Notowania

paliwa w polsce
21.11.2013 14:46

Paliwa w polsce. Będzie nowy system monitorowania zanieczyszczeń

Zmiany wprowadzone do ustawy wynikają z konieczności wdrożenia przepisów unijnych.

Podziel się
Dodaj komentarz
(Reporter)

Obowiązek monitorowania i redukcji emisji gazów cieplarnianych z paliw i energii elektrycznej w transporcie zakłada przyjęty przez rząd projekt nowelizacji ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw.

Zmiany wprowadzone do ustawy wynikają z konieczności wdrożenia przepisów unijnych. Zgodnie z nimi obowiązek ograniczenia emisji gazów cieplarnianych będzie realizowany przez wprowadzenie tzw. Narodowych Celów Redukcyjnych (NCR) oraz określenie zasad monitorowania emisji.

_ W projekcie wprowadzono definicje: Narodowego Celu Redukcyjnego, podmiotu realizującego NCR, emisji gazów cieplarnianych w cyklu życia paliw i w cyklu życia energii, cyklu życia paliw lub energii, gazów cieplarnianych, emisji gazów cieplarnianych w przeliczeniu na jednostkę energii _ - czytamy w komunikacie Centrum Informacyjnego Rządu.

Szczegółowe akty wykonawcze, określające m.in. metodykę obliczania emisji gazów cieplarnianych z paliw ciekłych oraz z energii elektrycznej przez podmioty realizujące NCR, wskaźniki emisji gazów dla poszczególnych paliw i energii oraz informacje dotyczące sprawozdawczości, będą przygotowane w późniejszym terminie. Jest to związane z terminem zakończenia prac w Komisji Europejskiej.

W ramach monitoringu i sprawozdawczości, podmioty zobowiązane do realizacji NCR będą corocznie - do 1 marca - przedkładać prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki szczegółowe sprawozdania dotyczące natężenia emisji gazów cieplarnianych w cyklu życia paliw i energii elektrycznej. Sprawozdania będą podstawą do przygotowania zbiorczego raportu, który - po przyjęciu przez Radę Ministrów - ma być przekazywany (do 30 czerwca) Komisji Europejskiej.

Zaproponowane zmiany w projekcie umożliwiają także wprowadzanie do obrotu na stacjach paliwowych benzyn silnikowych zawierających do 10 proc. bioetanolu - tzw. benzyn silnikowych E10. Dyrektywa przewiduje okres przejściowy.

Ponadto na stacjach benzynowych zostanie wprowadzony obowiązek oznakowania dystrybutorów na paliwo E10 - będą one zawierały informację o zawartości bioetanolu oraz informację o konieczności upewnienia się o możliwościach użycia tego typu paliwa w samochodach. Za brak takich informacji będzie groziła kara pieniężna w wysokości 5 tys. zł.

Zgodnie z projektem na stacjach paliwowych ma być umieszczona informacja o zawartości dodatków metalicznych w benzynach silnikowych. Na dystrybutorze powinna znaleźć się informacja o tym, że paliwo zawiera dodatki metaliczne. Za jej brak przewidziano karę w wysokości 5 tys. zł.

Czytaj więcej w Money.pl
Francja ma pomysł na zmniejszenie emisji CO2 Trwający kryzys ekonomiczny jest kryzysem dominującego w ostatnich latach modelu gospodarczego, który jest też odpowiedzialny za kryzys klimatyczny.
Jak zredukować emisję CO2 o 25 procent Ustawodawcy i ekolodzy koncentrują się raczej na dostawcach, np. na elektrowniach. Okazuje się, że to za mało.
NIK ostrzega przed oszustami. Wyłudzają VAT Polska zobowiązała się w Protokole z Kioto do sześcioprocentowej redukcji emisji gazów cieplarnianych w latach 2008-2012.
Tagi: paliwa w polsce, rynek paliw, wiadomości, wiadmomości, kraj, gospodarka, prawo, gospodarka polska, wiadmości, pap
Źródło:
PAP
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz