Notowania

mfw
18.12.2013 10:55

Kłopoty Białorusi. "Zagrożona stabilność gospodarcza kraju"

MFW prognozuje utrzymanie się niskiego tempa wzrostu na Białorusi oraz trudności w bilansie płatniczym.

Podziel się
Dodaj komentarz
(Kacharava/iStockphoto)

Władze Białorusi powinny podjąć zdecydowane działania wobec zagrożeń dla stabilności gospodarczej kraju - oceniła Rada Gubernatorów Międzynarodowego Funduszu Walutowego po przeprowadzeniu monitoringu na Białorusi.

MFW prognozuje utrzymanie się niskiego tempa wzrostu na Białorusi oraz trudności w bilansie płatniczym.

_ Istnieje poważne ryzyko pogorszenia się sytuacji. W szczególności dalsze pogorszenie salda rachunku obrotów bieżących lub bilansu płatniczego może zwiększyć presję na rezerwy walutowe i rubla białoruskiego _ - podkreśla MFW w raporcie, o którym piszą białoruskie media. Jak dodaje MFW, w pierwszym półroczu deficyt salda rachunku obrotów bieżących wyniósł 9,5 proc. PKB.

MFW zwraca uwagę na niski wzrost gospodarczy Białorusi - 1,1 proc. PKB w ciągu dziewięciu miesięcy tego roku - przy znacznym wzroście zarobków; według danych urzędu statystycznego Biełstat średnie wynagrodzenie w październiku wynosiło równowartość 599 USD. Eksperci MFW oceniają, że niepokój budzą także zagrożenia w sferze bankowości, m.in. w związku z szybkim wzrostem kredytowania w walutach obcych. Wszystko to sprzyja pogłębieniu braku wewnętrznej równowagi gospodarczej. Inflacja wprawdzie zahamowała w pierwszym półroczu, ale we wrześniu znów wzrosła i jest obecnie dwucyfrowa; według Biełstatu wynosi 13,8 proc. po 11 miesiącach tego roku.

Wobec zagrożeń dla stabilności i spadku rezerw MFW zaleca władzom Białorusi zaostrzenie polityki makroekonomicznej oraz głębokie reformy strukturalne, w tym kompleksową liberalizację cen, zmniejszenie roli państwa w gospodarce oraz wzmocnienie osłon socjalnych.

MFW uważa za niezbędne m.in. powstrzymanie wzrostu wynagrodzeń w 2014 roku oraz radykalne zmniejszenie kredytowania celowego i przekazanie go Bankowi Rozwoju w celu stymulowania działania banków państwowych na zasadach komercyjnych.

Gubernatorzy MFW z zadowoleniem przyjęli podjęte ostatnio kroki zmierzające do ograniczenia kredytowania bankowego na Białorusi, apelując jednocześnie o uważne monitorowanie rozwoju sytuacji w tej sferze.

_ Poparcie nowej umowy z Funduszem będzie zależeć od zdecydowanego zaangażowania Białorusi w kompleksowy pakiet posunięć zmierzających do przeprowadzenia takich reform w połączeniu ze zdecydowaną polityką makroekonomiczną _ - podkreślono.

10 października rząd i bank narodowy Białorusi zatwierdziły plan reform strukturalnych. Jak zaznaczył wiceminister gospodarki Dźmitry Hałuchou, ich celem jest położenie fundamentów pod zwiększenie efektywności i konkurencyjności białoruskiej gospodarki. Przewidziano m.in. działania w sferze prywatyzacji, ograniczenie kredytowania gospodarki oraz zreformowanie systemu emerytalnego.

Czytaj więcej w Money.pl

Tagi: mfw, wiadomości, wiadmomości, gospodarka, gospodarka światowa
Źródło:
PAP
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz