Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na
emigranci
18.06.2009 16:23

Emigranci nie wracają do kraju ze względu na kryzys

Emigranci nastawili się raczej na przetrwanie w kraju, w którym przebywają.

Podziel się
Dodaj komentarz
(NIOSH/CC/Flickr)

*Emigranci, którzy wyjechali z Polski po otwarciu unijnych rynków pracy, nastawili się raczej na przetrwanie w kraju, w którym przebywają. *

Natomiast tym, którzy wracają nie jest łatwo dostosować się do rynku pracy w Polsce - i planują kolejne wyjazdy za pracą. Takie są wnioski najnowszego raportu _ Powroty Polaków w okresie kryzysu gospodarczego. W pętli pułapki migracyjnej _ przygotowanego przez Centrum Stosunków Międzynarodowych.

Socjolog Krystyna Iglicka, autorka badań, zwraca uwagę, że powracający emigranci zarobkowi najczęściej wykonują za granicą prace poniżej swoich kwalifikacji. Gdy po kilku latach wracają - nie mogą pochwalić się doświadczeniem i osiągnięciami w swoim zawodzie. Nie są też gotowi podjąć zatrudnienia w takich rolach, w jakich pracowali za granicą, za polskie stawki wynagrodzenia.

Jak wykazały badania - 24 procent z tych, którzy wrócili przyznaje, że był to powrót nie z własnej woli, ale najczęściej z powodu utraty pracy lub pogorszenia warunków zatrudnienia. Przed wyjazdem nie miał pracy co dziesiąty badany - po powrocie z zagranicy trudności ze znalezieniem pracy miało 40 procent uczestników badań. Jak wynika z badań, na powrót z zagranicy bardzo rzadko decydują się rodziny z dziećmi.

Profesor Krystyna Iglicka zwraca uwagę, że państwo powinno zadbać o swoich obywateli, którzy decydują się pozostać za granicą - choćby wzmacniając organizacje polonijne. Ale też powinno ułatwiać powroty, na przykład poprzez uelastycznienie rynku pracy. Autorka badań jest zdania, że powracający z zagranicy mają podobne trudności z dostosowaniem do naszego rynku pracy, jak cudzoziemcy rozpoczynający pracę w Polsce.

Maciej Duszczyk, wicedyrektor Instytutu Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego i doradca premiera - jest zdania, że państwo powinno pomagać powracającym z zagranicy, ale jedynie w tym, by nie musieli pokonywać wielu przeszkód biurokratycznych. W jego ocenie nie jest możliwe zapewnienie powracającym ułatwień ekonomicznych, na przykład takich jak tańsze kredyty. Doradca premiera powiedział, finansowanie z budżetu państwa ulg dla powracających byłoby karaniem tych, którzy zostali w kraju.

Raporty Money.pl
*1000 emigrantów na każdy dzień członkostwa * Fala nowej emigracji zarobkowej liczy około 2,2 miliona osób. Ponad 1,8 miliona z nich wyjechało do pracy do krajów Unii Europejskiej.
Młoda emigracja ucieka tylko z Ameryki * Co trzeci Polak chce wracać z USA do kraju. W sumie w tym roku wróci co dziesiąty emigrant - wynika z badania *Money.pl.
Obalamy mit - nie będzie masowych powrotów z emigracji * Cztery piąte emigrantów nie wróci do Polski w najbliższym czasie - wynika z badania *Money.pl.
Tagi: emigranci, wiadomości, wiadmomości, gospodarka, najważniejsze, gospodarka polska, IAR
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz