Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
Przejdź na

Oświadczenia majątkowe będzie składać kolejne 300 tysięcy Polaków

0
Podziel się:

Resort sprawiedliwości chce rozszerzenia grona osób zobowiązanych do ich składania.

Marek Biernacki
Marek Biernacki (Piotr Kowalczyk/AGENCJA SE/East News)

Ujawniać stan posiadania powinni dodatkowo członkowie RPP, zarząd NBP, szef KNF, notariusze i rektorzy uczelni - proponuje resort sprawiedliwości, kierowany przez Marka Biernackiego. Obecnie oświadczenia musi składać ponad pół miliona osób, po zmianach ma być to ponad 800 tysięcy.

W uzasadnieniu projektu nowej ustawy o oświadczeniach majątkowych osób pełniących funkcje publiczne podkreślono, że zasadniczym motywem proponowanych zmian _ jest konieczność funkcjonowania skutecznego systemu prewencji i kontroli antykorupcyjnej, jak również przejrzystości życia publicznego pozwalającej na społeczną kontrolę majątku polityków i urzędników, także w celu zwiększenia poziomu zaufania do sektora publicznego _.

Resort sprawiedliwości proponuje m.in., by spośród osób zobowiązanych do składania oświadczeń została wyodrębniona grupa, której oświadczenia m.in. ze względu na sprawowaną funkcję powinny z urzędu trafiać do szczegółowej weryfikacji.

Zgodnie z projektem do składania oświadczeń - oprócz dotychczas objętych tym obowiązkiem - mają być zobowiązani: członkowie Rady Polityki Pieniężnej oraz członkowie Zarządu Narodowego Banku Polskiego - jako osoby wchodzące w skład organów banku centralnego, a także zastępcy prezesa Instytutu Pamięci Narodowej i szef Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

Uwzględniając zakres zadań oraz odpowiedzialności Komisji Nadzoru Finansowego, przewiduje się zobowiązanie do składania oświadczeń majątkowych zarówno przewodniczącego, jego zastępców oraz członków Komisji, jak również pracowników Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego. Obowiązek ten mają mieć także pracownicy Urzędu Patentowego oraz Państwowej Inspekcji Pracy, dyrektor generalny Najwyższej Izby Kontroli oraz kontrolerzy Izby.

Do składania oświadczeń mają być ponadto zobowiązani: członkowie Trybunału Stanu, ławnicy, starsi referendarze sądowi, referendarze sądowi w sądach powszechnych i administracyjnych, asystenci sędziów, dyrektorów sądów powszechnych, asesorów prokuratury oraz asystenci prokuratorów, kuratorów sądowych, asesorów komorniczych, notariuszy i zastępców notarialnych oraz osób posiadających licencję syndyka, powołanych do wykonywania czynności syndyka, nadzorcy sądowego albo zarządcy.

Przewidziano, że obowiązek składania oświadczenia będą mieli również pozaetatowi członkowie samorządowych kolegiów odwoławczych, pracownicy samorządowi, pracownicy jednostek organizacyjnych, którzy podlegają ustawie o pracownikach samorządowych. Uwzględniono też strażników miejskich jako członków formacji uprawnionej m.in. do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego. W ocenie MS oświadczenia majątkowe powinny też składać osoby posiadające uprawnienia egzaminatora w zakresie uprawnień do kierowania pojazdami.

Co będzie grozić za brak oświadczenia?

Przewidziano ponadto obowiązek składania oświadczenia majątkowego przez wszystkich żołnierzy Żandarmerii Wojskowej jako wyodrębnionej i wyspecjalizowanej służby powołanej m.in. do wykrywania przestępstw i wykroczeń popełnionych w szczególności przez żołnierzy, ujawniania i ścigania ich sprawców oraz ujawniania i zabezpieczania dowodów tych przestępstw i wykroczeń - a zatem czynności o charakterze zbliżonym do wykonywanych przez policję, której funkcjonariusze są zobowiązani do składania oświadczeń majątkowych.

W uzasadnieniu zaznaczono, że uwzględniając charakter uczelni publicznych, tworzonych przez państwo reprezentowane przez właściwy organ władzy lub administracji publicznej - uzasadnione jest objęcie obowiązkiem składania oświadczeń także kierujących nimi rektora i prorektorów, kierującego administracją i gospodarką uczelni kanclerza oraz kwestora, pełniącego funkcję głównego księgowego. Do składania oświadczeń majątkowych zobowiązane będą również osoby pełniące funkcje kierownicze i zarządcze Polskiej Akademii Nauk.

Zakłada się, że oświadczenia majątkowe kierowane do szczegółowej weryfikacji będą przekazywane równolegle do CBA oraz do właściwego miejscowo dyrektora urzędu kontroli skarbowej. Aby oświadczenia były rzetelne, a ich weryfikacja prawidłowa, MS proponuje, by do szczegółowej kontroli kierowano też pewien odsetek oświadczeń majątkowych wybranych losowo przez podmiot odbierający oświadczenia spośród złożonych mu oświadczeń, które w ramach wstępnej kontroli nie wzbudziły jego wątpliwości.

W myśl propozycji niezłożenie oświadczenia w terminie wynikającym z ustawy może pociągnąć za sobą odpowiedzialność dyscyplinarną lub służbową. Natomiast jeżeli dana osoba nie złoży oświadczenia w terminie trzech dni od wezwania jej do tego, podmiot uprawniony do odebrania oświadczenia będzie obligatoryjnie zawiadamiał szefa CBA. Ten z kolei będzie uprawniony do nałożenia na taką osobę kary pieniężnej.

Przewidziano, że na złożenie oświadczenia będzie siedem dni od objęcia stanowiska, według stanu na dzień objęcia stanowiska, oraz w terminie siedmiu dni od opuszczenia stanowiska, według stanu na dzień jego opuszczenia. 30 kwietnia to termin składania oświadczeń rocznych, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego.

Projekt zakłada, że oświadczenia majątkowe będą ujawniane poprzez publikację w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie danego urzędu. Ujawniane mają być wszystkie informacje zawarte w złożonym oświadczeniu - wyjątkiem mają być informacje o numerze PESEL, adresie zamieszkania składającego oświadczenie oraz o miejscu położenia nieruchomości objętych oświadczeniem.

Projekt przewiduje fakultatywne upoważnienie dla rządu do wyłączenia spod obowiązku ujawniania niektórych oświadczeń majątkowych. Może to dotyczyć wskazanych w akcie wykonawczym stanowisk w ABW, AW, SWW, SKW, CBA, BOR oraz policji.

MS proponuje, by ustawa weszła w życie 1 maja 2015 r. Według resortu to najwcześniejsza data, która pozwoli na zakończenie cyklu rocznego składania oświadczeń majątkowych w oparciu o dotychczasowe przepisy i od której możliwe będzie rozpoczęcie stosowania nowych przepisów bez potrzeby opatrywania ich licznymi przepisami przejściowymi.

Czytaj więcej w Money.pl
Ranking europosłów z największą gotówką Nawet o 1,9 miliona złotych powiększyły się oszczędności polskich polityków w Brukseli.
"Kwaśniewski powinien składać oświadczenie" _ Chodzi o to, żeby był porządek prawny. Gdyby składał oświadczenie, jak wszyscy inni, byłoby czysto _.
wiadomości
wiadmomości
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Źródło:
PAP
KOMENTARZE
(0)