Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

Odpis podatkowy na Kościół. Nie będzie rekompensat dla samorządów

0
Podziel się

Resort administracji i cyfryzacji nie przewiduje wprowadzania regulacji, której celem byłoby wyrównanie ewentualnych strat dla samorządów z tytułu zmniejszonych wpływów z PIT.

Odpis podatkowy na Kościół. Nie będzie rekompensat dla samorządów
(Michal WARGIN/East News)
bDgqDKXV

W pracach na projektem ustawy w sprawie zastąpienia Funduszu Kościelnego dobrowolnym odpisem podatkowym na razie nie przewiduje się wyrównań dla samorządów w związku ze zmniejszeniem wpływów z PIT - poinformowało MAC prezydenta Inowrocławia.

Wiceminister administracji i cyfryzacji Stanisław Huskowski odpowiedział prezydentowi Inowrocławia Ryszardowi Brejzie na list skierowany do ministra Michała Boniego. Brejza proponował wprowadzenie w ustawie dotyczącej dobrowolnego odpisu podatkowego w wysokości 0,5 proc. _ zapisów o mechanizmach wyrównujących straty dla samorządów w Polsce _, argumentując, że regulacja spowoduje uszczuplenie ich wpływów.

_ Na obecnym etapie procedowania nie przewiduje się wprowadzania regulacji, której celem byłoby wyrównanie ewentualnych strat dla samorządów w Polsce z tytułu zmniejszonych wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych _ - napisał Huskowski.

bDgqDKXX

Wiceminister zaznaczył, że _ w toku dalszych prac przygotowane zostanie wyliczenie możliwych skutków finansowych ewentualnego wejścia w życie ustawy i na tym etapie będzie można ocenić, jaki wpływ na dochody, między innymi jednostek samorządu terytorialnego, będzie miało projektowane rozwiązanie _.

Prezydent Inowrocławia, liczącego 70 tys. mieszkańców, w piśmie do ministra administracji i cyfryzacji podkreślił, że _ sytuacja finansowa samorządów już i tak jest niezwykle trudna, a spowodowana m.in. wprowadzeniem dwóch stawek podatkowych i ulgą prorodzinną _.

_ Na skutek wspomnianych zmian w ustawach, wpływy do budżetu Inowrocławia corocznie są mniejsze o około 5 mln zł, które mogłyby zostać przeznaczone na inwestycje konieczne w mieście. Pomniejszenie wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych oznacza dla wielu samorządów finansową zapaść. Jeśli planowane zmiany zostaną wprowadzone, to Inowrocław, który ma 38 proc. udziału w dochodach PIT do budżetu państwa, straci kolejne 235 tys. zł _ - argumentował Brejza.

Likwidację Funduszu Kościelnego zapowiedział premier Donald Tusk w expose 18 listopada 2011 r., a 5 marca 2013 r. Rada Ministrów przyjęła wysokość projektowanego odpisu na rzecz Kościoła lub innego związku wyznaniowego na poziomie 0,5 proc. podatku należnego wynikającego z zeznania podatkowego, albo z korekty składanego zeznania.

bDgqDKYd

Zgodnie z rządową propozycją o przekazaniu odpisu 0,5 proc. na wybrany Kościół lub związek wyznaniowy decydować mają obywatele w rozliczeniu PIT. Rozwiązania te mają być oparte na regulacjach dotyczących odpisu 1 proc. podatku dochodowego na rzecz organizacji pożytku publicznego.

W pierwszych trzech latach po wprowadzeniu zmian państwo ma wyrównywać Kościołom i związkom wyznaniowym różnicę pomiędzy kwotą uzyskaną z odpisu a wysokością dotacji z budżetu państwa przewidzianą na Fundusz Kościelny w 2013 r., waloryzowaną o wskaźnik inflacji. Po trzech latach ma nastąpić weryfikacja funkcjonowania odpisu, wtedy też możliwa będzie ewentualna zmiana jego wysokości.

Zasady zastąpienia Funduszu Kościelnego odpisem podatkowym zostaną określone w ustawie. Zgodnie z projektem założeń do niej Kościoły i związki wyznaniowe samodzielnie będą płaciły składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne duchownych. Płacenie składek ubezpieczeniowych przez wszystkie osoby zatrudnione w formie stosunku pracy (np. przez księży katechetów) będzie się odbywało w taki sam sposób jak obecnie.

Upraszczając formę przekazywania części podatku, rząd proponuje, aby osoby starsze i pobierające emerytury mogły deklarować kwoty podatku za pośrednictwem ZUS i KRUS. Możliwość odliczenia 0,5 proc. podatku nie zmieni dotychczasowego odpisu 1 proc. na organizacje pożytku publicznego.

bDgqDKYe

Fundusz Kościelny działa na mocy ustawy z 1950 r. o przejęciu przez państwo dóbr martwej ręki, poręczeniu proboszczom posiadania gospodarstw rolnych. Powstał jako rekompensata za bezprawne zagarnięcie przez państwo dóbr kościelnych na rzecz Skarbu Państwa.

bDgqDKYy
Źródło:
PAP
KOMENTARZE
(0)