Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Komisja gospodarki za zmianą ustawy o efektywności energetycznej

0
Podziel się:

Poparto jedną poprawkę redakcyjną, nieznacznie korygującą tytuł nowelizacji. Zaproponowana przez Ministerstwo Gospodarki zmiana likwiduje przepisy określające wymogi, jakie powinna spełniać osoba, która chce zostać audytorem.

Komisja gospodarki za zmianą ustawy o efektywności energetycznej
(cnythzl/iStockphoto)
bEJTnreJ

Sejmowa komisja gospodarki poparła w pierwszym czytaniu rządowy projekt zmiany ustawy o efektywności energetycznej, która znosi regulowanie zawodu audytora efektywności energetycznej.

Poparto jedną poprawkę redakcyjną, nieznacznie korygującą tytuł nowelizacji. Zaproponowana przez Ministerstwo Gospodarki zmiana likwiduje przepisy określające wymogi, jakie powinna spełniać osoba Zgodnie z projektem, zmiana nie będzie pociągała za sobą żadnych wydatków z budżetu państwa, limit takich wydatków w nowelizacji określono na 0 zł.

Zgodnie z obowiązującymi dziś regulacjami, audyt efektywności energetycznej może sporządzić osoba, która: ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych; nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub przestępstwo skarbowe.

bEJTnreL

Musi mieć ukończone magisterskie studia wyższe w zakresie technicznym, a także odbyć specjalne szkolenie lub ukończyć co najmniej roczne studia podyplomowe umożliwiające uzyskanie odpowiedniej wiedzy. Konieczne jest także złożenie z wynikiem pozytywnym egzaminu na audytora efektywności energetycznej. Brak takich kwalifikacji uniemożliwia sporządzenie audytu efektywności energetycznej.

Według uzasadnienia nowelizacji, w praktyce oznacza to, że audyt nie zostanie uznany przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, jeśli wykona go osoba bez kwalifikacji ustawowych, nawet jeśli zrobiono go rzetelnie i fachowo.

Jednocześnie wraz z likwidacją wymogów nowelizacja uchyla inne przepisy związane z wykonywaniem tego zawodu, dotyczące m.in. przesłanek utraty uprawnień zawodowych, obowiązku ubezpieczania się od odpowiedzialności cywilnej, powoływania przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki komisji kwalifikacyjnych przeprowadzających egzamin na audytora.

Odpowiednią jakość audytu mają gwarantować przepisy, określające sposób jego sporządzania. Np. audyt dla niektórych przedsięwzięć, np. urządzeń elektroenergetycznych w elektrowniach, będzie mógł być sporządzony jedynie przez osoby posiadające kwalifikacje do eksploatacji sieci, urządzeń lub instalacji.

bEJTnreR

Autorzy zmiany uważają, że nowe regulacje zwiększą dostęp do zawodu audytora efektywności energetycznej; w rezultacie mają spowodować wzrost konkurencji na rynku, obniżkę cen i większą dostępność usług. Powinny także przyczynić się do powstawania nowych firm zajmujących się sporządzaniem audytów.

Czytaj więcej w Money.pl
Kraje z kłopotami: Polska, Grecja, Portugalia Komisja Europejska wezwała dziś Polskę do przyjęcia do polskiego prawa dyrektywy UE o bezpieczeństwie jądrowym
Sandero w wersji GT - sport dla oszczędnych? Dacia Sandero to niedrogie, spokojne, stateczne i nieco nudne autko na rynek europejski dla...
Te zmiany dotkną setki tysięcy osób System wynagradzania nauczycieli jest tematem negocjacji w MEN. Będą zmiany w Karcie Nauczyciela?
bEJTnrfm
wiadomości
wiadmomości
Źródło:
PAP
KOMENTARZE
(0)