Notowania

wiadomości
14-11-2017 (15:04)

Pieniądze dla innowatorów. PARP czeka na wnioski od przedsiębiorców

Miliony złotych czekają na innowatorów, którzy skorzystają z profesjonalnych usług doradczych. Wystarczy wybrać w trybie konkurencyjnym co najmniej jedną z akredytowanych instytucji otoczenia biznesu i już można ubiegać się o dofinansowanie.

Podziel się
Dodaj komentarz
(Piotr Jedzura/REPORTER)

Opracowanie i wdrożenie inteligentnego systemu do zarządzania domu, opracowanie strategii wprowadzenia na rynek nowego urządzenia do badań EKG, wsparcie wprowadzenia do sprzedaży innowacyjnych nanoperfum lub zupełnie nowego systemu przetwarzania odpadów. To tylko kilka projektów, które uzyskały w ostatnim czasie dofinansowanie na zakup proinnowacyjnych usług doradczych w instytucjach otoczenia biznesowego (IOB).

Dlaczego firmy decydują się na taki krok? Bo wprowadzenie innowacji wcale nie jest łatwe. Dlatego warto skorzystać z pomocy ekspertów. Tym bardziej, że na zakup takich usług można dostać dofinansowanie.

PARP ma dofinansowania

Właśnie trwa drugi z czterech etapów konkursu organizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. To Poddziałanie 2.3.1 "Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP" w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Dokumenty można składać do 30 listopada 2017 roku oraz 31 stycznia i 28 lutego 2018 roku.

W sumie dla przedsiębiorców przeznaczono 45 mln zł. 4,5 mln zł trafi do projektów zlokalizowanych w województwie mazowieckim, pozostałe 40,5 mln zł do projektów z reszty Polski.

W ramach konkursu firma może uzyskać do 700 tys. zł na inwestycję i 350 tys. zł na usługi, z których skorzysta przy wdrażaniu nowego pomysłu.

Jak ubiegać się o środki? Przede wszystkim trzeba mieć pomysł na wdrożenie innowacji. Po drugie - trzeba skorzystać z pomocy ekspertów, wybranych przez przedsiębiorców w trybie konkurencyjnym. Wykonawcami usług mogą być wyłącznie akredytowane przez Ministerstwo Rozwoju (MR) instytucje otoczenia biznesu. To np. centra innowacji i transferu technologii, inkubatory technologiczne lub parki technologiczne i parki naukowe.

Przedsiębiorcy otrzymają tam wsparcie we wdrażaniu innowacji o charakterze technologicznym, czyli nowego lub istotnie ulepszonego produktu (innowacja produktowa) czy procesu (innowacja procesowa).

Kto może ubiegać się o dofinansowanie na zakup takich usług? Mikro, mali i średni przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność w Polsce.

Co jeszcze trzeba wiedzieć? Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych dla projektu, który można zgłosić w konkursie, wynosi 50 tys. zł. Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych usług proinnowacyjnych to 0,5 mln zł, a kosztów inwestycji – nie może przekroczyć miliona złotych.

Maksymalna intensywność dofinansowania dla usług proinnowacyjnych wynosi 70 proc. kosztów kwalifikowalnych (dla przedsiębiorców, dla których całkowita kwota pomocy na usługi proinnowacyjne nie przekracza 200 tys. euro w dowolnym trzyletnim okresie przed udzieleniem wsparcia). W przypadku, gdy przedsiębiorca przekroczył limit 200 tys. euro, może uzyskać maksymalnie 50 proc. dofinansowania.

Wniosek należy złożyć za pośrednictwem generatora wniosków, który PARP udostępnia na swoich stronach. Zanim jednak firma zdecyduje się na złożenie wniosku o dofinansowanie projektu, warto by zerknęła w najczęściej popełniane błędy. W ten sposób sama uniknie wpadki.

Od czego należy zacząć? Od określenia, jakie działania są niezbędne by innowacja lub nowa technologia mogły się pojawić w przedsiębiorstwie. Dopiero wtedy warto rozpocząć poszukiwania odpowiedniej instytucji, która pomoże we wdrażaniu pomysłu. By startować w konkursie PARP, trzeba w trybie konkurencyjnym wybrać akredytowaną (lub zgłoszoną do akredytacji) instytucję otoczenia biznesu. Przy jej wyborze warto sprawdzić jakie ma doświadczenie i zasoby do realizacji potrzebnych przedsiębiorcy usług. Następnie, na podstawie oferty IOB – wykonawcy usługi, firma może określić budżet projektu i uzasadnić zaplanowane wydatki. Planując budżet trzeba pamiętać o kategoriach kosztów z Regulaminu Konkursu oraz zawartych tam limitach kwotowych i procentowych. Ponadto, żeby zabezpieczyć swoje interesy przedsiębiorca przed złożeniem wniosku o dofinansowanie może zawrzeć z wykonawcą usługi umowę warunkową. Co ważne, z warunkiem zawieszającym do czasu złożenia wniosku o dofinansowanie lub uzyskania dofinansowania na realizację
projektu. Umowa warunkowa musi zawierać zobowiązanie do realizacji zakresu zamówienia w okresie realizacji projektu. Jednak zawarcie z wykonawcą usługi umowy bezwarunkowej będzie uznane przez PARP za rozpoczęcie realizacji projektu, a tym samym wszystkie wydatki poniesione w ramach projektu będą niekwalifikowalne.

Eksperci przypominają, że realizacja projektu nie może trwać dłużej niż 36 miesięcy. Końcowa data to 31 grudnia 2023 roku.

Szczegółowe informacje o konkursie i pełną dokumentację można znaleźć tutaj. Ten link nie dotyczy opisywanego w artykule działania!

Z czym przedsiębiorcy mają problemy ?

Przedsiębiorcy powinni dokładnie przemyśleć swój pomysł na projekt – jego: cel, zadania, wskaźniki, terminy i budżet. Harmonogram projektu powinien być realny i uwzględniać zależności pomiędzy realizacją usług a poszczególnymi etapami wdrożenia innowacji. Eksperci PARP zauważyli, że bardzo często projekty, czyli poszczególne jego części, są po prostu niespójne. To może wymagać od przedsiębiorcy przesłania dodatkowych dokumentów lub wyjaśnień, a nawet - przekreślić szansę na dofinansowanie.

Inny kłopot? Chęć skorzystania ze wsparcia zbyt wielu instytucji lub takich, które nie są akredytowane lub nie uzyskały akredytacji MR. PARP przypomina, że dofinansowane usługi proinnowacyjne mogą być świadczone maksymalnie przez 3 instytucje otoczenia biznesu z listy Ministerstwa Rozwoju.

Przy wyborze instytucji warto się upewnić, że jest akredytowana lub - jeszcze przed złożeniem wniosku przez przedsiębiorcę - instytucja postarała się o akredytację. Tymczasem, aby wniosek mógł być dalej oceniany, to zgłoszenie przez IOB dokumentów o akredytację powinno nastąpić przed złożeniem wniosku o dofinansowanie, a żeby projekt mógł być realizowany - uzyskanie akredytacji musi nastapić przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu.

To jednak nie koniec pułapek. Zakres akredytacji instytucji otoczenia biznesu musi być spójny z projektem firmy i zakresem zaplanowanych w nim usług. A usługi te musza być spójne z zakresem planowanego wdrożenia innowacji.

Najłatwiej to omówić na przykładzie. Wdrożenie innowacji jest możliwe tylko, gdy przedsiębiorca otrzyma analizę zmian, jakie może wywołać w środowisku naturalnym. Dlatego instytucja, którą wybierze, musi zajmować się takim właśnie obszarem. Z kolei, jeżeli przedsiębiorca potrzebuje laboratoriów, musi wybrać taką instytucję, która na ten obszar działań ma akredytację. I znów, niedopatrzenie może być kosztowne.

Więcej błędów popełnianych przez przedsiębiorców i porady ekspertów PARP można znaleźć tutaj. Warto dodać, że PARP co pewien czas organizuje spotkania informacyjne dla przedsiębiorców. Można też obejrzeć webinarium - wideo.

Wątpliwości można przesyłać m.in. za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie internetowej PARP. Poza tym wsparcie można uzyskać drogą mailową oraz telefoniczną. Eksperci czekają pod numerami telefonów: (22) 432 89 91 oraz (22) 432 89 93.

Tagi: wiadomości, gospodarka, gospodarka polska, najważniejsze
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz
14-11-2017

JanLepiej połknąć młotek niż przechodzić tą całą idiotyczną i biurokratyczną drogę po środki + konstytucja dla biznesu i samobójstwo gotowe

14-11-2017

OloBiegnę!

14-11-2017

xdCzasy takie że mając rewolucyjny pomysł otoczy się cała skorupa urzędników specjalistów doradców inspektorow kierowników naukowców bankierów … Czytaj całość

Rozwiń komentarze ()

Wybrane dla Ciebie