Notowania

Przejdź na
gliński
07.03.2013 14:31

Gliński znalazł lek na kryzys? Jego zdaniem Polska dryfuje

- Polska dryfuje - ocenił prof. Piotr Gliński. Ubolewał, że swojego programu nie może przedstawić na sali plenarnej Sejmu.

Podziel się
Dodaj komentarz
(Rozbicki/Reporter)

*Polska jest w kryzysie, trzeba to zmienić - ocenił kandydat PiS na premiera prof. Piotr Gliński. Ubolewał, że swojego programu nie może przedstawić w czwartek na sali plenarnej Sejmu. *

Gliński swoje wystąpienie programowe przedstawił w jednej z sal sejmowych, na dwie godziny przed debatą nad wnioskiem PiS o konstruktywne wotum nieufności wobec rządu Donalda Tuska. Potem w trakcie debaty, na sali plenarnej, fragment tego wystąpienia odtworzył z tabletu prezes PiS Jarosław Kaczyński, który wystąpił w imieniu wnioskodawców.

Klub PiS od początku chciał, by głos w debacie mógł zabrać także Gliński, ale - według marszałek Ewy Kopacz - nie pozwala na to regulamin Sejmu.

_ - W dzisiejszej Polsce debata jest nie tyle solą demokracji, ale solą w oku niektórych polityków. Marszałek Sejmu nie dopuściła konstytucyjnego kandydata na premiera do debaty sejmowej na temat konstruktywnego wotum nieufności wobec rządu PO i PSL. Jest to wiekopomny wkład w historię polskiego parlamentaryzmu _ - mówił Gliński w swoim wystąpieniu. Dlatego - jak dodał - założenia programowe rządu technicznego przedstawia poza salą plenarną Sejmu.

Wystąpienie Glińskiego trwało nieco ponad godzinę. Przysłuchiwali mu się prezes PiS i politycy tej partii.

W ocenie Glińskiego rząd techniczny powołuje się _ w momencie szczególnego przesilenia politycznego spowodowanego kryzysem władzy _. - _ W Polsce mamy do czynienia z takim kryzysem. Obecny rząd nie radzi sobie z rozwiązywaniem najważniejszych dla Polaków problemów _ - ocenił kandydat PiS na premiera. _ Polska jest w kryzysie, Polska dryfuje. Trzeba to zmienić, a jedynym lekarstwem na ten kryzys jest rząd techniczny _ - przekonywał.

Jak podkreślił, w Polsce mamy do czynienia z kryzysem gospodarczym, fiskalnym, kryzysem zaufania do władzy i instytucji państwa, a także kryzysem zaufania obywateli do siebie nawzajem.

Gliński przedstawił propozycje rządu technicznego, które prezentował w ciągu ostatnich miesięcy na konferencjach prasowych z udziałem współpracujących z nim ekspertów.

Kandydat PiS zwrócił się do młodych Polaków: - _ To prawda, że zostaliście oszukani przez wielu plastikowych polityków. Zostańcie z nami. Możemy zmienić nasz kraj. Nie pytajcie, co Polska może zrobić dla was, ale zastanówcie się, co możecie zrobić dla Polski _.

Według Glińskiego należy zawrzeć pakt społeczny regulujący kwestię czasu pracy, tzw. umów śmieciowych. Elementem paktu byłoby przyjęcie ustawy, która pozwoliłaby na odmrożenie środków znajdujących się w Funduszu Pracy, reforma urzędów pracy.

Kandydat PiS postuluje przyjęcie ustawy wprowadzającej ubezpieczenie społeczne osób pozostających bez pracy _ bez własnej woli _ oraz ustawy o Narodowym Programie Zatrudnienia, zakładającej obniżenie składek ZUS dla absolwentów przez pierwsze lata pracy, zerowy ZUS przez 2 lata dla firm zakładanych przez młodych, ulgi dla firm na terenach o wysokim bezrobociu.

Prof. Gliński za potrzebne uznał odbiurokratyzowanie państwa i deregulację. - _ Proponujemy opcję zerową, czyli unieważnienie wszystkich regulacji reglamentujących obrót gospodarczy z datą 1 stycznia 2015 roku oraz zobowiązania ministerstw do utrzymania po tej dacie regulacji, które realizują ważny interes publiczny lub są wymagane przez międzynarodowe umowy _ - powiedział.

Zaproponował uproszczenie rejestracji firm, zmianę prawa upadłościowego, połączenie inspekcji, nowe kodyfikacje podatkowe, ulgi podatkowe na innowacje i rozwój. _ - Należy rozpatrzyć zasadność ewentualnego podniesienia dochodu zwolnionego od podatku do 4,5 tys. zł rocznie, wprowadzenia stawki 38 procent dla dochodów powyżej 25 tys. miesięcznie _ - powiedział.

_ - Postulujemy zakaz wypłacania dywidend przez banki przez kilka lat, zakaz udzielania kredytów w walutach obcych. Docelowo możliwa byłaby repolonizacja części banków z udziałem środków NBP _ - dodał. Gliński chce przyjęcia paktu samorządowego, który wprowadzi zasadę _ tyle zadań samorządów, ile finansowania _ oraz zmniejszy liczbę radnych o 10 procent.

Gliński opowiedział się za wprowadzeniem stypendium demograficznego w wysokości 1 tys. zł miesięcznie na dziecko od urodzenia do ukończenia 18. roku życia, a gdyby to okazało się ze względów na ograniczenie budżetu niemożliwe, zaproponował dwuletni urlop macierzyński, bon rodzinny, ulgi podatkowe na dzieci.

Darmowy wstęp do muzeów dla uczniów, utworzenie w państwowych radiu i telewizji dodatkowego kanału, który nadawałby audycje _ mediów obywatelskich _, powołanie Polskiego Korpusu Wolontariatu na wzór amerykańskiego Korpusu Pokoju, większe wsparcie państwa dla osób i organizacji monitorujących działania instytucji i osób publicznych oraz uruchomienie programu rewitalizacji Ochotniczej Straży Pożarnej, Kół Gospodyń Wiejskich, sieci uniwersytetów ludowych oraz _ orlików _ - to niektóre propozycje Glińskiego z dziedziny kultury i społeczeństwa obywatelskiego.

Za potrzebny uznał wprowadzenie osobistej odpowiedzialności urzędników w procesie stanowienia prawa, wprowadzenie powszechnego systemu ocen skutków regulacji, minimalizację biurokracji. Przedstawił pomysł powołania Rządowego Centrum Zarządzania.

Kandydat PiS na premiera zaproponował też nowy model funkcjonowania lekarzy rodzinnych, który - jak mówił - zakłada _ płacenie za aktywność, nie za bycie _, zmianę w wycenie świadczeń zdrowotnych, wprowadzenie powszechnej dostępności usług stomatologicznych dla dzieci, stworzenie sieci szpitali, zreformowanie lecznictwa ratunkowego.

Zdaniem Glińskiego w dziedzinie polityki zagranicznej Polska powinna kierować zasadą _ nieuznawania jakichkolwiek stref wpływów _ w swoim polu bezpieczeństwa, czyli Europie środkowej.

Czytaj więcej w Money.pl
Los rządu Glińskiego jest już przesądzony Sejm zajmie się wnioskiem PiS o konstruktywne wotum nieufności wobec rządu. Nie ma raczej szans, by wniosek uzyskał poparcie.
"Rząd zajmuje się głównie samym sobą" Kandydat PiS na premiera stwierdził, że jest blokowany przez media i marszałek Sejmu Ewę Kopacz.
Muzea za darmo. On ma taki plan Darmowy wstęp do muzeów dla uczniów i studentów, rozwinięcie oferty dla dzieci w placówkach kultury, opłacanie abonamentu radiowo-telewizyjnego razem z rachunkiem za prąd.
Tagi: gliński, wiadomości, wiadmomości, kraj, gospodarka, gospodarka polska, pap
Źródło:
PAP
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz