Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na
pkb
16.08.2005 15:39

MF: Wzrost PKB w II kwartale roku wyniesie 2,5 proc.

Ministerstwo Finansów szacuje w swoim lipcowym raporcie makroekonomicznym, że po wzroście o 2,1 proc. w I kwartale PKB, w II kwartale wzrósł o 2,5 proc., a wzrost inwestycji przyspieszy do około 4 proc. po wzroście o 1 proc. w I kw.

Podziel się
Dodaj komentarz

"Realne tempo wzrostu PKB w I kw. 2005 r. było najniższe od początku ożywienia gospodarczego w 2003 r. Spowodowane było to efektem statystycznym wysokiej bazy w analogicznym kwartale ubiegłego roku, który to efekt wpłynął również na dynamikę roczną PKB w II kw. Analiza tempa wzrostu składowych PKB wskazuje, że w II kw. 2005 r. polska gospodarka rozwijała się w tempie 2,5 proc." - napisano w raporcie.

"Pomimo niskich dynamik w skali roku, PKB oczyszczony z wpływu czynników o charakterze sezonowym rośnie coraz szybciej. Wzrost kwartał do kwartału (kdk) tej kategorii ekonomicznej przyspiesza już trzeci kwartał z kolei. Szacujemy, że w II kw. 2005 r. realny wzrost kdk PKB wyrównanego sezonowo był o ok. 0.3-0.4 pkt. proc. większy niż w I kw. br" - dodaje MF.

MF pisze, że wyniki budownictwa wskazują, iż tempo wzrostu inwestycji przyspieszyło.

"Szacujemy, że w II kw. 2005 r. nakłady brutto na środki trwałe wzrosły realnie o ok. 4,0 proc. Taki wzrost inwestycji pozwoli osiągnąć dodatni wkład we wzrost PKB ze strony akumulacji, pomimo oczekiwanej przez nas ujemnej kontrybucji zapasów. Ujemny wkład zapasów związany jest z dużą bazą statystyczną z 2004 r., kiedy to zapasy, na skutek wzmożonej aktywności gospodarczej, przyrastały w szybkim tempie" - pisze MF.

MF pisze, że analizując procesy inwestycyjne warto zwrócić uwagę na zaskakujące zjawisko:

"Ostatnie analizy gospodarki światowej wskazują, że firmy z pożyczkobiorców zaczęły wykazywać dodatnie oszczędności netto. Utrzymanie się takiej tendencji stawia pod znakiem zapytania oczekiwania na boom inwestycyjny w najbliższej przyszłości, a jednocześnie rodzi pytanie w jaki sposób przedsiębiorstwa zamierzają się dalej rozwijać".

MF szacuje, że wkład popytu krajowego we wzrost PKB w II kwartale br. był wyższy niż w poprzednim kwartale i wyniósł około 1,5 proc. (w I kwartale wkład ten wyniósł około 1,1 proc.)

"Szacujemy, że wkład spożycia zbiorowego we wzrost PKB w analizowanym kwartale będzie zbliżony do wielkości, jaką odnotowano w I kwartale, kiedy to wyniósł on 0,5 pkt. proc. Uważamy, że tempo wzrostu popytu konsumpcyjnego gospodarstw domowych w II kwartale br. nieznacznie wzrosło w stosunku do poprzedniego kwartału i osiągnęło wartość 1,8 proc. wobec 1,7 proc. w I kwartale, co daje największy wkład w PKB spośród wszystkich składowych produktu krajowego" - pisze MF.

MF na podstawie danych z bilansu płatniczego ocenia, że kontrybucja eksportu netto we wzrost produktu krajowego będzie także bardzo podobna do wielkości z I kwartału, czyli 1 pkt. proc.

"Reasumując, naszym zdaniem nastąpiła nieznaczna odbudowa popytu krajowego, która przełoży się na nieco wyższy wzrost gospodarczy w II kwartale 2005 r." - napisało MF.

Tagi: pkb, gospodarka, wiadomości, najważniejsze, gospodarka polska
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz