Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
Przejdź na

Plan Hausnera w liczbach

0
Podziel się:

Przedstawiamy szczegóły planu oszczędności w finansach publicznych w latach 2004 - 2007, zaproponowanych przez wicepremiera Jerzego Hausnera / ISB /

Zestawienie spodziewanych efektów proponowanych zmian w układzie zaproponowanych działań zawiera tabela poniżej:

Tabela 1. Podsumowanie efektów postulowanych zmian (mln zł) z tzw. społecznej części oszczędności:

Symbol Nazwa działania 2004 2005 2006 2007
A.1 Wyrównanie wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn - - - -
B.1 Program 50+ 16 68 120 120
B.2 Upowszechnianie elastycznych form pracy - - - -
B.3 Dodatki za zawieszanie pobieranie świadczeń lub zasiłków przedemerytalnych - -101 -182 -164
B.4 Dotacje do nowoutworzonych miejsc pracy - - - -
B.5 Coroczne symulacje wysokości emerytur - - - -
B.6 Wygaszanie przyznawania świadczeń przedemerytalnych - -545 -1092 -1830
B.7 Przygotowanie systemu emerytur pomostowych i rekompensat - - - -
C.1 Nowa zasada waloryzacji emerytur i rent - -1957,3 -4780,2 -2052,1
C.2 Przekształcanie rent z tytułu niezdolności do pracy starszych rencistów w emerytury - - - -
C.3 Zmiany w zasadach przyznawania rent rodzinnych - -40,5 -114,2 -199,7
C.4 Wzmocnienie systemu orzecznictwa o niepełnosprawności i niezdolności do pracy - - - -
C.5 Wprowadzenie zasady przyznawania rent na czas określony -6,9 -47,8 -114,5 -177,7
C.6 Weryfikacja uprawnień do renty osób z orzeczoną niezdolnością do pracy na czas stały -35,2 -250,3 -628,2 -1029,5
C.7 Modyfikacja funkcji rent z tytułu niezdolności do pracy - - - -
C.8 Nowy wymiar świadczeń rentowych - - - -
C.9 Zmiany z zakresu składkowania rencistów - -132 -139,8 -148,7
C.10 Zwiększenie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne dla niektórych osób prowadzących działalność gospodarczą - -600 -637,8 -678,2
C.11 Zmiany w zasadach zarobkowania rencistów - -175,8 -170,9 -176,8
C.12 Nowe zasady wypłacania zasiłków chorobowych - -243,2 -288,5 -314,8
C.13 Zniesienie automatycznych mechanizmów indeksacyjnych - - - -
D.1a Opracowanie projektu ustawy o zatrudnieniu oraz aktywizacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych - -358,1 -644,8 -696,6
D.1b Zmiana struktury wydatków na pomoc pracodawcom - zmiany wprowadzone w 2004 r. -808 -861 -922,5 -988,1
E.1 Ustawa o ubezpieczeniu społecznym rolników - -1740,8 -1787,8 -1834,6
F.1 Ustawa o krajowym aktuariuszu - 5 5 5
F.2 Opracowanie systemu monitoringu efektywności wydatków społecznych - - - -
F.3 Opracowanie koncepcji budżetu polityki społecznej - - - -
RAZEM -834,1 -6 979,80 -11 378,20 -10 165,80

Tabela 2. Podsumowanie efektów postulowanych zmian - zbiorcze - wersja aktualna:

2004 2005 2006 2007
Waloryzacja emerytur i rent oraz zmiany w systemie świadczeń chorobowych - 2 200,50 5 068,70 2 366,90
System świadczeń przedemerytalnych 16 -578 -1 154,00 -1 874,00
Zmiany w systemie rentowym -42,1 -1 246,40 -1 805,40 -2 410,60
Zmiany w systemie wsparcia dla niepełnosprawnych -808 -1 219,10 -1 567,40 -1 683,70
Zmiany w systemie ubezpieczeń społecznych rolników - -1 740,80 -1 787,80 -1 834,60
Urząd krajowego aktuariusza - 5 5 5
RAZEM -834,1 -6 979,80 -11 378,20 -10 165,80

Tabela 3. Podsumowanie efektów postulowanych zmian - zbiorcze - wersja z "Zielonej Księgi"

2004 2005 2006 2007
Waloryzacja emerytur i rent oraz zmiany w systemie świadczeń chorobowych -1 669,70 -4 449,20 -1 418,40 -4 995,30
System świadczeń przedemerytalnych 156,6 -312,2 -916,5 -1 786,70
Zmiany w systemie rentowym -275,4 -809,4 -1356 -1699,8
Zmiany w systemie wsparcia dla niepełnosprawnych -350 -1 688,40 -1 733,80 -1 779,30
Zmiany w systemie ubezpieczeń społecznych rolników - -1 740,80 -1 787,80 -1 834,60
Urząd krajowego aktuariusza* - - - -
RAZEM -2 138,4 -9 000 -7 212,50 -12 095,6

UWAGA: Tabele zawierają tylko skutki wdrożenia zmian w wydatkach społecznych.

UWAGA: Sumy w tabelach nie są podawane narastająco

Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Źródło:
ISBnews
KOMENTARZE
(0)