Notowania

msw
15.01.2013 15:01

MSW: na południowej granicy będzie jeden oddział Straży Granicznej

Powstanie jeden duży oddział Straży Granicznej - Śląsko-Małopolski - z siedzibą w Raciborzu. To jednak nie koniec zmian.

Podziel się
Dodaj komentarz
(PIOTR NIEMIEC/East News)

Na południowej granicy powstanie jeden duży oddział Straży Granicznej - Śląsko-Małopolski - z siedzibą w Raciborzu. MSW przedstawiło decyzje w sprawie reorganizacji SG. Resort zapowiada m.in. dostosowanie struktury do podziału kraju na województwa.

Jak poinformowała rzeczniczka prasowa MSW Małgorzata Woźniak, Piotr Stachańczyk, sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych przedstawił na odprawie komendantów oddziałów Straży Granicznej decyzje dotyczące reorganizacji struktury tej formacji. Według nowej koncepcji liczba i zasięg terytorialny oddziałów Straży Granicznej będą dostosowane do realizowanych zadań odpowiednio na wewnętrznej, jak i na zewnętrznej granicy Polski. Zmiany zakładają m.in. utworzenie na południowej granicy jednego dużego oddziału Straży Granicznej - Śląsko-Małopolskiego z siedzibą w Raciborzu. W związku z reorganizacją Straży Granicznej MSW nie planuje zwolnień funkcjonariuszy.

W ramach nowej koncepcji, funkcjonariusze z reorganizowanych oddziałów będą mogli kontynuować służbę w innych placówkach Straży Granicznej lub służbach mundurowych MSW. Na samej granicy zewnętrznej UE istnieje około 1700 etatów do obsadzenia.

_ - Funkcjonowanie Straży Granicznej od momentu przystąpienia do strefy Schengen wskazuje na konieczność dostosowania terenowych oddziałów SG do nowych zadań. Proces ten został już przeprowadzony w odniesieniu do granicy zachodniej. Dlatego też obecna reorganizacja obejmie głównie południową granicę kraju. Obecnie w ramach trzech oddziałów Straży Granicznej na południu Polski funkcjonuje 14 placówek (po reorganizacji będzie ich 11). Dla porównania na granicy zachodniej, na której przeprowadzono już proces reorganizacji, w ramach jednego Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej działa 10 placówek - _czytamy w komunikacie MSW.

MSW, analizując pod kątem ilości pracy trzy oddziały z południowej granicy, dla porównania wzięło pod uwagę już zreorganizowaną granicę zachodnią, na której funkcjonuje jeden duży oddział Straży Granicznej. Przeprowadzona analiza obciążenia zadaniami trzech oddziałów z południowej granicy kraju (śląskiego, sudeckiego i karpackiego) i Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej z granicy zachodniej pokazuje, że są porównywalne. Dotyczy to m.in osób zatrzymanych w trybie ustawy o cudzoziemcach, skierowanych do wojewody wniosków o wydalenie cudzoziemców z terytorium RP, skierowanych do sadu wniosków o umieszczenie cudzoziemców w areszcie w celu wydalenia lub w strzeżonym ośrodku dla cudzoziemców oraz wydanych decyzji o zobowiązaniu do opuszczenia kraju (z okresu od 1 stycznia 2011 r. do 30 czerwca 2012).

MSW podkreśla, że południe kraju nie jest rejonem zagrożonym nielegalną migracją, a granice z Czechami i Słowacją uznawane są za tzw. granice bezpieczne. Problem migracyjny w Polsce dotyczy bowiem przede wszystkim nielegalnej migracji z kierunku wschodniego (w szczególności przez Ukrainę i Białoruś) na zachód Europy - do Niemiec. Istotnym jest też tendencja spadkowa naruszeń przepisów związanych z nielegalną migracją osób na południu Polski.

Poza zmianami na południu kraju wprowadzona zostanie zasada, iż zasięg terytorialny oddziałów Straży Granicznej ma być dostosowany do podziału administracyjnego kraju, z wyjątkiem odpowiedzialności za całą linię brzegową z obszarami dwóch województw przyległych do linii brzegowej i części województwa warmińsko – mazurskiego, który obejmie swym zasięgiem jeden oddział SG - tj. Morski Oddział Straży Granicznej.

Z kolei objęcie województw: lubuskiego, wielkopolskiego oraz dolnośląskiego (aktualnie podzielone pomiędzy dwa oddziały) przez Nadodrzański OSG z komendą w Krośnie Odrzańskim, spowoduje właściwość terytorialną jednego komendanta oddziału do realizacji ustawowych zadań na terenie, przez który biegną dwie kluczowe autostrady tranzytowe wschód-zachód. Pozwoli to również zapewnić sprawną współpracę z kluczowym partnerem, jakim są Niemcy.

Doświadczenia z wcześniejszej reorganizacji na granicy zachodniej wskazują, że do koordynowania i nadzorowania w województwach: opolskim, śląskim i małopolskim aktualnej (10) i przyszłej (7/8) liczby placówek Straży Granicznej odpowiednia będzie jedna komenda oddziału. Nowy oddział o nazwie Śląsko-Małopolski obejmie swoim zasięgiem wskazane trzy województwa i będzie miał swoją siedzibę w Raciborzu.

Za taką lokalizacją siedziby komendy Śląsko-Małopolskiego Oddziału Straży Granicznej w Raciborzu przemawia m.in.: optymalna infrastruktura do zadań komendy oddziału oraz niższe roczne koszty utrzymania infrastruktury. Zgodnie z harmonogramem reorganizacji struktur Straży Granicznej do marca br. zostanie przygotowany projekt rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych dotyczący zniesienia i utworzenia oddziałów.

MSW wraz z Komendą Główną Straży Granicznej będzie chciało zapewnić miejsca pracy dla pracowników cywilnych z oddziałów, które będą reorganizowane. Planuje się, że większość pracowników cywilnych Straży Granicznej znajdzie zatrudnienie w innych służbach podległych resortowi. Obecnie około 2/3 pracowników cywilnych ma zagwarantowaną możliwość kontynuacji zatrudnienia. Ponadto wszelkie nieruchomości reorganizowanych oddziałów SG, o ile nie będą niezbędne w dalszej działalności formacji, zostaną zagospodarowane przez służby resortu spraw wewnętrznych lub służby z nimi współpracujące.

Czytaj więcej w Money.pl
Ostre cięcia w mundurówce? Opozycja alarmuje MSW odkrywa karty i ujawnia planowane zmiany. _ - Propozycje prowadzą do likwidacji wielu placówek _ - ostrzega PiS.
Pieniądze dla ratowników. Czy wystarczą? Na ratowanie ludzi w górach, przewidziano ponad 10 milionów złotych. Zobacz, kto je dostanie.
Tagi: msw, wiadomości, wiadmomości, kraj, gospodarka, prawo, gospodarka polska, wiadmości
Źródło:
PAP
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz