Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

Grupa Azoty: ważna decyzja dotycząca sprzedaży akcji

0
Podziel się

Jerzy Marciniak, prezes zarządu Grupy Azoty: celem jest stworzenie liczącej się w Europie polskiej grupy nawozowo-chemicznej.

Grupa Azoty: ważna decyzja dotycząca sprzedaży akcji
(Sławomir Kłak/ZA Puławy)
bEicekth

_ Sukces emisji akcji serii D Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A. (Azoty Tarnów) i wzrost udziału w kapitale Zakładów Azotowych Puławy S.A. (ZA Puławy) do 83,7 proc. oznacza, że Azoty Tarnów ogłoszą wezwanie do sprzedaży pozostałych akcji ZA Puławy - _ czytamy w komunikacie Grupy Azoty.

Transakcja powiększenia Grupy Azotów Tarnów o Zakłady Azotowe Puławy S.A. rozpoczęła się 13 lipca ogłoszeniem wezwania na 32 proc. akcji puławskiej spółki. _ - Od początku zdawaliśmy sobie sprawę, że ten proces będzie długi i skomplikowany. Jednak głębokie przekonanie o zasadności przedsięwzięcia mającego na celu stworzenie liczącej się w Europie polskiej grupy nawozowo-chemicznej, a także zaangażowanie wszystkich stron - od obu spółek, Ministerstwa Skarbu Państwa, doradców oraz akcjonariuszy naszych firm pozwoliły doprowadzić transakcję do zakończenia - _ mówi Jerzy Marciniak, prezes zarządu Grupy Azoty.

Teraz obie spółki czeka praca związana z ustaleniem kolejnych szczegółów współpracy i wypełnieniem umowy konsolidacyjnej. _ - Zgoda Komisji Europejskiej na koncentrację pozwoli nam na dokładne zbadanie wszelkich obszarów w celu uzyskania jak największych efektów synergii - _ dodaje prezes Marciniak.

bEicektj

Po wzroście udziału Azotów Tarnów w kapitale ZA Puławy do 83,7 pro.c, tarnowska spółka zgodnie z prawem będzie musiała ogłosić wezwanie na sprzedaż pozostałych akcji ZA Puławy. _ - Myślę, że nie będziemy zwlekać z ogłoszeniem wezwania, aby umożliwić akcjonariuszom Puław, którzy nie wymienili swoich akcji na papiery Azotów Tarnów, sprzedaż walorów - _ mówi prezes Marciniak.

Komisja Europejska zgodziła się kilka dni temu na połączenie Azotów Tarnów i Zakładów Azotowych Puławy. - _ To ważny etap konsolidacji, która ma doprowadzić do powstania jednego z liderów sektora chemicznego - _ skomentował tę decyzję minister skarbu Mikołaj Budzanowski. _ Komisja Europejska wydała decyzję o niezgłoszeniu sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji w postaci przejęcia przez spółkę (Azoty Tarnów) kontroli nad spółką Zakłady Azotowe Puławy SA i stwierdzeniu jej zgodności ze wspólnym rynkiem, co oznacza bezwarunkową zgodę na dokonanie koncentracji - _ poinformowano w raporcie.

Tym samym Tarnów uzyskał uprawnienie do wykonywania prawa głosu z 14 mln 32 tys. 26 akcji ZA Puławy, co stanowi 73,4 proc. kapitału zakładowego Puław. Aktualnie łączny udział spółki w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Puław wynosi 83,7 proc.

Decyzja Komisji Europejskiej potwierdza słuszność naszych starań w kierunku konsolidacji sektora chemicznego. Zgoda KE ma charakter bezwarunkowy, co świadczy o pełnej akceptacji decyzji o powiększeniu Grupy Azoty o nowy podmiot. Oczekujemy, że Grupa będzie w stanie osiągać lepsze od rynku wyniki operacyjne i stopy zwrotu dla akcjonariuszy. Tylko od rozpoczęcia procesu konsolidacji łączna kapitalizacja ZAT i ZAP wzrosła o 1,7 mld zł, czyli o 38 proc.

bEicektp

_ - Decyzja Komisji Europejskiej to ważny etap całego procesu konsolidacji, który finalnie ma doprowadzić do powstania jednego z europejskich liderów sektora chemicznego. Skala i dywersyfikacja działalności Grupy Azoty, a także inwestycje, jakie spółki mają w planach, będą miały niebagatelny wpływ na branżę w ciągu następnych pięciu lat _ - ocenił szef resortu skarbu.

Spółka w związku z rozliczeniem oferty publicznej akcji serii D nabyła 14 mln 32 tys. 26 akcji Puław, stanowiących 73,4 proc. kapitału spółki i uprawniających do takiego samego udziału w głosach. Celem emisji akcji serii D było sfinansowanie drugiego etapu przejęcia Zakładów Azotowych Puławy. Parytet wymiany wynosił 2,5 akcji Tarnowa za jedną akcję Puław.

Wśród podmiotów, które zbyły akcje na rzecz Azotów Tarnów, są: Skarb Państwa, ING OFE, Aviva OFE i PZU OFE Złota Jesień. Po wymianie każdy z nich ma akcje Tarnowa reprezentujące co najmniej 5 proc. łącznej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. Swoje akcje sprzedały też fundusze emerytalne grupy PKO BP.

Tarnów w połowie lipca wezwał do sprzedaży 6 mln 116 tys. 800 akcji Puław, stanowiących 32 proc. walorów, po 110 zł za akcję. W wezwaniu złożono zapisy na 10,3 proc. akcji. Ok. 10 proc. akcji sprzedała w wezwaniu Kompania Węglowa, natomiast zbycie przez Skarb Państwa pozostałych akcji Puław miało nastąpić w drodze wymiany akcji.

bEicektq

Pod koniec września ZA Puławy i Grupa Azoty podpisały porozumienie określające zasady konsolidacji obu spółek w ramach wspólnej grupy kapitałowej. W listopadzie firmy zawarły umowę określającą zasady współpracy w ramach konsolidacji.

Podstawowymi celami strategicznymi grupy mają być: notowanie akcji Grupy Azoty w WIG 20, dążenie do zapewnienia akcjonariuszom spółek z grupy jednego z najwyższych w branży zwrotu z powierzonego kapitału oraz utrzymanie trwałej pozycji jednego z liderów w zakresie produkcji nawozów w Europie i liczącego się gracza na świecie.

Azoty Tarnów to największa w Polsce firma chemiczna, notowana na GPW, w której Skarb Państwa ma nieco ponad 32 proc. udziałów. Kontrolowana przez państwo Grupa PZU (w tym OFE PZU) ma ponad 10,30 proc. akcji. Reszta należy do innych funduszy emerytalnych i rozproszonego akcjonariatu. Zakłady Azotowe Puławy to spółka giełdowa. Produkuje głównie nawozy sztuczne, a także tworzywa sztuczne. Jest jedynym w Polsce, a trzecim na świecie producentem melaminy.

bEicektK
Źródło:
money.pl
KOMENTARZE
(0)