Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

Mniej pieniędzy na ratowanie firm i reprywatyzację

0
Podziel się

Rząd ratuje budżet, tnąc środki dla byłych właścicieli i upadających przedsiębiorstw.

Mniej pieniędzy na ratowanie firm i reprywatyzację
(kprm.gov.pl)
bDznaztx

*Rząd chce w ciągu najbliższych dwóch lat zmniejszyć wpływy do Funduszu Reprywatyzacji oraz Funduszu Restrukturyzacji Przedsiębiorców. *
*Z Funduszu Reprywatyzacji zaspokajane są roszczenia dawnych właścicieli i spadkobierców. Z kolei pieniądze z Funduszu Restrukturyzacji Przedsiębiorców trafiają na ratowanie i restrukturyzację firm. *
Jak poinformowano po posiedzeniu rządu, odpis na Fundusz Reprywatyzacji zostanie zmniejszony z obecnych 5 proc. do 1,5 proc. środków uzyskanych ze sprzedaży akcji należących do Skarbu Państwa ( na zdjęciu minister Aleksander Grad) w każdej skomercjalizowanej spółce.

Przyszła ustawa przewiduje również zmniejszenie wpływów z prywatyzacji w latach 2010-2011 z dotychczasowych 15 proc. do 3 proc., które trafiają do Funduszu Restrukturyzacji Przedsiębiorców.

_ - Środki nadal będą przeznaczane na wsparcie restrukturyzacyjnych procesów w przedsiębiorstwach, szczególnie tych przeznaczonych do prywatyzacji. Nadal też Fundusz będzie przekazywał 1/3 przychodów dla Agencji Rozwoju Przemysłu _ - napisało Centrum Informacyjne Rządu.

bDznaztz

Wprowadzono również możliwość przekazywania przez ministra skarbu środków gromadzonych na rachunku Funduszu Restrukturyzacji Przedsiębiorców do budżetu państwa.

_ - W projekcie dopuszczono możliwość lokowania wolnych środków państwowych funduszy celowych, pozostających w dyspozycji ministra skarbu, na rachunkach w bankach działających w Polsce oraz w skarbowych papierach wartościowych _ - dodano.

Mimo cięć, rząd twierdzi, że w 2009 r. i 2010 r. odpisy na Fundusz Restrukturyzacji Przedsiębiorców z przychodów z prywatyzacji będą wyższe niż w latach poprzednich. _ W związku z tym wysokość wpływów do Funduszu pozwoli wykonywać przewidziane zadania _ - podkreśliło CIR. Od 1 stycznia 2012 r. zmiany wysokości odpisów na Fundusz Reprywatyzacji oraz Restrukturyzacji Przedsiębiorców będą określane w ustawie budżetowej.

Raport Money.pl
*Deficyt 2010. Kwota rekordowa, ale było gorzej * Minister finansów zapowiada, że w budżecie państwa na 2010 rok zabraknie ponad 52 mld złotych na sfinansowanie zaplanowanych wydatków. Czytaj w Money.pl
bDznaztF
bDznazua
KOMENTARZE
(0)