Notowania

fundusz kościelny
16.07.2013 21:09

Odpis podatkowy na Kościół. Nie będzie rekompensat dla samorządów

Resort administracji i cyfryzacji nie przewiduje wprowadzania regulacji, której celem byłoby wyrównanie ewentualnych strat dla samorządów z tytułu zmniejszonych wpływów z PIT.

Podziel się
Dodaj komentarz
(Michal WARGIN/East News)

W pracach na projektem ustawy w sprawie zastąpienia Funduszu Kościelnego dobrowolnym odpisem podatkowym na razie nie przewiduje się wyrównań dla samorządów w związku ze zmniejszeniem wpływów z PIT - poinformowało MAC prezydenta Inowrocławia.

Wiceminister administracji i cyfryzacji Stanisław Huskowski odpowiedział prezydentowi Inowrocławia Ryszardowi Brejzie na list skierowany do ministra Michała Boniego. Brejza proponował wprowadzenie w ustawie dotyczącej dobrowolnego odpisu podatkowego w wysokości 0,5 proc. _ zapisów o mechanizmach wyrównujących straty dla samorządów w Polsce _, argumentując, że regulacja spowoduje uszczuplenie ich wpływów.

_ Na obecnym etapie procedowania nie przewiduje się wprowadzania regulacji, której celem byłoby wyrównanie ewentualnych strat dla samorządów w Polsce z tytułu zmniejszonych wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych _ - napisał Huskowski.

Wiceminister zaznaczył, że _ w toku dalszych prac przygotowane zostanie wyliczenie możliwych skutków finansowych ewentualnego wejścia w życie ustawy i na tym etapie będzie można ocenić, jaki wpływ na dochody, między innymi jednostek samorządu terytorialnego, będzie miało projektowane rozwiązanie _.

Prezydent Inowrocławia, liczącego 70 tys. mieszkańców, w piśmie do ministra administracji i cyfryzacji podkreślił, że _ sytuacja finansowa samorządów już i tak jest niezwykle trudna, a spowodowana m.in. wprowadzeniem dwóch stawek podatkowych i ulgą prorodzinną _.

_ Na skutek wspomnianych zmian w ustawach, wpływy do budżetu Inowrocławia corocznie są mniejsze o około 5 mln zł, które mogłyby zostać przeznaczone na inwestycje konieczne w mieście. Pomniejszenie wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych oznacza dla wielu samorządów finansową zapaść. Jeśli planowane zmiany zostaną wprowadzone, to Inowrocław, który ma 38 proc. udziału w dochodach PIT do budżetu państwa, straci kolejne 235 tys. zł _ - argumentował Brejza.

Likwidację Funduszu Kościelnego zapowiedział premier Donald Tusk w expose 18 listopada 2011 r., a 5 marca 2013 r. Rada Ministrów przyjęła wysokość projektowanego odpisu na rzecz Kościoła lub innego związku wyznaniowego na poziomie 0,5 proc. podatku należnego wynikającego z zeznania podatkowego, albo z korekty składanego zeznania.

Zgodnie z rządową propozycją o przekazaniu odpisu 0,5 proc. na wybrany Kościół lub związek wyznaniowy decydować mają obywatele w rozliczeniu PIT. Rozwiązania te mają być oparte na regulacjach dotyczących odpisu 1 proc. podatku dochodowego na rzecz organizacji pożytku publicznego.

W pierwszych trzech latach po wprowadzeniu zmian państwo ma wyrównywać Kościołom i związkom wyznaniowym różnicę pomiędzy kwotą uzyskaną z odpisu a wysokością dotacji z budżetu państwa przewidzianą na Fundusz Kościelny w 2013 r., waloryzowaną o wskaźnik inflacji. Po trzech latach ma nastąpić weryfikacja funkcjonowania odpisu, wtedy też możliwa będzie ewentualna zmiana jego wysokości.

Zasady zastąpienia Funduszu Kościelnego odpisem podatkowym zostaną określone w ustawie. Zgodnie z projektem założeń do niej Kościoły i związki wyznaniowe samodzielnie będą płaciły składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne duchownych. Płacenie składek ubezpieczeniowych przez wszystkie osoby zatrudnione w formie stosunku pracy (np. przez księży katechetów) będzie się odbywało w taki sam sposób jak obecnie.

Upraszczając formę przekazywania części podatku, rząd proponuje, aby osoby starsze i pobierające emerytury mogły deklarować kwoty podatku za pośrednictwem ZUS i KRUS. Możliwość odliczenia 0,5 proc. podatku nie zmieni dotychczasowego odpisu 1 proc. na organizacje pożytku publicznego.

Fundusz Kościelny działa na mocy ustawy z 1950 r. o przejęciu przez państwo dóbr martwej ręki, poręczeniu proboszczom posiadania gospodarstw rolnych. Powstał jako rekompensata za bezprawne zagarnięcie przez państwo dóbr kościelnych na rzecz Skarbu Państwa.

Czytaj więcej w Money.pl
Kościół chce dalszego zwrotu majątku Kościół katolicki wskazuje, że państwo nadal ma ziemię odebraną mu przez komunistów.
Fundusz Kościelny do likwidacji. Zastąpi go odpis? Kompromis, jaki zawarły na początku tego roku rząd i episkopat zakłada, że Kościół Katolicki będzie otrzymywał 0,5 procent dobrowolnego odpisu od podatku.
Ponad połowa Polaków popiera rząd Spada natomiast liczba osób gotowych przekazać Kościołowi część swojego podatku.
Tagi: fundusz kościelny, michał boni, wiadomości, wiadmomości, kraj, gospodarka, podatki, prawo, gospodarka polska, wiadmości
Źródło:
PAP
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz