Notowania

Gwarancje dla depozytów do 50 tysięcy euro

Sejm zajmuje się nowelizacją ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym.

Podziel się
Dodaj komentarz
(PAP/Bartłomiej Zborowski)

Stuprocentowe gwarancje do 50 tys. euro dla depozytów bankowych będą obowiązywać bezterminowo i mają być wpisane do ustawy - przewiduje projekt nowelizacji ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, którego drugie czytanie odbyło się w piątek w Sejmie.

Ministerstwo Finansów planowało, by wyższa kwota gwarancji dla depozytów wynikała z rozporządzenia i obowiązywała czasowo do końca 2009 roku.

Zgodnie z przyjętą w czwartek przez sejmową Komisję Finansów Publicznych poprawką do projektu nowelizacji, na którą składają się propozycje rządowe i poselskie, właściciel depozytów będzie mógł domagać się od funduszu kwoty odpowiadającej maksymalnie 50 tys. euro.

Posłowie wszystkich klubów - mimo zastrzeżeń - zadeklarowali poparcie dla zawartych w projekcie rozwiązań. Najwięcej kontrowersji budziło ograniczenie liczby przedstawicieli Narodowego Banku Polskiego w radzie nadzorczej BFG.

Wiceminister finansów Katarzyna Zajdel-Kurowska odpowiadając na pytania posłów tłumaczyła, że nowelizacja przewiduje wycofanie NBP z finansowania funduszu. _ - Komisja Europejska wskazała, że jest to niezgodne z prawem unijnym _ - powiedziała. Dodała, że z powodu deklaracji o przystąpieniu polski do strefy euro musimy likwidować wszystkie bariery legislacyjne sprzeczne z prawem wspólnotowym.

Zdaniem wiceminister, skoro NBP przestanie finansować fundusz, to uzasadnione jest ograniczenie liczby jego przedstawicieli w radzie BFG. Wzrośnie natomiast liczba przedstawicieli Ministerstwa Finansów, które będzie odgrywać główną rolę w nadzorze nad BFG, oraz banków.

Zajdel-Kurowska zapewniła, że rola banku centralnego nadal jednak będzie duża. NBP będzie mógł udzielać kredytów BFG. Wiceminister zwróciła uwagę, że w projekcie znalazła się autopoprawka rządowa, zgodnie z którą fundusz będzie mógł zaciągnąć pożyczkę od państwa. Teraz fundusz dysponuje kwotą ok. 5 mld zł.

* **ZOBACZ TAKŻE:** 
* [ Bezpieczne depozyty do 175 tys. złotych ]( http://news.money.pl/artykul/bezpieczne;depozyty;do;175;tys;zlotych,240,0,376560.html )
* [ UE: Gwarantowane depozyty do 100 tys. euro? ]( http://news.money.pl/artykul/ue;gwarantowane;depozyty;do;100;tys;euro,122,0,375162.html )
* [ Rostowski w CNN: Polska to ekonomiczna oaza ]( http://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/rostowski;w;cnn;polska;to;ekonomiczna;oaza,106,0,376170.html )
* [ Zuber: Polskie banki nie potrzebują pomocy państwa ]( http://www.money.pl/archiwum/mikrofon/artykul/zuber;polskie;banki;nie;potrzebuja;pomocy;panstwa,188,0,376252.html )
* [ Szef NBP: Wiele przemawia za obniżką stóp ]( http://www.money.pl/banki/wiadomosci/artykul/szef;nbp;wiele;przemawia;za;obnizka;stop,38,0,376358.html )
* [ Co podczas kryzysu zrobić z funduszami, lokatami i kredytami? ]( http://www.money.pl/gielda/poradniki/artykul/co;podczas;kryzysu;zrobic;z;funduszami;lokatami;i;kredytami,34,0,375586.html )

Zajdel-Kurowska mówiła o konsekwencjach podniesienia gwarancji do 50 tys. euro. _ - Trzeba będzie obciążyć banki większą kontrybucją do funduszu. Nie można jednak mieć ciastka i zjeść ciastka. Większe opłaty spowodują wyższe koszty w systemie bankowym (...) Niestety zostanie to w jakimś stopniu przerzucone na klienta _ - powiedziała wiceminister.

Jej zdaniem konieczne jest doprecyzowanie przepisu określającego poziom maksymalnych gwarancji, aby było jasne, że ochrona dla 50 tys. euro dotyczy jednej osoby i depozytów w całym systemie bankowym.

Minister wyjaśniła ponadto, że w przypadku, gdyby konta były prowadzone przez współmałżonków lub wspólnie z osobą uprawnioną, to kwota gwarancji uległaby podwojeniu. Zajdel-Kurowska powiedziała ponadto, że gwarancje nie będą dotyczyć depozytów w SKOK-ach, gdyż te nie podlegają nadzorowi bankowemu.

Występujący w Sejmie prezes NBP Sławomir Skrzypek zapewnił, że polski system bankowy jest bezpieczny. -_ Sytuacja na rynku jest dobra. Nasze depozyty są bezpieczne, a sytuacja, z którą się borykamy, polega na pewnym osłabieniu zaufania zaimportowanym z zagranicy _ - uspokajał.

Prezes NBP zarzucił jednak rządowi, że próbuje zmarginalizować rolę banku centralnego w BFG. Ograniczenie liczby przedstawicieli banku w funduszu nazwał _ niepotrzebną wrzutką _, która czyni ustawę dyskusyjną. Przypomniał ponadto, że na kontach funduszu są już pieniądze pochodzące z NBP i nadal tam będą.

- _ Ograniczenie roli NBP w systemie bezpieczeństwa jest sprzeczne z opiniami Europejskiego Banku Centralnego _ - oświadczył Skrzypek. Zaapelował, by _ w imię dobra naszego systemu bezpieczeństwa finansowego _ posłowie _ pominęli ten fragment ustawy _.

Depozyty zgromadzone w bankach działających w Polsce gwarantowane są przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Obecnie kwota depozytu nieprzekraczająca 1 tys. euro jest gwarantowana w całości. Natomiast w przypadku depozytów wyższych niż tysiąc euro kwota w przedziale od 1 tys. euro do 22,5 tys. euro gwarantowana jest w 90 proc.

Z powodu zapowiedzianych poprawek poselskich projekt ponownie trafi do sejmowej Komisji Finansów Publicznych.

Tagi: bankowy fundusz gwarancyjny, wiadomości, gospodarka, polityka, najważniejsze, gospodarka polska, banki
Źródło:
PAP
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz