Notowania

gpw
21.02.2014 17:02

GPW. Coraz mniej inwestorów zagranicznych i indywidualnych

Inwestorzy zagraniczni w 2013 roku wygenerowali 47 proc. całości obrotów, a udział osób prywatnych z Polski spadł do 15 proc.

Podziel się
Dodaj komentarz
(GPW)

Inwestorzy zagraniczni w 2013 roku wygenerowali 47 proc. całości obrotów na rynku akcji Giełdy Papierów Wartościowych, co oznacza spadek o 1 pkt proc. wobec 2012 roku. To najliczniejsza grupa inwestorów. Z kolei w całym 2013 roku udział osób prywatnych z Polski w obrotach giełdowych spadł do 15 procent.

Na zdjęciu Adam Maciejewski, prezes GPW

GPW poinformowała w komunikacie, że wśród brokerów zagranicznych w drugiej połowie 2013 roku dominowały firmy z Wielkiej Brytanii (57 proc.), a na drugiej pozycji znalazły się instytucje z Francji (16 proc.).

Udział w obrotach na rynku akcji krajowych inwestorów instytucjonalnych w 2013 roku wzrósł rok do roku o 4 pkt proc., do 38 proc. Wśród nich dominowały TFI, których udział w obrotach w tej grupie w drugiej połowie roku wyniósł 34 proc. Na drugim miejscu w tej grupie uplasowały się podmioty świadczące usługi animatorów z udziałem na poziomie 30 proc., a na trzecim fundusze emerytalne z udziałem na poziomie 19 proc.

Aktywność inwestorów indywidualnych w całym 2013 r. stanowiła 15 proc. całości obrotów. Giełda podała, że w drugim półroczu 2013 r. został zatrzymany kilkuletni trend spadkowy udziału inwestorów indywidualnych w obrotach na rynku głównym - ich udział w rynku wzrósł w tym okresie z 14 proc. do 16 proc.

Na rynku NewConnect nadal dominującą rolę odgrywają inwestorzy indywidualni, którzy w całym 2013 r. odpowiadali za 69 proc. obrotów.

Również na rynku derywatów w 2013 r. wiodącą rolę odgrywali krajowi inwestorzy indywidualni. Na rynku kontraktów terminowych ich udział w obrotach kształtował się na poziomie 50 proc., natomiast na rynku opcji na poziomie 37 proc.

W całym 2013 rok udział osób prywatnych z Polski w obrotach giełdowych spadł do 15 procent. Władze GPW podkreślają jednak, że II półrocze pod tym względem było lepsze od pierwszego. W ciągu pierwszych 6 miesięcy ubiegłego roku udział ten wynosił 14 procent, by zwiększyć się do 16 procent w kolejnym półroczu.

Wiceprezes GPW Beata Jarosz na dzisiejszej konferencji prasowej podkreśliła, że Giełda robi bardzo wiele, by inwestorzy ci byli obecni.

- _ To jest edukacja, duża współpraca ze Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych. Staramy się też edukować w zakresie nowej oferty produktowej, bo widzimy absolutną siłę w inwestorach indywidualnych. To jest naprawdę wielka siła _ - powiedziała Jarosz.

Udział inwestorów zagranicznych w obrotach giełdowych w 2013 roku wynosił 47 procent, czyli był o punkt procentowy większy niż rok wcześniej.

- _ Wszystkie kategorie są obecne na naszym rynku i to jest nasza siła. Jesteśmy atrakcyjni dla emitentów, ponieważ ci, którzy wybierają rynek, patrzą na strukturę inwestorów. A my nie jesteśmy rynkiem lokalnym _ - dodała rzecznik GPW.

Skonsolidowany zysk netto GPW w czwartym kwartale 2013 roku wyniósł 28,5 mln zł wobec 21,1 mln zł rok wcześniej i był wyższy od konsensusu na poziomie 24,1 mln zł. W całym 2013 r. giełda zarobiła na czysto 113,5 mln zł, czyli o 6,9 proc. więcej niż w 2012 r.

Jak podkreśliła podczas piątkowej konferencji prasowej wiceprezes GPW Beata Jarosz, biorąc pod uwagę sytuację na polskim i międzynarodowych rynkach, wyniki grupy należy uznać za dobre.

Z zaprezentowanych przez nią danych wynika, iż w minionym roku przychody grupy GPW sięgnęły 283,8 mln zł, co okazało się rekordowym wynikiem. Porównując to z 2012 r., przychody grupy zwiększyły się o 9,9 mln zł, czyli o 3,6 proc. To efekt m.in. wzrostu przychodów z rynku towarowego (odpowiadają za 26,8 proc. przychodów całej grupy), które osiągnęły 76 mln zł, czyli urosły o 21,3 proc. rok do roku.

Z kolei przychody z rynku finansowego wyniosły w 2013 r. 205,3 mln zł, co oznacza spadek w ujęciu rocznym o 1,4 proc. Był to skutek znaczącej obniżki opłat transakcyjnych na rynku akcji i instrumentów pochodnych wprowadzonej na początku 2013 r. Spadek przychodów mógł być tu większy, gdyby nie rosnące obroty sesyjne akcjami, których wartość w 2013 r. wyniosła 220,2 mld zł i była wyższa o ponad 17 proc. w ujęciu rocznym.

Giełda poinformowała, że jej udział w obrotach akcjami w regionie Europy Środkowej i Wschodniej wyniósł w 2013 r. 58,5 proc. wobec 54,3 proc. rok wcześniej.

Jarosz powiedziała, że wynik EBIT grupy GPW wyniósł w minionym roku 156,9 mln zł (plus 3,8 proc. rdr), a zysk na akcję sięgnął 2,70 zł, wobec 2,52 zł w 2012 r.

Wskazała, że włączenie TGE do grupy GPW miało istotny wpływ na koszty działalności operacyjnej, które w 2013 r. wyniosły 166,2 mln zł i były wyższe o 11,9 proc. rdr. Koszty operacyjne wzrosły również przez modernizację technologii na polskim rynku kapitałowym, którą GPW zakończyła 5 kwietnia 2013 r. wdrożeniem nowego systemu transakcyjnego UTP.

Wiceszefowa giełdy przypomniała, że niedawno Rada Giełdy zatwierdziła strategię rozwoju warszawskiej giełdy - GPW.2020. Jej celem jest m.in. dywersyfikacja produktów i usług, która ma wzmocnić grupę.

Wskazała, że w 2014 roku GPW planuje wprowadzenie nowych produktów, w tym opcje na akcje, opcje binarne i miesięczne, kontrakty terminowe na energię elektryczną rozliczane finansowo, czy dywersyfikację działalności w obszarze rynku towarowego poza obrotem energią elektryczną i prawami majątkowymi.

Ponadto grupa chce pozyskiwać nowych uczestników rynku akcji i instrumentów pochodnych, m.in. w ramach programu High Volume Provider. - _ Prowadzimy też działania w celu pozyskiwania nowych emitentów. Obecnie kilkanaście podmiotów prowadzi przygotowania do debiutu na GPW. Szukamy też spółek za granicą, planujemy m.in. duży roadshow w Chinach, mamy sygnały, że przynajmniej jedna spółka z Chin chce wejść na GPW _ - powiedziała.

W minionym roku na GPW zadebiutowało łącznie 65 spółek, co dało warszawskiej giełdzie siódme miejsce na świecie pod względem dynamiki wzrostu liczby spółek. Na koniec zeszłego roku na obu parkietach w Warszawie notowanych było razem 895 firm.

Czytaj więcej w Money.pl

Tagi: gpw, giełda, wiadomości, wiadmomości, kraj, gospodarka, najważniejsze, gospodarka polska, pap, giełda na żywo
Źródło:
money.pl
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz