylko dni * Rządowy program dopłat przechodzi do historii. Kto zdąży złożyć wniosek, może liczyć nawet na ponad 100 tysięcy złotych. Zgodnie z propozycją KNF dot. LtV przez pierwszy rok obowiązywania rekomendacji limit wynosiłby 100 proc., w drugim roku 90 proc., a w kolejnych latach od 80 proc. do 90 proc. (w razie dodatkowego ubezpieczenia kredytu u wiarygodnego ubezpieczyciela). W przypadku kredytów na nieruchomości komercyjne wskaźnik LtV nie powinien przekraczać 50 proc.

Projekt dopuszcza możliwość wniesienia przez kredytobiorcę wkładu własnego, który pochodziłby z rządowego programu wsparcia rozwoju budownictwa mieszkaniowego.

W uzasadnieniu tej propozycji napisano, że z dokumentów Bazylejskiego Komitetu Nadzoru Finansowego wynika, że kredyt, dla którego LtV przekracza 80 proc., jest postrzegany jako produkt o podwyższonym ryzyku, a w przypadku kredytów o LtV przekraczającym 95 proc. i okresie kredytowania powyżej 25 lat, używa się pojęcia _ produkt o zwielokrotnionym ryzyku _.

Zastępca przewodniczącego KNF Wojciech Kwaśniak powiedział, że dokument został przekazany do publicznych konsultacji uczestnikom rynku finansowego, m.in. bankom udzielającym kredytów hipotecznych i Narodowemu Bankowi Centralnemu. Według niego propozycja Komisji _ w wielu aspektach czyni dotychczasowe standardy bardziej elastycznymi _.

bDztDtge

_ - W pierwszym kwartale powinniśmy zakończyć prace. A to oznacza, że po pierwszym kwartale będzie można ją wprowadzać do efektywnej działalności banków. Tu nie ma szczególnego pośpiechu. Ta rekomendacja dotyczy finansowania długoterminowego, tutaj zbędny pośpiech byłby nieodpowiedzialny _ - zaznaczył Kwaśniak.

Przy przygotowywaniu zmian w rekomendacji Komisji przyświecały trzy cele: uelastycznienie i złagodzenie rekomendacji - ale przy uwzględnieniu kwestii ryzyka systemowego; wzmocnienie bezpieczeństwa i ochrony klienta; zwiększenie długoterminowej stabilności sektora bankowego i całej gospodarki.

_ - Nadmierne poluzowanie regulacyjne mogłoby być niekorzystne dla przeciętnego gospodarstwa domowego i prowadzić do nieuzasadnionego wzrostu cen nieruchomości _ - zwrócił uwagę Andrzej Kotowicz z departamentu bankowości komercyjnej i specjalistycznej oraz instytucji płatniczych w urzędzie KNF.

Czytaj więcej w Money.pl
Łatwiej o kredyt? Prezydent zadowolony Prezydent Bronisław Komorowski spotkał się z szefem KNF Andrzejem Jakubiakiem.
Zdolność kredytowa w dół. Najbardziej u... Banki coraz bardziej niechętnie, udzielają wysokich kredytów hipotecznych.
Kredyt na samochód. Tyle możesz zyskać Prawie 100 zł można zyskać miesięcznie wybierając najkorzystniejszy kredyt na zakup używanego samochodu osobowego.
bDztDtgf
bDztDtgy
wiadomości
wiadmomości
Źródło:
KOMENTARZE
(0)