Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
Przejdź na

PKB Polski według NBP. Co nas czeka w tym roku?

0
Podziel się:

Analitycy Narodowego Banku Polskiego prognozują tempo wzrostu gospodarczego do roku 2014.

PKB Polski według NBP. Co nas czeka w tym roku?
(fatihhoca/iStockphoto)

Lekka zadyszka, a potem odbicie. Tak według ekspertów Narodowego Banku Polskiego wyglądać będzie sytuacja naszej gospodarki w ciągu najbliższych trzech lat. Wzrost PKB do początku 2013 będzie się obniżać do około 2 proc., aby w 2014 roku przyspieszyć do poziomu ponad 3 proc.

_ Niskie tempo wzrostu w latach 2012-2013 będzie efektem niekorzystnej koniunktury za granicą, działań obniżających krajowy deficyt sektora finansów publicznych, zmniejszającej się absorpcji transferów z UE, ograniczenia tempa wzrostu konsumpcji oraz zakończenia procesu odbudowy zapasów _ - czytamy w projekcji.

_ W roku 2014 nastąpi stopniowa odbudowa popytu krajowego wspierana przez wzrost konsumpcji, zahamowanie procesu zacieśniania polityki fiskalnej, szybszy wzrost inwestycji przedsiębiorstw, ograniczenie spadkowej tendencji wykorzystania funduszy unijnych oraz stopniową poprawę koniunktury za granicą. Dynamika PKB zwiększy się do poziomu ponad 3 proc., przy zmniejszającym się wkładzie do wzrostu eksportu netto _ - dodano.

Autorzy raportu piszą, że w latach 2012-2013 dynamika spożycia indywidualnego obniży się w stosunku do lat 2010-2011, gdy była ona czynnikiem istotnie wspierającym wzrost gospodarczy._ _

_ Będzie to wynikało z pogorszenia sytuacji na rynku pracy (pociągającego za sobą obniżenie dynamiki dochodów z pracy najemnej), obniżenia wzrostu dochodów z działalności na własny rachunek (efekt spowolnienia gospodarczego), zmniejszenia się transferów socjalnych, a także utrzymującej się na względnie wysokim poziomie inflacji. Czynniki te sprawią, że wzrost realnych dochodów do dyspozycji będzie w latach 2012-2013 jedynie nieznacznie wyższy od zera _ - czytamy w komentarzu.

_ Specyficznym czynnikiem, który wspierał konsumpcję w latach 2010-2011 był spadek stopy oszczędności gospodarstw domowych. Biorąc jednak pod uwagę historycznie niską obecnie wysokość stopy oszczędności, spadek akcji kredytowej oraz rosnące obawy gospodarstw domowych o przyszłą koniunkturę, wpływ tego czynnika na wygładzania bieżącej konsumpcji będzie stopniowo wygasał _ - dodali autorzy opracowania.

Spożycie zbiorowe, po spadku w 2011 roku, będzie w latach 2012-2013 rosnąć w umiarkowanym tempie, w związku z działaniami konsolidacyjnymi w SFP (m.in. zamrożeniem płac w sferze budżetowej w 2012 r. oraz wprowadzonymi regułami wydatkowymi).

_ W 2014 r. można oczekiwać niewielkiego wzrostu dynamiki spożycia indywidualnego, związanego z poprawą sytuacji na rynku pracy i wyższą dynamiką dochodów do dyspozycji (m.in. poprzez spadek inflacji) oraz spożycia zbiorowego ze względu na prawdopodobnie słabszy niż w poprzednich latach wpływ oddziaływania reguł wydatkowych _ - czytamy w projekcji.

Dynamika nakładów brutto na środki trwałe obniży się w 2013 r. do 1,2 proc., a następnie wzrośnie w 2014 r. do poziomu 4,3 proc.

Średnioroczna inflacja konsumencka wyniesie w tym roku 4,1 proc. i spadnie odpowiednio do 2,9 proc. i 2 proc. w latach 2013-2014 -wobec 4,3 proc. w 2011 r.

_ Inflacja CPI utrzyma się w krótkim horyzoncie projekcji na wysokim poziomie, zbliżonym do 4 _ proc._ w ujęciu rocznym , co jest skutkiem osłabienia złotego pod koniec ub.r., niekorzystnych uwarunkowań podażowych, utrzymujących krajowe ceny żywności i energii na wysokim poziomie, oraz działań regulacyjnych (wzrost akcyzy na olej napędowy, wzrost stawki rentowej, polityka URE) _ - głosi dokument.

W ocenie NBP, w średnim horyzoncie projekcji inflacja obniży się ze względu na stopniowe wygasanie proinflacyjnego wpływu ubiegłorocznej deprecjacji kursu złotego, obniżenie się krajowego wzrostu gospodarczego oraz spadek cen surowców energetycznych i rolnych na rynkach światowych ze względu na spowolnienie w gospodarce światowe.

_ Przy założeniu braku zmian stopy referencyjnej NBP w całym horyzoncie projekcji, prawdopodobieństwo ukształtowania się średniorocznej inflacji w przedziale 1,5-3,5 _ proc._ rośnie z 3 _ proc._ w I kw. 2012 r. do średnio 51 _ proc._ w latach 2013-2014 _ - czytamy w dokumencie.

Inflacja konsumencka wyniosła w styczniu 4,1 proc. w ujęciu rocznym wobec 4,6 proc. w grudniu 2011 r .

W _ Raporcie _ podkreślono także, że umacnianie się kursu złotego i umiarkowane tempo wzrostu gospodarczego sprawią, że inflacja bazowa będzie obniżać się w horyzoncie projekcji do 2,0 proc. w 2014 roku. W krótkim okresie spadek ten będzie ograniczany przez szybko rosnące ceny importu, wzrost jednostkowych kosztów pracy (w efekcie podwyżki stawki rentowej), a w 2013 roku – przez skutki wdrożenia Pakietu Klimatyczno-Energetycznego.

_ W 2014 roku oczekiwany jest powrót podstawowej stawki VAT do 22 _ proc._ , co ograniczy wpływ poprawy koniunktury gospodarczej na inflację bazową w tym okresie _ - czytamy dalej.

Według centralnej ścieżki projekcji, wskaźnik cen inflacji bazowej po wyłączeniu cen żywności i energii wyniesie 2,9 proc. w ujęciu rocznym w 2012 roku, 2,5 proc. w 2013 r. oraz 2,0 proc. w 2014 roku wobec ubiegłorocznego poziomu 2,4 proc..

_ Tempo wzrostu krajowych cen żywności spowolni w horyzoncie projekcji do 0,6 _ proc._ w 2014 roku (choć kształt ścieżki cen żywności w krótkim okresie jest zaburzony przez efekt bazy związany z wysokimi cenami żywności w II kw. 2011 r. Na tak silne ograniczenie dynamiki cen żywności, oprócz umacniającego się kursu oraz niższego wzrostu gospodarczego (czyli czynników obniżających również dynamikę pozostałych kategorii cen konsumpcyjnych), wpłyną także obniżające się w całym horyzoncie projekcji ceny surowców rolnych na rynkach światowych _ - podano w _ Raporcie _.

Według centralnej ścieżki projekcji, ceny żywności wzrosną w tym roku o 3,4 proc., w 2013 roku - o 1,5 proc., zaś w 2014 roku o 0,6 proc.. W ub. roku wzrost cen żywności wyniósł w tym ujęciu 5,4 proc..

_ Inflacja cen energii w krótkim horyzoncie projekcji utrzyma się na wysokim poziomie (9,1 _ proc._ w 2012 roku) ze względu na rosnące ceny surowców energetycznych na rynkach światowych (wyrażone w złotych), podwyższenie stawki akcyzy na olej napędowy od 2012 r., a także zatwierdzone przez URE podwyżki cen nośników energii. W średnim i długim horyzoncie projekcji ceny surowców energetycznych na rynkach światowych ustabilizują się, co przy jednoczesnej stopniowej aprecjacji złotego, obniży dynamikę cen energii, jednak nadal pozostanie ona wyższa niż inflacja CPI _ - oceniono.

Według tych założeń, ceny nośników energii zwiększą się w tym roku o 9,1 proc., by w latach 2012-2013 ukształtować się odpowiednio na poziomach: 6,0 proc. i 4,1 proc.. W ub. roku ich wzrost wyniósł 9,1 proc., podał NBP.

_ W efekcie powyższych uwarunkowań dynamika CPI utrzymywać się będzie w 2012 roku na poziomie zbliżonym do roku ubiegłego (4,1 _ proc._ w ujęciu rocznym ). Relatywnie wysoki poziom inflacji CPI w bieżącym roku będzie wypadkową silnego osłabienia złotego w ostatnim kwartale 2011 r., czynników o charakterze regulacyjnym (wzrost akcyzy na olej napędowy, wzrost stawki rentowej, polityka URE) i sytuacji na światowych rynkach surowców energetycznych, przy umiarkowanej presji popytowej _ - podsumował NBP.

Eksperci banku centralnego podkreślili jednak, że dane, które napłynęły po 24 stycznia dacie zamknięcia bazy danych dla projekcji, wskazują, że w wyniku materializacji części ryzyk związanych z głównymi obszarami niepewności, inflacja w krótkim i średnim horyzoncie projekcji może ukształtować się poniżej ścieżki centralnej. Jednocześnie dane te wpływają neutralnie na prognozę wzrostu gospodarczego.

_ Na możliwą niższą realizację prognozy inflacji mają wpływ zarówno bieżące dane o inflacji CPI, jak i wynikające z poprawy nastrojów na globalnych rynkach finansowych umocnienie złotego w lutym br. W przeciwnym kierunku oddziałuje natomiast wzrost notowań cen ropy naftowej i gazu ziemnego na rynkach światowych,który miał miejsce w lutym br. Wpływ powyższych informacji obniża prognozowany roczny wskaźnik inflacji o około 0,3-0,4 pkt. proc. w 2012 r. i 0,2-0,3 pkt. proc. w 2013 r. _ - zaznaczono w raporcie.

NBP zastrzegł jednak, że uwzględnienie tych danych nie zmienia więc przedstawionej w niniejszym rozdziale oceny, że inflacja w krótkim okresie pozostanie na podwyższonym poziomie, by w 2013 r. powrócić w okolice celu inflacyjnego, choć powrót ten może być nieco szybszy niż przedstawiono to w scenariuszu centralnym projekcji.

Czytaj więcej o prognozach NBP
NBP optymistycznie o wzroście. Za to inflacja... Trudniejsza sytuacja ma panować w kilku krajach naszego regionu.
Szef NBP ujawnia, co czeka nas w przyszłym roku Recesja? Marek Belka uważa, że nasza gospodarka i złoty....
wiadomości
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Źródło:
money.pl
KOMENTARZE
(0)