Notowania

nbp
25.06.2014 11:16

Konsumpcja w Polsce. NBP przewiduje odbudowę popytu

W raporcie NBP wskazano, że polepszyła się sytuacja na rynku pracy w I kwartale 2014 r., co miało przełożenie na przyspieszenie spożycia indywidualnego i wzrost dochodów gospodarstw domowych.

Podziel się
Dodaj komentarz
(Szymon Blik/REPORTER)

Większość sygnałów wskazuje na możliwość odbudowy popytu konsumpcyjnego w najbliższej przyszłości - wynika z opublikowanego raportu NBP _ Sytuacja finansowa sektora gospodarstw domowych w IV kw. 2013 r. _

_ Obydwa syntetyczne wskaźniki ufności konsumenckiej - bieżący i wyprzedzający - mierzące nastroje konsumenckie od początku 2013 r. odnotowały systematyczne wzrosty, utrzymując jednak wciąż negatywny poziom ocen. Od drugiego kwartału 2013 r. ciągłej poprawie ulegał wskaźnik oceniający, czy jest dobry czas na dokonywanie poważnych zakupów, który (jak wynika z analiz IE) najlepiej spośród pozostałych wskaźników koniunktury pokazuje kierunki zmian przyszłej konsumpcji indywidualnej _ - napisano w raporcie NBP.

Dodano, że _ silniej niż wskaźniki koniunktury konsumenckiej ze spożyciem powiązana jest sprzedaż detaliczna towarów, która w I kwartale br. przyspieszyła do 5,5 proc. rdr wobec wzrostu o 4,2 proc. rdr w IV kw. 2013 r., co, wspierane odczytami wskaźników ufności konsumenckiej, jest zgodne z przyspieszeniem dynamiki spożycia indywidualnego z 2,1 proc. w IV kw. 2013 r. do 2,6 proc. w I kw. 2014 r. i jest pozytywnym sygnałem w zakresie kształtowania się popytu konsumpcyjnego w następnych kwartałach _.

Autorzy raportu zaznaczają, że spadek realnego wzrostu dochodów do dyspozycji gospodarstw domowych (GD) w IV kw. 2013 r. jest jednak negatywnym sygnałem dla spożycia.

_ Niemniej jednak obserwowane w kolejnych kwartałach stopniowe podwyższenie się tempa wzrostu aktywności gospodarczej, widoczne m.in. dla produkcji sprzedanej przemysłu, stopniowo poprawiających się (i wychodzących z głębokiego regresu) wyników budownictwa oraz we względnie stabilnych tendencjach wzrostowych sektora usługowego powinny przełożyć się na wzrost dochodów do dyspozycji sektora GD _ - napisano.

W raporcie wskazano, że wyraźnie polepszyła się też sytuacja na rynku pracy w I kwartale 2014 r., co miało przełożenie na przyspieszenie spożycia indywidualnego w I kwartale bieżącego roku i prawdopodobnie wzrost dochodów do dyspozycji gospodarstw domowych.

_ Ponadto, czynnikami mogącymi pozytywnie wpływać na popyt konsumpcyjny w najbliższym czasie są: obserwowana w ostatnich miesiącach niska stopa inflacji, niskie oczekiwania inflacyjne oraz wspierający wydatki konsumpcyjne wzrost kredytu. W IV kwartale 2013 r. (po redukcji wahań sezonowych) dynamika spożycia prywatnego była nieco wyższa niż dynamika dochodów _ - napisano.

Czytaj więcej w Money.pl

Tagi: nbp, wiadomości, wiadmomości, kraj, gospodarka, gospodarka polska
Źródło:
PAP
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz