Notowania

vat
01.10.2013 19:35

Nowelizacja ustawy o VAT ma przeciwdziałać nadużyciom

Nowe przepisy określają stosowanie odpowiedzialności solidarnej w odprowadzaniu podatku VAT.

Podziel się
Dodaj komentarz
(Diego Vito Cervo/Dreamstime)

Od dzisiaj obowiązują nowe przepisy dotyczące VAT. Fiskus może nakazać kupującym np. paliwa zapłatę VAT nieuiszczonego przez sprzedawcę. Z kolei żywność przekazywana przez sklepy organizacjom charytatywnym nie będzie opodatkowana VAT-em.

Pierwszego października weszła w życie nowelizacja ustawy o VAT, która wprowadza odpowiednie przepisy. MF wskazało w komunikacie, że nowe regulacje przewidują m.in. tzw. odpowiedzialność podatkową nabywcy za zobowiązania podatkowe w podatku VAT sprzedawcy niektórych towarów. Chodzi o produkty wymienione w załączniku nr 13 do ustawy, tzw. wyroby wrażliwe, czyli niektóre wyroby stalowe (nieobjęte mechanizmem odwrotnego obciążenia), paliwa i złoto nieobrobione.

Zgodnie z komunikatem ustawa zawiera przesłanki, których spełnienie pozwoli nie stosować odpowiedzialności solidarnej w przypadku, gdy sprzedawca nie odprowadzi podatku VAT. Jedną z takich przesłanek jest kaucja gwarancyjna. Nabywca nie poniesie odpowiedzialności podatkowej, jeżeli kupił towary od podmiotu, który w dniu dokonania dostawy towaru znajdował się w prowadzonym przez MF elektronicznym wykazie firm, które złożyły kaucję gwarancyjną. MF zaznacza, że wysokość kaucji musi jednak spełniać ustawowe wymogi.

Zgodnie z danymi MF 1 października 14 podmiotów ma ważną kaucję gwarancyjną. Wysokość kaucji waha się między 200 tysięcy, a 3 miliony złotych. Wykaz podmiotów, które złożyły kaucję gwarancyjną opublikowano w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów na stronie www.mf.gov.pl w dziale Administracja podatkowa/Działalność/Kaucja gwarancyjna. Wejście do wykazu jest również możliwe ze strony www.finanse.mf.gov.pl w menu VAT/Kaucja gwarancyjna.

MF wielokrotnie zapewniało, że procedura odpowiedzialności solidarnej nie będzie też stosowana m.in. do podatników kupujących paliwo na stacjach paliw do standardowych zbiorników używanych przez nich pojazdów.

Przygotowana przez rząd nowelizacja ma przeciwdziałać nadużyciom podatkowym w handlu tzw. towarami wrażliwymi. Poza wprowadzeniem odpowiedzialności solidarnej przewiduje też dwa inne rozwiązania służące temu celowi. W ustawie rozszerzono zakres mechanizmu odwróconego obciążenia VAT-em (w tej procedurze nabywca, a nie dostawca rozlicza VAT) na obrót niektórymi wyrobami stalowymi. Zaproponowano także skrócenie do miesiąca rozliczeń VAT w obrocie tymi towarami.

Podczas prac nad nowelizacją Sejm wprowadził poprawki dotyczące zwolnienia od podatku produktów i usług firm przekazujących towary spożywcze na potrzeby działalności charytatywnej na krótko przed upływem okresu ważności tych towarów. MF podało w komunikacie, że tym samym sklep przekazujący nieodpłatnie organizacji pożytku publicznego żywność od wtorku może to zrobić bez naliczania VAT.

_ Dotychczas z VAT zwolnione były tylko dostawy produktów spożywczych dokonywane przez producentów na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP) z przeznaczeniem na cele działalności charytatywnej prowadzonej przez te organizacje. Nowe rozwiązania umożliwiają objęcie zwolnieniem również innych podatników VAT, przekazującym żywność tym organizacjom na cele charytatywne _ - wskazało MF.

Według ministerstwa warunkiem zwolnienia jest posiadanie przez dokonującego dostawy towarów dokumentacji potwierdzającej, że towar przekazano OPP, z przeznaczeniem wyłącznie na cele działalności charytatywnej prowadzonej przez tę organizację.

Czytaj więcej w Money.pl
Komisja ma poważne wątpliwości wobec Polski. Chodzi o VAT Wcześniej podobna skarga została złożona przeciwko Hiszpanii, która przegrała proces przed Trybunałem.
Podatki od nieruchomości pójdą w górę Zmiana stawek podatków lokalnych uzależniona jest od inflacji.
Prof. Modzelewski dla Money.pl: Rząd stracił 100 mld zł Twórca podatku VAT pisze o przyczynach fatalnej sytuacji budżetu państwa.
Tagi: vat, wiadomości, wiadmomości, kraj, gospodarka, podatki, prawo, gospodarka polska, wiadmości, pap
Źródło:
PAP
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz